Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 1309-2243 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/makufebed

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergimiz yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda Ek Sayı ve/veya Özel Sayı çıkartmaktadır. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU FEBED, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.gov.tr/makufebed adresinden açık erişimlidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

Dergimiz Google ScholarJournal IndexUniversal Impact FactorImpact Factor Services for International Journals (IFSIJ) Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services (SIS) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Atıf SOBIAD, Scientific Literature Database (Scilit)Index Copernicus, Academic Resource Index (ResearchBib) tarafından indekslenmekte ve ayrıca birçok indeks tarafından incelemeye alınmış bulunmaktadır. Dergimizin TR Dizin de indekslenmesi için başvuru yapılmış bulunmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

KAYITLI DERGİ DOI NUMARASI VE ÖN EKİ: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.orgüzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi önem arz etmektedir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 1309-2243 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/makufebed
Kapak Resmi

34.300

100.339

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin bilimsel veri üretimi ve paylaşımı konusunda lider bir üniversite olma hedefinin bir parçası olarak 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online ISSN: 1309-2243), üniversitemizde, ülkemizde ve yurtdışında yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonuçlarının bilimsel yayınlara dönüştürülebilmesi için önemli bir araç olma amacındadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında hazırlanmış özgün araştırma ve derleme makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Araştırma notu ve editöre mektup gibi yazılar da yayım için değerlendirilmektedir. Türkçe ve İngilizce makalelerin yayımlandığı dergi 6 ayda bir yayımlanmakta olup 2 sayıda bir cilt tamamlanmaktadır. Dergimiz yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda Ek Sayı ve/veya Özel Sayı çıkartmaktadır. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU FEBED, hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir. Tamamen ücretsiz olarak  http://dergipark.gov.tr/makufebed adresinden açık erişimlidir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

Dergimiz Google ScholarJournal IndexUniversal Impact FactorImpact Factor Services for International Journals (IFSIJ) Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services (SIS) , Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Atıf SOBIAD, Scientific Literature Database (Scilit)Index Copernicus, Academic Resource Index (ResearchBib) tarafından indekslenmekte ve ayrıca birçok indeks tarafından incelemeye alınmış bulunmaktadır. Dergimizin TR Dizin de indekslenmesi için başvuru yapılmış bulunmaktadır.

Dergimiz makalelerine DergiPark üzerinden DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

KISALTILMIŞ DERGİ ADI: MAKU FEBED veya MAK ER U FEN BIL ENS DERG

KAYITLI DERGİ DOI NUMARASI VE ÖN EKİ: 10.29048/makufebed

SCHOLAR GOOGLE CITE ANALYSIS FOR MAKUFEBED: https://scholar.google.com.tr/citations?user=-tj5qWUAAAAJ&hl=tr

NOT: Tüm yazarlarımızın ORCID  (https://orcid.orgüzerinden Araştırmacı Numarası alarak işlemlerine devam etmesi önem arz etmektedir.

Cilt: 9 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Kayaağıl (Uşak) Termal Sularının Hidrojeoloji ve Hidrojeokimyasal İncelemesi
  Sayfalar 1 - 13
  Ayşen DAVRAZ, Hayriye YURT
 2. Tarihi Binalarda Yangına Karşı Korunma ve Mevzuatın İrdelenmesi
  Sayfalar 14 - 21
  Mustafa ÖZGÜNLER
 3. Karacaören I Baraj Gölünün Kuş Faunası
  Sayfalar 22 - 28
  Halil SUEL, İdris OĞURLU, Emrah Tagi ERTUĞRUL
 4. Üç Farklı Kızılçam Populasyonu Fidanlarının Morfolojik Özellikleri
  Sayfalar 29 - 32
  Halil Barış ÖZEL, Cengiz YÜCEDAĞ, Volkan AYDINHAN
 5. Görüntü Analizi Yöntemlerinin Geoteknik Mühendisliğinde Kullanımı
  Sayfalar 33 - 44
  Nihat DİPOVA
 6. Giresun-İkisu Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link.) Gençleştirme Sahalarının Silvikültürel Değerlendirmesi
  Sayfalar 45 - 50
  Hüseyin UÇARCI, Nebi BİLİR
 7. Pseudorientalia natolica (Küster, 1852)’nın Yeniden Tanımlanması ve Aynı Lokalitede Yaşayan (Bursa) Falsibelgrandiella bunarica (Radoman, 1973) Türünün Ortadan Kaybolması Üzerine Bir Tartışma
  Sayfalar 51 - 54
  Mustafa Emre GÜRLEK
 8. Bina İçlerinde Depremin Zararlarını Önleyici Mekansal Tasarım Yaklaşımları
  Sayfalar 55 - 62
  Latif Gürkan KAYA, Cengiz YÜCEDAĞ, Hüseyin Samet AŞIKKUTLU, Hale ÇOKYİĞİT
 9. Beyşehir Gölü Havzasının Yeraltısuyu Akım Modellemesi Esaslı Hidrojeolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 63 - 74
  İbrahim İskender SOYASLAN, Kerem HEPDENİZ
 10. Blokzinciri Teknolojisi ve Yakın Gelecekteki Uygulama Alanları
  Sayfalar 75 - 82
  İsmail KIRBAŞ
 11. Geleneksel Konut Mimarisinin Sürdürülebilirlik Bağlamında İncelenmesi: Ayvalık ve Oxford Evleri Örneği
  Sayfalar 83 - 90
  Mehmet Rafet KISTIR, Duygu KURTOĞLU
 12. Ilgın (Tamarix parviflora) Hemiselülozlarının Oktanoil, Dekanoil ve Lauroil Klorür ile Esterlenmesi
  Sayfalar 91 - 97
  Samim YAŞAR