Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1302-8944 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 1302-8944 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

130.506

344.385


Sayı 49 Son Sayı
Sayı 49 - Oca 2019
 1. Makü Dergi Kapak 49. sayı
  Sayfalar 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 2. makü dergi 49. sayı hakemler
  Sayfalar 1 - 1
  Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ)
 3. Üniversite Öğrencilerinin Dogmatik Tutumlarının Bireycilik ve Kolektivizm Değerlerini Yordama Düzeyinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 22
  Hakkı Kahveci, Mustafa Gültekin, Derya Eker
 4. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Dil Bilinç Düzeyinin Gelişimi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 23 - 37
  Cem Erdem, Ayşe Derya Eskimen
 5. Yaşam Temelli REACT Stratejisinin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Fen Okuryazarlığına Etkisi
  Sayfalar 38 - 59
  Feride Keskin, Aylin Çam
 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Öğrenme Eksikleri
  Sayfalar 60 - 80
  Aslıhan Osmanoğlu
 7. İNGİLİZCE OKUTMANLARININ TEKNOLOJİ YETERLİLİKLERİNİN VE DERSTE TEKNOLOJİ KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 81 - 101
  Ali Orhan, İnan Tekin
 8. SİNGAPUR, LİTVANYA, DOMİNİK CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE EĞİTİM DENETİMİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 102 - 129
  Gizem Hatipoğlu, Aydan Ordu
 9. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 130 - 147
  YUSUF ERGEN, ONUR BATMAZ
 10. Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlik Algıları
  Sayfalar 148 - 165
  Engin Demir, Melike Cömert
 11. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA ALIŞKANLIĞI PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 166 - 170
  HAKAN ÜLPER, ZUHAL ÇELİKTÜRK SEZGİN
 12. Okul Yönetişimi Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 171 - 186
  Berna Yüner
 13. ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞERLERLE İLGİLİ ZİHİNSEL YAPILARI
  Sayfalar 187 - 210
  Abdullah Çetin, Serkan Ünsal
 14. ÖZEL EĞİTİM OKUL MÜDÜRLERİNİN DEĞİŞİM EĞİLİMLERİ
  Sayfalar 211 - 230
  Neslin İhtiyaroğlu, Gökçe Karakurt
 15. ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN EYLEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 231 - 255
  Eda Erdem Gürlen, Gizem Özdemir
 16. Tarih Dersi Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı’na (Eba) İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 256 - 275
  Muhammed Şahin, Erdoğan Erman
 17. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEKİ SOSYAL KAYGININ YORDAYICILARI OLARAK DEĞERLER VE MÜKEMMELİYETÇİLİK
  Sayfalar 276 - 301
  Abdullah Mert
 18. A CRITICAL OVERVIEW OF INTERNET OF THINGS IN EDUCATION
  Sayfalar 302 - 327
  Arif Bakla