Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri
Volatile Components of Wormwood (Artemisia absinthium L.) Leaves

Samim YAŞAR [1] , Gürcan GÜLER [2] , Abdullah BERAM [3] , Demet COŞKUN [4] , Dilek OZANSOY [5]

151 463

Bu çalışmada, 2013 yılında toplanan Acı Yavşan Otuna (Artemisia absinthium L.) ait yapraklarda, katı faz mikro ekstraksiyon tekniği (SPME) kullanılarak uçucu bileşenler gaz kromatografisi kütle spektroskopisi (GC-MS) yardımı ile tespit edilmiştir. Acı Yavşan Otu yapraklarında toplam 44 adet uçucu bileşen tespit edilmiştir. α-thujen (%20.61), α-pinen (%8.50), sabinen (%8.22), p-simen (%7.23), limonen (%5.00), n-hekzanal (%4.96) ve thujon (%4.18) ana bileşenler olarak bulunmuştur. 

In this study, volatile constituents of wormwood (Artemisia absinthium L.) leaves collected in 2013 were detected by gas chromatography mass spectroscopy (GC-MS) after solid phase micro extraction (SPME). Results demonstrated that 44 components were obtained in the sample of wormwood leaves. α-thujene (20.61%), α-pinene (8.50%), sabinene (8.22%), p-cymene (7.23%), limonene (5.00%), n-hexanal (4.96%) and thujone (4.18%) were the dominant and distinctive compounds of wormwood leaves.

 • ACS. (2017). Hexanal. Erişim tarihi: 20.03.2017. https://www.acs.org/content/acs/en/molecule-of-the-week/archive/h/hexanal.html
 • Adamk, S., Kokkinis, L. (1998). Arsenakism, Antifungal Activities of Origanum Vulgare Subsp Hirtum, Mentha Spicata, Lavandula Angustifolia and Salvia Fruticosa Essential Oils Against Human Pathogenic Fungi. J Agric Food Chem, 46, 1739-1745.
 • Akgöl, M. (2010). Sabinene'in RAPD/PCR Yöntemi ile Genotoksisitesinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 95s.
 • Akyol, A., Kaya, C., Yıldırım, A.N., Ulusan, M.D. (2010). Yenişarbademli (Isparta) Yöresinin Tıbbi ve Aromatik Bitkileri. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Nisan 2010, Isparta.
 • Alarcón, R., Ocampos, S., Pacciaroni, A., Sosa, V. (2012). Chemical Composition, Antifungal and Herbicidal Effects of Essential Oil Isolated from Chersodoma Argentina (Asteraceae). Natural product communications, 7(1), 125-128.
 • Ayuvedic Oils. (2017). α-Pinene. Erişim tarihi: 20.03.2017. http://ayurvedicoils.com/ayurvedic-essential-oils_%CE%B1-pinene_2873.html
 • Başer, K.H. (2010). Tıbbi ve Aromatik Bitkisel Ürünlerin Üretimi ve Kalite Kontrolü. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No. 2109, Anadolu Üniversitesi Yayınevi.
 • Bennett, M. A., Huang, T. N., Matheson, T. W., Smith, A. K., Ittel, S., Nickerson, W. (2007). 16.(η6-Hexamethylbenzene) Ruthenium Complexes. Inorganic Syntheses, Volume 21, 74-78.
 • Canadanovic-Brunet, J. M., Djilas, S. M., Cetkovic, G. S., Tumbas, V. T. (2005). Free-Radical Scavenging Activity of Wormwood (Artemisia Absinthium L) Extracts. Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(2), 265-272.
 • Dewick, P.M. (2001). Medicinal Natural Products.A Biosynthetic Approach, New York: Wiley.
 • Djilas, S.M., Canadanovic-Brunet, J.M. Cetkovic, G.S. (2002). ESR Spectroscopic Investigation of Antioxidant Activity of Artemisia absinthium L Extracts. 6th International Conference on Applications of Magnetic Resonance in Food Science, September 2010, Paris.
 • Grassmann, J. Elstner, E. (2003). Essential Oils. Properties and Uses. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition. London: Academic Press.
 • Kershaw, L., 2000. Edible & Medicinal Plants of the Rockies. Canada: Lone Pine.
 • Kordali, S., Kotan, R., Mavi, A., Cakir, A., Ala, A., Yildirim, A. (2005). Determination of The Chemical Composition and Antioxidant Activity of the Essential Oil of Artemisia Dracunculus and of The Antifungal and Antibacterial Activities of Turkish Artemisia Absinthium, A. Dracunculus, Artemisia Santonicum, and Artemisia Spicigera Essential Oils. Journal of agricultural and food chemistry, 53(24), 9452-9458.
 • Kutlular, Ö. (2007). Bazı Adaçayı ve Kekik Türlerinin Uçucu Yağlarının Süper Isıtılmış Su ile Ekstraksiyonları Ve Gc-Ms ile Karakterizasyonları. Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 94s, Denizli.
 • Lawless, J. (1999). Illustrated Encyclopedia of Essential Oils. New York: Barns and Noble.
 • Lawrence, B. M. (2009). Progress in Essential Oils. Perfumer & flavorist, 34(3), 52-56.
 • Malik, A.K., Kaur, V. Verma, N. (2006). A Review on Solid Phase Microextraction-High Performance Liquid Chromatography as a Novel Tool for the Analysis of Toxic Metal Ions. Talanta, 68: 842–849.
 • Mitić-Ćulafić, D., Vuković-Gačić, B.S., Knežević-Vukčević, J.B., Stanković, S. Simić, D.M. (2005). Comparative Study on the Antibacterial Activity of Volatiles from Sage (Salvia Officinalis L.). Archives of Biological Sciences, 57(3), 173-178.
 • TÜBİVES. (2017). Artemisia absinthium. Erişim Tarihi: 20.03.2017, http://www.tubives.com/index.php?sayfa=1&tax_id=5125
 • Yaldız, G., Yüksek, T. Şekeroğlu, N. (2010). Rize İli Folarısında Bulunan Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Ve Kullanım Alanları. 3. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Mayıs 2010, Artvin.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Samim YAŞAR
E-posta: samimyasar@sdu.edu.tr
Ülke: Turkey


