Çalışmasını makale olarak, dergimizde tam metin olarak değerlendirmek isteyen MESTEK 2017 katılımcılarının, dergimizin yazım kurallarına göre düzenledikleri metinleri, dergi sistemine yükleme süresi sona ermiştir. İlginize teşekkür ederiz. 31.05.2017 tarihinden itibaren gönderilecek metinler, dergimizin düzenli sayıları içerisinde değerlendirilecektir.

Editör Kurulu

...

Dergimiz Index Copernicus tarafından ICV 2015: 38.13 (2013: 5.05; 2012: 4.21) gibi bir skorla yeniden taranmaya başlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


Dergimiz Google Scholar, Journal IndexUniversal Impact FactorImpact Factor Services for International Journals (IFSIJ) Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services (SIS) ve Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve Index Copernicus tarafından indekslenmekte ve ayrıca birçok indeks tarafından incelemeye alınmış bulunmaktadır.