Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-9268 | e-ISSN 2148-6239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |

Dergimiz Ulakbim Dergipark tarafından taranan; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma,derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Dergipark sistemi üzerinden gelen yayınlar, editör incelemesine tabi tutulur. Editörler Dergiye gönderilen tüm yeni makaleleri Turnitin programını kullanılarak intihal yönünden inceledikten sonra uygun gördüğü taktirde hakem değerlendirmesine gönderir. Hakemlerden gelen yorumlara göre kabul veya red kararı verilir. Kabul edilen makaleler dil ve gramer yönünden redaktör tarafından incelenerek son hali verildikten sonra mizanpaja gönderilir. Mizanpajdan gelen makale son kontrol için yazara gönderildikten sonra onay alınması durumunda makake yayınlanır. Dergimiz Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research and Researchbib and Cosmos IF indekslerinde taranmaktadır. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 2458-9268 | e-ISSN 2148-6239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

14.245

13.818

Dergimiz Ulakbim Dergipark tarafından taranan; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma,derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Dergipark sistemi üzerinden gelen yayınlar, editör incelemesine tabi tutulur. Editörler Dergiye gönderilen tüm yeni makaleleri Turnitin programını kullanılarak intihal yönünden inceledikten sonra uygun gördüğü taktirde hakem değerlendirmesine gönderir. Hakemlerden gelen yorumlara göre kabul veya red kararı verilir. Kabul edilen makaleler dil ve gramer yönünden redaktör tarafından incelenerek son hali verildikten sonra mizanpaja gönderilir. Mizanpajdan gelen makale son kontrol için yazara gönderildikten sonra onay alınması durumunda makake yayınlanır. Dergimiz Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research and Researchbib and Cosmos IF indekslerinde taranmaktadır. 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. RÖNTGENDEN KLİNİK YAKLAŞIMA KÖPEKLERDE RADYOGRAFİK KARDİYOMEGALİ
  Sayfalar 163 - 170
  HADI ALIHOSSEINI, Ekrem Çağatay Çolakoğlu, Ali Evren Haydardedeoğlu
 2. SIĞIRLARDA SÜT VERİMİNİ ARTTIRMADA PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI
  Sayfalar 153 - 162
  Deniz Alıç Ural, Songül Toplu
 3. PAPAĞANLARDA DERMANYSSUS GALLİNAE KAYNAKLI KANİBALİZM
  Sayfalar 147 - 151
  Nafiye koç, Serpil Nalbantoğlu
 4. SIÇANLARDA KARBON TERAKLORÜR İLE UYARILMIŞ BEYİN HASARINDA Morus nigra’ NIN KORUYUCU MEKANİZMASI
  Sayfalar 97 - 108
  Gülşah YILDIZ DENİZ
 5. ŞANLIURFA İLİNDE ÜRETİLEN SADEYAĞLARIN REİCHERT MEİSSL SAYILARININ TESPİTİ
  Sayfalar 109 - 115
  Serap Kılıç Altun, Mehmet Savrunlu, Nilgün Paksoy
 6. Radyoiodin (131I) Uygulanan Ratlarda Karaciğerdeki Histopatolojik Bulgular ve Hepatik Satellate Hücrelerde Artış
  Sayfalar 117 - 123
  Rahşan YILMAZ, Nihat YUMUŞAK, Hasan İkbal ATILGAN, Gökhan KOCA, Meliha KORKMAZ
 7. KEDİ ve KÖPEKLERDEN DERMATOFİTLERİN İZOLASYONU
  Sayfalar 125 - 130
  Özlem ŞAHAN YAPICIER, Ezgi ŞABABOĞLU ŞABABOĞLU, Dilek ÖZTÜRK, Faruk PEHLİVANOĞLU, Mehmet KAYA, Hülya TÜRÜTOĞLU
 8. BUZAĞILARDA RESPİRATUAR SİNSİTYAL VİRUS (BRSV) ENFEKSİYONLARINDA PATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER
  Sayfalar 131 - 138
  Zafer ÖZYILDIZ, Özlem Özmen, Uzman Hüseyin Dolu, Hüseyin Dolu
 9. PRESENCE OF ESCHERICHIA COLI IN URFA CHEESE AND IN VITRO SCREENING OF DONKEY MILK AND ESSENTIAL OIL OF MICROMERIA CONGESTA FOR ANTIBACTERIAL ACTIVITY USING DISC DIFFUSION METHOD
  Sayfalar 139 - 145
  Hikmet Dinç, Serap Kılıç Altun