Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Adına Sahibi

  • Prof. Dr. Adem KORKMAZ

Editör

Prof.Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU

Turkey
temizsoylu@mehmetakif.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi HIDIR GÜMÜŞ

Turkey
hgumus@mehmetakif.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,Yaşam Bilimleri,Veteriner Hekimlik,Hayvancılık
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Redaktör

  • Yrd. Doç. Dr. Emine Hilal ŞENER

Yayın Kurulu Üyeleri


Prof.Dr. Mustafa Doğa TEMİZSOYLU

Turkey
temizsoylu@mehmetakif.edu.tr
Konular: Veteriner Hekimlik
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi HIDIR GÜMÜŞ

Turkey
hgumus@mehmetakif.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri,Yaşam Bilimleri,Veteriner Hekimlik,Hayvancılık
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet Çağrı KARAKURUM

Turkey
mckarakurum@mehmetakif.edu.tr
Konular: Sağlık Bilimleri
Kurum: Mehmet Akif Ersoy University Turkey

Prof.Dr. Ozen YURDAKUL

Turkey
ozenkursun@mehmetakif.edu.tr
Konular: Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
Kurum: Mehmet Akif Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Doç.Dr. Emrah ATAY

Turkey
emrahatay@windowslive.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Spor Bilimleri
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Yayın Kurulu Sekreteri


Yrd.Doç.Dr. Canan DEMİR BARUTCU

Turkey
canandemir2209@gmail.com
Konular: Sağlık Bilimleri,Hemşirelik
Kurum: Mehmet Akif Ersoy University Turkey