Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1302-8944 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |

DERGİMİZİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE KASIM AYINA KADAR YENİ MAKALE KABUL EDİLMEYECEKTİR.


ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 


YAYIN KURULU

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1302-8944 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

124.657

305.411

DERGİMİZİN YOĞUNLUĞU NEDENİYLE KASIM AYINA KADAR YENİ MAKALE KABUL EDİLMEYECEKTİR.


ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. 


YAYIN KURULU

Sayı 48 - Eki 2018
 1. 48. SAYI HAKEM LİSTESİ
  Sayfalar 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. 48. SAYI İÇ KAPAK
  Sayfalar 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNDE MOTİVASYON VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 30
  Öznur TULUNAY ATEŞ, Bekir BULUÇ
 4. Sosyo-Ekonomik Yapının Okulun Kültürel Boyutlarıyla İlişkisinde Öğretmen Niteliklerinin Rolü
  Sayfalar 31 - 53
  Kamil YILDIRIM
 5. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE ÜST BİLİŞSEL ÖZ-DÜZENLEME ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI DURUM ÇALIŞMASI: MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ VE TASARLADIĞI ETKİNLİKLER
  Sayfalar 54 - 84
  Mesut ÖZTÜRK, Mustafa ÖZGÖL, Yaşar AKKAN
 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KODLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ:BİR DURUM ÇALIŞMASI
  Sayfalar 85 - 110
  Aslı GÖNCÜ, İbrahim ÇETİN, Ercan TOP
 7. OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI HAKKINDA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 111 - 135
  Ulaş KUBAT
 8. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM DENEYİMLERİNDEN SONRA BİLİMSEL SORGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 136 - 159
  Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN
 9. ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMININ İNGİLİZCE ÖZ-YETERLİK ALGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 160 - 200
  Özgül BALCI
 10. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE NOT ALARAK DİNLEME ETKİNLİĞİNİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ
  Sayfalar 201 - 218
  Namık Kemal ŞAHBAZ, Büşra ÇEVİK
 11. DEVELOPMENT OF CHALLENGES SCALE FACED BY NOVICE TEACHERS: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY
  Sayfalar 219 - 237
  İshak KOZİKOĞLU, Nuray SENEMOĞLU
 12. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERS KİTABININ 2017 PROGRAMINDAKİ YETERLİLİKLER VE BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 238 - 254
  Taşkın SOYSAL, Mehmet KURUDAYIOĞLU
 13. ÖĞRETMEN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
  Sayfalar 255 - 277
  Esra KARABAĞ KÖSE, Ali TAŞ, Mehmet KÜÇÜKÇENE, Erdem KARATAŞ
 14. ÖĞRETMENLERİN DEĞİŞİM EĞİLİMLERİNİN YORDANMASINDA ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 278 - 300
  Öner USLU, Esra ÇAKAR ÖZKAN
 15. HALK EĞİTİM MERKEZLERİNE DEVAM EDEN KURSİYERLERİN YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
  Sayfalar 301 - 324
  Bertan AKYOL, Ramazan BAŞARAN, Yasemin YEŞİLBAŞ
 16. ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÜTUN GRAFİĞİNE UYGUN PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 325 - 354
  Emre EV ÇİMEN, Şafak YILDIZ
 17. FEN EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU ÇALIŞMALARININ BETİMSEL İÇERİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 355 - 383
  Bahadir NAMDAR, Arzu KÜÇÜK
 18. AN ANALYSIS OF 8TH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN TRANSITION FROM PRIMARYEDUCATION TO SECONDARY EDUCATION (TEOG) EXAM
  Sayfalar 384 - 397
  İkramettin DAŞDEMİR
 19. ÖRGÜTSEL MUHALEFET ÖLÇEĞİ TÜRKÇE UYARLAMASI
  Sayfalar 398 - 414
  Hüsnü ERGÜN, Kazım ÇELİK
 20. BİLİŞSEL GELİŞİMDE FARKLI BİR GÖRÜŞ GELİŞTİREN HENRİ WALLON VE JEAN PİAGET’NİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 415 - 436
  Yusuf BUDAK, Dilek GENÇTANIRIM KURT, Sultan Selen KULA
 21. SINIF İÇİ ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ ALGI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 437 - 462
  Bahadır GÜLBAHAR, Gülşah AKSUNGUR
 22. HAYAT BİLGİSİ DERS KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 463 - 477
  Emel SARITAŞ, Ümran ŞAHİN
 23. EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN BULUNDUKLARI KENTLERDEKİ EĞİTİM KURUMLARINA KATKISI (ARTVİN ÖRNEĞİ)
  Sayfalar 478 - 494
  Arslan BAYRAM, Kıvanç BOZKUŞ
 24. ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN ZİHİN ENGELLİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNİN NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN AKRANLARI TARAFINDAN SOSYAL KABULLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 495 - 513
  Zeynep KARATAŞ, Erdinç ARSLAN
 25. ERGENLERİN ANNE BABA TUTUMLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE BENLİK SAYGISININ ARACI ROLÜ
  Sayfalar 514 - 536
  İlknur KAYAALP, Bülent GÜNDÜZ
 26. SOSYAL VE MATEMATİKSEL SIRADIŞI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 537 - 554
  Yıldıray AYDIN, Yeliz YAZGAN
 27. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİLİ OLARAK KABUL ETTİKLERİ ÖDEVLER
  Sayfalar 555 - 574
  Ali ÜNAL, Atila YILDIRIM, Abdullah SÜRÜCÜ
 28. OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 575 - 601
  Duygu ÖLEZ, Derya KILIÇOĞLU
 29. Self-efficacy Belief Profiles of Pre-service and In-service EFL Teachers
  Sayfalar 602 - 623
  Habibe DOLGUN, Mustafa CANER
 30. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ VE KENT STATE ÜNİVERSİTELERİNDEKİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
  Sayfalar 624 - 649
  Necdet AYKAÇ
 31. THE PREDICTIVE POWER OF UNIVERSITY STUDENTS’ ALIENATION TO THE LEARNED RESOURCEFULNESS
  Sayfalar 650 - 667
  Ejder ÇELİK