...

Dergimiz Index Copernicus tarafından ICV 2015: 38.13 (2013: 5.05; 2012: 4.21) gibi bir skorla yeniden taranmaya başlamıştır. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.


Dergimiz Google Scholar, Journal IndexUniversal Impact FactorImpact Factor Services for International Journals (IFSIJ) Cosmos Impact Factor, Scientific Indexing Services (SIS) ve Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve Index Copernicus tarafından indekslenmekte ve ayrıca birçok indeks tarafından incelemeye alınmış bulunmaktadır.