Amaç

Derginin amacı, veterinerlik, hayvancılık, klinik öncesi bilimler, klinik bilimler, zootekni, hayvan besleme, gıda hijyeni ve teknolojisi ile sağlık bilimleri alanlarında orijinal araştırma makalesi, derleme, vaka raporu, kısa bildiri ve editöre mektup türünde çalışmaları yayınlamaktır.

Kapsam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi (MAE Vet Fak Derg), Yılda iki kez yayınlanan uluslararası kör hakemli bir açık erişim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergimizin etik politikasına göre intihal kabul edilmeyecektir. Alınan tüm yazılar intihal kontrol yazılımı (iThenticate ve Turnitin programı) tarafından kontrol edilmektedir.