Başeditör
Ad: MAKUFEBED
E-posta: febed@mehmetakif.edu.tr
Adres:

Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School of Natural and Applied Sciences
İstiklal Campus, 15030, BURDUR-TURKEY


Başeditör
Ad: Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA
E-posta: lgkaya@mehmetakif.edu.tr
2017 sayıları hakkında

Dergimizin 2017 sayıları için yoğunluk bulunmaktadır. 2017 yılına ait bir Ek sayı çıkartılacak olup, yeni makale gönderilmemesi rica olunur.

İlginize teşekkür ederiz.

Editör Kurulu