Yıl 2018, Cilt 9, Sayı 2, Sayfalar 109 - 118 2018-04-25

Evaluation of Academic Offices in Terms of Productivity: Mehmet Akif Ersoy University Sample
Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği

Duygu KURTOĞLU [1] , M. Rafet KISTIR [2]

111 210

Offices are workspaces, where are tailored to organizational activities, are shaped by the users in the direction of needs and expectations, and affect the performance of the attendees when they are taken into account in their physical situations. As in many office buildings, the influence of these areas, where academicians spend part of their working hours in universities, contributes to the academic efficiency by varying person to person. It is the main purpose of investigating the physical conditions of these spaces to determine their effect on the academic performance of the users. It is limited to the subject area that evaluates the interactions in physical conditions and psychological dimension in order to conduct an in-depth study. Instead of systematically organized offices, architects will be able to shape designs according to the outcome, with the aim of revealing the approaches to increase the academic performance. In the study, the satisfaction of the academicians' equivalent dimensional offices at Mehmet Akif Ersoy University Faculty of Veterinary Medicine were evaluated and data were gathered through questionnaires and interviews.

Ofisler; yapılan organizasyonel faaliyetlere göre özelleşmiş, kullanıcıları tarafından gereksinim ve beklentiler doğrultusunda şekillenen, sonradan değiştirilmesi zor olan fiziksel durumları göz önüne alındığında kişilerin işteki performanslarını etkileyen çalışma mekanlarıdır. Birçok ofis yapısında olduğu gibi üniversitelerde de akademisyenlerin mesai saatlerinin bir kısmını geçirdikleri bu alanların kullanıcı üzerindeki etkisi, kişiden kişiye farklılık göstererek akademik verimliliğe katkı sağlamaktadır. Bu mekanların fiziksel koşullarının, kullanıcıların akademik performanslarına etkisini saptamak araştırmanın başlıca amacıdır. Derinlemesine inceleme yapabilmek için fiziksel koşullar ve psikolojik boyuttaki etkileşimleri değerlendiren konu alanı ile sınırlandırılmıştır. Sistematik olarak düzenlenen ofislerin yerine, kullanıcıların akademik performanslarını arttırmaya yönelik yaklaşımların ortaya konması amaçlanarak, mimarların tasarımları ortaya çıkan sonuçlara göre şekillendirmesine olanak tanınacaktır. Çalışmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesinde bulunan Veteriner Fakültesindeki akademisyenlerin eş değer büyüklükteki çalışma mekanlarından duydukları memnuniyet değerlendirilmiş olup, anket ve görüşme ile veri toplanmıştır.

