Yıl 2016, Cilt 55, Sayı 2, Sayfalar 45 - 52 2016-06-01

KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ
Behaviour of Clays in Pulp Media and Their Effect on Flotation

Hasan Ali Taner [1] , Vildan Önen [2]

47 286

Dünyada zengin maden yataklarının azalmasıyla birlikte, yüksek kil içerikli ve düşük tenörlü cevher yataklarının işlenmesinin zorunluluk haline gelmesi ve bunun içinde flotasyon yönteminin kullanımı önem kazanmaktadır. Pek çok cevherleşmede ana gang minerali olarak bulunan kil mineralleri, zenginleştirme işlemlerinin tüm aşamalarında problem oluşturmaktadır. Yüksek kil içerikli cevherlerin işlenmesindeki zorluklar onların farklı ve karmaşık bir yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Bileşim ve sınıflandırma bakımından en karmaşık mineraller arasında yer alan kil mineralleri arasında belirgin yapısal farklılıklar mevcuttur. Bu yapısal farklılıklar onların zenginleştirme işlemleri sırasındaki davranışlarında dolayısıyla zenginleştirme işlemlerine olan etkilerinde de farklılıklar oluşturmaktadır. Kil içeren gang minerallerinin mineralojisini ve yapısal özelliklerini ve bu özelliklerin zenginleştirme işlemlerine etkilerini anlamanın önemi günden güne artmaktadır.Kil minerallerinin varlığı flotasyonda köpük kararlılığının değişmesi, şişme davranışı kaynaklı problemler, pülpün viskozitesinde artış meydana gelmesi, fazla reaktif tüketimi, şlam kaplama ve mekanik taşıma gibi problemlere neden olmaktadır. Flotasyon verimini artırmak için, kil minerallerinin etkisinden emin olmak ve bu mekanizmayı iyi anlamak gereklidir. Bu makalede, kil minerallerinin flotasyon performansı üzerine etkileri ve bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar incelenmiştir
Flotation method has gained importance because of necessity for processing of high clay content and low grade ore deposits with the reduction of the rich ore deposits in the world. Clay minerals which are the main gangue mineral in many mineralization create problems in all steps of the mineral processing. Difficulties in the processing of high clay content in ores are due to their different and complex structure. The clay minerals which have significant structural differences are the most complicated minerals in terms of composition and classification. These structural differences cause different behavior, so effect the enrichment process. The importance of understanding the mineralogy of clay minerals and their structural characteristics, hence effect of this properties to enrichment process is increasing day by day. The presence of clay minerals leads to problems such as changing of froth stability, problems related to swelling behavior, increase in pulp viscosity, overconsumption of reagents, slime coating and mechanical entrainment in flotation. To improve the flotation performance, to ensure the effects of clay minerals and understand this mechanism is required. In this article, it was investigated the effects of clay minerals on flotation performance and scientific studies related with this issue
Konular
Diğer ID JA64SU74DT
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hasan Ali Taner

Yazar: Vildan Önen

Bibtex @ { madencilik360348, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2016}, volume = {55}, pages = {45 - 52}, doi = {}, title = {KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Taner, Hasan Ali and Önen, Vildan} }
APA Taner, H , Önen, V . (2016). KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ. Bilimsel Madencilik Dergisi, 55 (2), 45-52. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32398/360348
MLA Taner, H , Önen, V . "KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 55 (2016): 45-52 <http://dergipark.gov.tr/madencilik/issue/32398/360348>
Chicago Taner, H , Önen, V . "KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 55 (2016): 45-52
RIS TY - JOUR T1 - KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ AU - Hasan Ali Taner , Vildan Önen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 52 VL - 55 IS - 2 SN - 2564-7024- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ %A Hasan Ali Taner , Vildan Önen %T KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ %D 2016 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 55 %N 2 %R %U
ISNAD Taner, Hasan Ali , Önen, Vildan . "KİLLERİN PÜLP ORTAMINDAKİ DAVRANIŞI VE FLOTASYONA ETKİSİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 55 / 2 (Haziran 2016): 45-52.