Kapak Resmi
11.289     |     7.459
Dergi Sayıları

  Dergimiz Ulakbim Dergipark tarafından taranan; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma,derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Dergipark sistemi üzerinden gelen yayınlar, editör incelemesine tabi tutulur. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 1 - Eyl 2017