Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2458-9268 | e-ISSN 2148-6239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Sevgili yazarlar, hakemler ve okuyucular.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAEU Vet. Fak. Derg.), yılda iki defa yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Dergimizde yayın ücreti istenmemektedir. Dergimiz; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bu Dergi Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit ve COSMOS IF indeksleri tarafından taranmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ISSN 2458-9268 | e-ISSN 2148-6239 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

15.039

16.202

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi'ne Hoş Geldiniz

Sevgili yazarlar, hakemler ve okuyucular.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAEU Vet. Fak. Derg.), yılda iki defa yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Dergimizde yayın ücreti istenmemektedir. Dergimiz; Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Zootekni ve Biyoloji alanlarındaki bilimsel içerikli özgün araştırma makaleleri, olgu sunumu, kısa bilimsel çalışma, derleme, editöre mektup türünden yayınları kabul etmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bu Dergi Google Scholar, Science Library Index, International Institute of Organized Research, Researchbib, SciLit ve COSMOS IF indeksleri tarafından taranmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. RÖNTGENDEN KLİNİK YAKLAŞIMA KÖPEKLERDE RADYOGRAFİK KARDİYOMEGALİ
  Sayfalar 163 - 170
  Hadı ALIHOSSEINI, Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU, Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU
 2. SIĞIRLARDA SÜT VERİMİNİ ARTTIRMADA PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI
  Sayfalar 153 - 162
  Deniz ALIÇ URAL, Songül TOPLU
 3. PAPAĞANLARDA DERMANYSSUS GALLİNAE KAYNAKLI KANİBALİZM
  Sayfalar 147 - 151
  Nafiye KOÇ, Serpil NALBANTOĞLU
 4. SIÇANLARDA KARBON TERAKLORÜR İLE UYARILMIŞ BEYİN HASARINDA Morus nigra’ NIN KORUYUCU MEKANİZMASI
  Sayfalar 97 - 108
  Gülşah YILDIZ DENİZ
 5. ŞANLIURFA İLİNDE ÜRETİLEN SADEYAĞLARIN REİCHERT MEİSSL SAYILARININ TESPİTİ
  Sayfalar 109 - 115
  Serap KILIÇ ALTUN, Mehmet SAVRUNLU, Nilgün PAKSOY
 6. Radyoiodin (131I) Uygulanan Ratlarda Karaciğerdeki Histopatolojik Bulgular ve Hepatik Satellate Hücrelerde Artış
  Sayfalar 117 - 123
  Rahşan YILMAZ, Nihat YUMUŞAK, Hasan İkbal ATILGAN, Gökhan KOCA, Meliha KORKMAZ
 7. KEDİ ve KÖPEKLERDEN DERMATOFİTLERİN İZOLASYONU
  Sayfalar 125 - 130
  Özlem ŞAHAN YAPICIER, Ezgi ŞABABOĞLU, Dilek ÖZTÜRK, Faruk PEHLİVANOĞLU, Mehmet KAYA, Hülya TÜRÜTOĞLU
 8. BUZAĞILARDA RESPİRATUAR SİNSİTYAL VİRUS (BRSV) ENFEKSİYONLARINDA PATOLOJİK VE İMMUNOHİSTOKİMYASAL İNCELEMELER
  Sayfalar 131 - 138
  Zafer ÖZYILDIZ, Özlem ÖZMEN, Hüseyin DOLU
 9. PRESENCE OF ESCHERICHIA COLI IN URFA CHEESE AND IN VITRO SCREENING OF DONKEY MILK AND ESSENTIAL OIL OF MICROMERIA CONGESTA FOR ANTIBACTERIAL ACTIVITY USING DISC DIFFUSION METHOD
  Sayfalar 139 - 145
  Hikmet DİNÇ, Serap KILIÇ ALTUN