Hakkımızda

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, tüm veteriner hekimliği ve sağlık bilimleri kurumlarına ve bireylere ulaşmayı amaçlayan, 6 ayda bir ve yılda 2 kez elektronik ortamda yayınlanan, ücretsiz bilimsel ve kör hakemli bir dergidir. Kısaltılmış isim "MAE Vet Fak Derg"dir. Dergi, Dergipark sisteminde editoryal incelemeye tabidir.

Online makale gönderme sürecine başladığınız zaman, dergiye gönderilen tüm yeni makaleler, Editör tarafından Danışma Kuruluna gönderilir ve incelenir, yayın kurallarına uymayan makaleler reddedilir. Editör ve Danışma Kurulu tarafından uygun bulunan makaleler, iThenticate ve Turnitin programı ile intihal yönünden incelendikten sonra en az 2 hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmesi sonucunda kabul edilen makaleler editör tarafından dil ve dilbilgisi açısından incelenir ve kabul edilir. Kabul edilen makaleler mizanpaja gönderilir. Mizanpajdan gelen makale, son kontrol için yazara gönderilmesinden sonra onay durumunda yayınlanacaktır.

Dergimizde makale yayınından ücret alınmamaktadır. Dergide yayınlanan makaleler için telif hakkı ödenmez. Yayınlanan makalelerin bilimsel ve yasal sorumluluğu yazarlara aittir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Dergisi, aşağıdaki şekilde indekslenen veya özetlenen uluslararası bir dergidir:

- TÜBİTAK

- DergiPark 

- Google Scholar

- Scinence Library Index

- International Institute of Organized Research (I2OR)

- Researchbib 

- COSMOS IF

- SciLit

- SJIFactor

- DOAJ

- Cite Factor

- Sobiad

CAB Abstracts