Yazarlar aşağıda linki verilen dergi format stilini kullanarak çalışmalarını düzenleyebilir:
http://csl.mendeley.com/styles/529990351/sagbilensderg