Dergi İletişim
Ad: MAKUFEBED
E-posta: makufebed@gmail.com
Adres:

Mehmet Akif Ersoy University, Graduate School of Natural and Applied Sciences
İstiklal Campus, 15030, BURDUR-TURKEY


Başeditör
Ad: Prof. Dr. Latif Gürkan KAYA
E-posta: lgkaya@mehmetakif.edu.tr
Dergimiz 2018 Yılı Ek Sayısı yayımdadır.

Makalelere ulaşmak için tıklayınız. (html)
Kapak ve Yayın Kuruluna ulaşmak için tıklayınız. (pdf)

CAB Abstracts tarafından gönderilen Indekslenme Yazısı

Çoğu Alan Indeksi içerisinde yer alan CAB Abstracts tarafından dergimizin tarandığını gösterir belge ulaşmak için tıklayınız.