Yazar: Gürcan GÜLER
E-posta: gurcanguler@sdu.edu.tr

Yazar: Abdullah BERAM
E-posta: abdullahberam@sdu.edu.tr

Yazar: Demet COŞKUN
E-posta: gurcanguler@sdu.edu.tr

Yazar: Dilek OZANSOY
E-posta: gurcanguler@sdu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { makufebed307453, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {148 - 152}, doi = {}, title = {Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri}, key = {cite}, author = {YAŞAR, Samim and GÜLER, Gürcan and OZANSOY, Dilek and COŞKUN, Demet and BERAM, Abdullah} }
APA YAŞAR, S , GÜLER, G , BERAM, A , COŞKUN, D , OZANSOY, D . (). Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 148-152. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/19432/307453
MLA YAŞAR, S , GÜLER, G , BERAM, A , COŞKUN, D , OZANSOY, D . "Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (): 148-152 <http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/19432/307453>
Chicago YAŞAR, S , GÜLER, G , BERAM, A , COŞKUN, D , OZANSOY, D . "Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (): 148-152
RIS TY - JOUR T1 - Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri AU - Samim YAŞAR , Gürcan GÜLER , Abdullah BERAM , Demet COŞKUN , Dilek OZANSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 148 EP - 152 VL - 8 IS - 2 SN - -1309-2243 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri %A Samim YAŞAR , Gürcan GÜLER , Abdullah BERAM , Demet COŞKUN , Dilek OZANSOY %T Acı Yavşan Otu (Artemisia absinthium L.) Yaprak Uçucu Bileşenleri %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 8 %N 2 %R %U