Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması
Investigation of Herbicide Effects on Cress (Lepidium sativum L.) Seeds of Some Disubstituted-imidazole and disubstituted-imidazo[1,2-a]pyrazine Compounds

İsmail KAYAĞİL [1] , Leyla ÇAKICI [2]

101 175

Günümüzde tarım ürünleri ile ilgili pek çok gelişmeler olmaktadır. “Organik tarım” teriminin yerini “iyi tarım ürünü” terimi almıştır. Bunun için önerilen yöntem ise uygun zamanda uygun miktarda uygun ilaçlama yapılmasıdır. Bu amaçla, zararlı otlarla, zararlı böceklerle, zararlı kemirgenlerle ve bitkisel hastalıklarla mücadele için tarım ilaçları (pestisitler) kullanılmaktadır. Pestisitler arasında en yaygınlardan biri de herbisitlerdir. Herbisitler zararlı otlarla mücadele için kullanılmaktadır. Bu çalışmada herbisit olabileceği düşünülen 18 adet imidazol ve bunlardan türemiş 18 adet imidazo[1,2-a]pirazin bileşiği seçilmiştir. Bu 36 bileşik daha önceden sentezlenmiş ve yayınlanmıştır. Herbisit incelemesi ise tere (Lepidium sativum L.) tohumlarının çimlendirilmesiyle yapılmıştır. Tohumların sürgünlerinin uzunluklarına göre yapılan bu inceleme literatürde sık kullanılan bir metottur. Biyolojik aktivite sonuçları TD50 şeklinde verilmiştir.

Today, there are many developments related to agricultural products. The term "organic farming" is replaced by the term "good agricultural product". The recommended method for this is to apply the appropriate amount of medication at the appropriate time. For this purpose, agrochemicals (pesticides) are used to combat harmful grasses, harmful insects, harmful rodents and plant diseases. One of the most common among the pesticides is herbicides. Herbicides are used to combat weeds. In this study, 18 imidazoles and 18 imidazo[1,2-a]pyrazine compounds derived there from, which are thought to be herbicides, have been selected. These 36 compounds were previously synthesized and published. Herbicide studies were carried out by germinating cress (Lepidium sativum L.) seeds. This survey, which is made according to the lengths of the roots of the seeds, is a common method used in the literature. Biological activity results are given as TD50.

 • Daidone, G., Maggio, B., Schillaci, D. (1990). Salicylanilide and Its Heterocyclic Analogues. A Comparative Study of Their Antimicrobial Activity. Pharmazie 45(6): 441-442.
 • Demirayak, Ş., Kayağil, İ. (2005). Synthesis of Some 6,8-Diarylimidazo[1,2-a]pyrazine Derivatives by Using Either Reflux or Microwave Irradiation Method and Investigation of Their Anticancer Activities. Journal of Heterocyclic Chemistry 42: 319-325.
 • Demirayak, Ş., Turan-Zitouni, G. (1990). The Cytotoxic Activity of 2-Aryl-4,5,6,7-tetrahydrobenzimidazole Derivatives on Lepidium sativum Roots and Quantitative Structure-Activity Relationships. Acta Pharmaceutica Turcica 32: 55-60.
 • Duke, S.O. (1990). Overview of Herbicide Mechanisms of Action. Environmental Health Perspectives 87: 263-271.
 • Erözderim, Ö. (2016). Bazı Merkapto-1,2,4-triazoliletiltiyeno[2,3-d]pirimidin Türevlerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Lepidium sativum L. Tohumları Üzerinde Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 52-53.
 • Karadeniz, A., Topçuoğlu, Ş.F., İnan, S. (2006). Auxin, Gibberellin, Cytokinin and Abscisic Acid Production in Some Bacteria. World Journal of Microbiology & Biotechnology 22: 1061-1064.
 • Kayağil, İ., Baltacı, C. (2016). Bazı Tetrasübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(2): 157-160.
 • Kayağil, İ., Fidan, B. (2016). Tetrasübstitüe-imidazol Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7(Ek Sayı 1): 184-187.
 • Kılıç, D. (2016). Bazı 2-(4-(1-Sübstitüebenzimidazol-2-il)tiyazol-2-ilamino)-4-ariltiyazol Türevlerinin Sentezlenmesi, Yapılarının Aydınlatılması ve Lepidium sativum L. Tohumları Üzerinde Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Burdur, 54-56.
 • Macias, F.A., Marin, D., Oliveros-Bastidas, A., Castellano, D., Simonet, A.M., Molinillo, J.M.G. (2005). Structure-Activity Relationships (SAR) Studies of Benzoxazinones, Their Degradation Products and Analogues. Phytotoxicity on Standard Target Species (STS). Journal of Agricultural and Food Chemistry 53: 538-548.
 • Öğretir, C., Demirayak, Ş. (1986). Benzimidazol Çalışmaları III. Bazı Benzimidazol Türevlerinin Bitki Köklerinin Büyümesini Engelleyici Etkilerinin İncelenmesi. Doğa Türk Biyoloji Dergisi 10: 193-196.
 • Özden, S., Özden, T., Gümüş, F., Demirayak Ş. (1988). An Investigation on Quantitative Structure-Activity Relationship of 2-Cycloalkylimidazo[4,5-b]-and-[4,5-c]pyridines. Scientia Pharmaceutica 56: 257-262.
 • Qin, S., Zhang, Y.J., Yuan, B., Xu, P.Y., Xing, K., Wang, J., Jiang, J.H. (2014). Isolation of ACC Deaminase-producing Habitat-adapted Symbiotic Bacteria Associated with Halopyhte Limonium sinense (Girard) Kuntzeand Evaluating Their Plant Growth-promoting Activity Under Salt. Stress Plant Soil 374: 753-766.
 • Zazueta, N.E., Acosta, O.O., Herrera, L.M., Vazquez, R.A., Lopez, E.L., Zuniga, A.G., Dorantes, A.R. (2013). Effect of Inoculation with Three Phytohormone Producers Phytobacteria with ACC Deaminase Activity on Root Length of Lens esculenta Seedlings. American Journal of Plant Sciences 4: 2199-2205.
Konular Mühendislik ve Temel Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail KAYAĞİL
E-posta: ikayagil@mehmetakif.edu.tr
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Ülke: Turkey


Yazar: Leyla ÇAKICI
E-posta: lcakici15@hotmail.com
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { makufebed318298, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {161 - 165}, doi = {}, title = {Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {KAYAĞİL, İsmail and ÇAKICI, Leyla} }
APA KAYAĞİL, İ , ÇAKICI, L . (). Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8 (2), 161-165. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/19432/318298
MLA KAYAĞİL, İ , ÇAKICI, L . "Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (): 161-165 <http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/19432/318298>
Chicago KAYAĞİL, İ , ÇAKICI, L . "Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (): 161-165
RIS TY - JOUR T1 - Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması AU - İsmail KAYAĞİL , Leyla ÇAKICI Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 165 VL - 8 IS - 2 SN - -1309-2243 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması %A İsmail KAYAĞİL , Leyla ÇAKICI %T Bazı Disübstitüe-imidazol ve Disübstitüe-imidazo[1,2-a]pirazin Bileşiklerinin Tere (Lepidium sativum L.) Tohumları Üzerindeki Herbisit Etkilerinin Araştırılması %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 8 %N 2 %R %U