Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1302-8944 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1302-8944 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

99.783

195.538


Sayı 46 Son Sayı
Sayı 46 - Nis 2018
 1. Kapak 46. Sayı
  Sayfalar 0 - 0
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. 46. sayı hakemler
  Sayfalar 0 - 0
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekrandan Okumaya Yönelik Metaforik Algıları
  Sayfalar 1 - 21
  Nahide İrem AZİZOĞLU, Alpaslan Okur
 4. Algılanan Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin (ARİKÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 22 - 40
  Ali Serdar SAĞKAL, Yalçın ÖZDEMİR
 5. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Proje Tabanlı Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öz Yeterliliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 41 - 73
  Fatma MUTLU, Nurhan YILDIZ FİDAN
 6. İngilizce Öğrenen Türk Öğrencilerin Öbeksi Eylemlerin Kullanımından Kaçınma Davranışları
  Sayfalar 74 - 94
  Fatma DEMİRAY AKBULUT
 7. Teachers' Opinions and Recommendations on Educational Psychology Course: A Qualitative Study
  Sayfalar 95 - 120
  Fatih CAMADAN, Gökhan Kahveci, Zeliha Olgun Kılıç
 8. PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Testinde Farklı Ölçek Dönüştürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 121 - 148
  Şeyma UYAR, Burcu AKSEKİOĞLU, Neşe ÖZTÜRK GÜBEŞ
 9. Dijital Ebeveynlik Tutum Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 149 - 173
  Gamze İNAN KAYA, Duygu MUTLU BAYRAKTAR, Özgür YILMAZ
 10. Lise Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık ve Çatışma Çözme davranışlarının Öznel İyi Oluşlarını Yordaması
  Sayfalar 174 - 197
  Bulut AKDOĞAN, Süleyman Barbaros YALÇIN
 11. Üniversite Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Derslerine Yönelik Geliştirdikleri Metaforlar
  Sayfalar 198 - 222
  Fatma Köybaşı, Celal Teyyar Uğurlu
 12. Ortaokul Öğrencileri İçin Bilişim Teknolojileri Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 223 - 238
  Gürkan GÖÇER, Adil TÜRKOĞLU
 13. Psikolojik Danışman Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerinde Bağlanma Tarzları, Duygu Düzenleme ve Empatinin Rolü
  Sayfalar 239 - 260
  Gülşen BÜYÜKŞAHİN ÇEVİK, Seval KIZILDAĞ
 14. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Bilgisine ve Öğretimine İlişkin Öz-yeterlik İnançları
  Sayfalar 261 - 293
  Makbule KUBİLAY TATAR, Hatice ÖZENOĞLU
 15. Müzeler ve Tarihi Mekânlarda Uygulanan Etkinlikler Aracılığıyla Öğrencilerin Sosyal Bilgilere Özgü Becerilerinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 294 - 324
  Servet Üztemur, Erkan Dinç, İsmail Acun
 16. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin Düşünceleri
  Sayfalar 325 - 343
  Mustafa ŞEVİK, Ahmet YALÇIN, Fatma BOSTANCIOĞLU
 17. Üniversite Öğrencilerine Yönelik Cinsel Sağlık Eğitimi Programları: Sistematik Gözden Geçirme
  Sayfalar 344 - 362
  Diğdem SİYEZ, Barışcan ÖZTÜRK, Erol ESEN, Yelda KAĞNICI
 18. Öğretmen Adaylarının Sınav Türüne Göre Kullandıkları Öğrenme Yaklaşımlarını Benimseme Nedenlerine İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 363 - 385
  Burhanettin Özdemir, Dilek İlhan Beyaztaş
 19. Öğretmen Adaylarının Hayat Bilgisi Derslerinde Empatiye Yönelik Görüşleri ve Etkinlik Önerileri
  Sayfalar 386 - 408
  Nur Ütkür
 20. İlkokul Öğrencilerinin Kelime Uzunluğuna Göre Okuma Hızlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 409 - 427
  Özgür BABAYİĞİT
 21. Öğretmenlik Mesleği İş Özellikleri Ölçeğinin (ÖMİÖÖ) Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 428 - 446
  ŞULE POLAT, Murat Özdemir