 • Ak, F. (1993). Enerji Etkin Konut ve Yerleşme birimi dizaynında uygulanabilecek bir yaklaşım. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul.
 • Aksu, M. ( 2000). Büro Binalarında Çalışma Mekanının Kullanım Sonrası Değerlendirmesi (KSD/POE) İçin Kontrol Listesi Oluşturulması. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Altınok, H. Z. (2007). Belirsizlikten Doğan Esneklik Kavramının Konut İç Mekan Ve Donatı Elemanları Tasarımına Etkileri, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi ,İstanbul.
 • Bailey,S. (1990). Offices : A Briefing and Design Guide.Butterworth Scientific. UK. Bensghir, T. K.(1996). Bilgi Teknolojileri Ve Örgütsel Değişim. TODAİE Yayınları, Ankara.
 • Çimen, T. (2008). Teknolojik Gelişmelerin Sonucunda Değişen Üretim İlişkilerinin Ofis Yapılarına Etkisi ve Ofis Ekipmanları. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,İstanbul. Duffy, F. The Changing Workplace. Phaidon, London.
 • Duffy,F. (1997) The New Office.Conran Octopus, London
 • Fiayan,G. (2005). Bürolardaki Mekân-Mobilya Organizasyonundaki Ergonomi Faktörü ve Verimliliğe Etkisi: Bir Banka Örneği. Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Gonzalez, M.S.R., Fernandez, C.A., Cameselle, J.M.S. (1997). Emprical Validation of A Model of User Satisfaction with Buildings and Their Environment As Workplace. Journal of Environmental Psychology 17(1) : 69-74.
 • Göral, R. (2002). Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri. Mikro Yayınları. Ankara.
 • Gündüz, A.( 1996). Bedensel Engelliler Gözü İle Ülkemizdeki Yaşam Koşulları ve Yerleşim Sorunları: Diğerlerinin Konut Sorunları. Komut, M.E. (ed.), TMMOB, Ankara ,15-16. Gür, .Ş. Ö. (1996).Mekân Örgütlenmesi. Gür Yayıncılık, Ankara, 233.
 • Güngör, H. İ. (2005). "Temel Tasar", Patates Baskı, İstanbul.
 • Hascher R., Jeska S. ve, Klauck B. (2002). A Design ManualOffice Buildings. Birkhauser, Berlin.
 • http://www.ekutup.dpt.gov.tr/bilim/yucelih/biltek.pdf. (Erişim Tarihi: 20.11.2016).
 • http://www.tdk.gov.tr ( Erişim Tarihi : 10.11.2016) http://www.zirveosgb.com.tr/makaleler/dr-halil-karaer/231-ofis-hastaliklari.html. (Erişim Tarihi: 24.11.2016)
 • İnce, S. F& Dinç, P. ( 2008) . Akademik Ofislerde Bir Memnuniyet Çalışması. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 :346 - 363.
 • Kupritz,V. (1998). Privacy In The Work Place:The Impact of Building Design. Journal of Environmental Psychology 18 (4): 341. Kupritz,V.(2003). Accommodating Privacy To Facilitate New Ways Of Working. Journal of Architectural Planning and Research 20(2): 123.
 • Kupritz,V.(2001).Aging Worker Perceptions About Design And Privacy Needs For Work.Journal of Architecture and Planning Research 18(1):13.
 • Kupritz,V.(2003).The Effects of Physical Desıgn On Routine Work Activities. Journal of Architectural Planning and Research 20(2):110.
 • Larsen,L., Adams, J., Deal, B. , Tyler, E.(1998). Plants in the Workplace: The Effects of Plant Density on Productivity, Attitudes, and Perceptions. Environment and Behavior . 30(5): 261.
 • Leather,P., Pyrga, M., Bealae,D., Lawrence,C. (1998).Windows in the Workplace: Sunlight, View, and Occupational Stress.Environment and Behavior 30(6): 739.
 • Mahdavi,A& Unzeitig,U. (2005). Effort and Effectiveness Considerations in Computational Design Evaluation: ACase Study.Building and Environment 40(12),113. Mutluer, S.Y. ( 1997). Tekerlekli Sandalye Kullanan Bedensel Özürlüler İçin Uygun Konut Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya, 15-16.
 • Myerson J., Ross, P. (2003). The 21.st Century Office. Rizzoli, New York.
 • O’ Neill,J.M. ( 1994).Work Space Adjustability, Storage, And Enclosure As Predictors Of Employee Reactions And Performance.Environment and Behavior 26(4):504.
 • Soyak,G. (2009). Yeni Çalışma Yöntemlerinin Ofis Binaları İç Mekan Tasarımına Etkileri. Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Stone, N.J.(1998) A. J. English. Journal of Environmental Psychology 18:175.
 • Sundstrom,E., Town, P., Rice, R.V., Osborn, D.P. (1994). Office Noise, Satisfaction, and Performance.Environment and Behavior 26(2): 195.
 • Ural,A. & Kılıç,İ (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi.Detay Yayıncılık, Ankara. Vischer,J.C. (1989).Enviromental Quality in Office. Van Nostrand Reinhold, USA.
 • Vischer,J.C.(1996).Work Space Strategies:Enviroment as a Tool For Work.Chapmen and Halls ,USA.
 • Wells,M.( 2000). Office Clutter or Meaningful Personal Displays : The Role of Office Personalization In Employee and Organiational Well-Being.Journal of Environment Psychology 20(3):239.
 • Wells,M &Thelen, M. L. (2002).What Does Your Workspace Say about You?: The Influence of Personality, Status, and Workspace on Personalization.Environment and Behavior 34(3): 300.
 • Yavuz, B. (2003). Teknolojik Gelişmelerin Büro Mekanlarında Yarattığı Değişimler ve Ev Ofisleri. Y.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Yücel, H. (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21.Yüzyılın Toplumu, Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Duygu KURTOĞLU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: M. Rafet KISTIR

Bibtex @araştırma makalesi { makufebed384314, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {1309-2243}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {109 - 118}, doi = {10.29048/makufebed.384314}, title = {Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {KURTOĞLU, Duygu and KISTIR, M. Rafet} }
APA KURTOĞLU, D , KISTIR, M . (2018). Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (2), 109-118. DOI: 10.29048/makufebed.384314
MLA KURTOĞLU, D , KISTIR, M . "Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 109-118 <http://dergipark.gov.tr/makufebed/issue/35999/384314>
Chicago KURTOĞLU, D , KISTIR, M . "Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (2018): 109-118
RIS TY - JOUR T1 - Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği AU - Duygu KURTOĞLU , M. Rafet KISTIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29048/makufebed.384314 DO - 10.29048/makufebed.384314 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 118 VL - 9 IS - 2 SN - -1309-2243 M3 - doi: 10.29048/makufebed.384314 UR - http://dx.doi.org/10.29048/makufebed.384314 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği %A Duygu KURTOĞLU , M. Rafet KISTIR %T Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -1309-2243 %V 9 %N 2 %R doi: 10.29048/makufebed.384314 %U 10.29048/makufebed.384314
ISNAD KURTOĞLU, Duygu , KISTIR, M. Rafet . "Akademik Ofislerin Verimlilik Üzerine Değerlendirilmesi: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 / 2 (Nisan 2018): 109-118. http://dx.doi.org/10.29048/makufebed.384314