Yayın İlkeleri

 1. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi temel ve uygulamalı bilim dallarında yapılan çalışmalara ilişkin özgün makale, derleme ve kısa not türünde çalışmaların yayınlandığı hakemli bir dergidir.
 2. Dergi yılda iki kez yayınlanır.
 3. Dergi, her kurumdan ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır.
 4. Dergi gerekli durumlarda herhangi bir konu kapsamında özel sayı halinde yayın yapabilir.
 5. Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Sempozyum ya da kongrede sunulup, herhangi bir şekilde metni yayınlanmış bildiriler dergide yayınlanmak üzere sunulamaz. Bir araştırma kurumu ya da fonu tarafından desteklenen çalışmalarda destekleyen kuruluşun adı ve proje numarası verilmelidir.
 6. Makalelerin yazım dili; tercihen Türkçe veya İngilizce olabilir. Tüm makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yazılması zorunludur.
 7. Dergiye yayın için sunulan aday makaleler editörler tarafından öncelikle şekil, yazım dili, kullanılan istatistiklerin yerindeliği ve doğruluğu ile ilgili olarak ön değerlendirmeye alınır. Aranan özelliklere sahip olmayan makaleler yazarlarına iade edilir. Uygun görülen makaleler editör tarafından iki hakeme isimsiz olarak gönderilir. Makalelerin dergide yayınlanabilmesi için hakemler tarafından olumlu görüş bildirilmesi gerekmektedir. Editör ve Dergi Yayın Kurulu, hakem raporlarını dikkate alarak makalelerin yayınlanmak üzere kabul edilip edilmemesine karar verir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar tarafından benimsenmezse bir başka hakeme başvurmak ya da yazıyı yayınlamamak konusunda derginin Editörü ve Yayın Kurulu yetkilidir.
 8. Makalelerdeki tüm değişiklikler yazarları tarafından yapılır. Son şekli verilen ve yayına hazırlanan makaleler üzerinde yazarlarca bir değişiklik yapılamaz. Her ne sebeple olursa olsun makalesinin yayınlanmasından vazgeçen bir yazar, makalesini başvurusundan itibaren en çok on beş gün içinde geri çekebilir.
 9. Yazarlarla hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör ve Yayın Kurulu sağlar. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir.
 10. Dergiye gönderilecek makaleler ister yayınlanmış ya da yayınlanmamış olsun iade edilmez.
 11. Dergide yayınlanacak makalelerin içeriğine ilişkin her türlü yasal sorumluluklar ve telif haklarına ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar yazarlara aittir.
 12. Dergide, belirtilen yazım esaslarına uygun gönderilen makaleler yayınlanır.
 13. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü derginin yayınlarında varılan sonuçlar veya fikirlerin sorumluluğunu taşımamaktadır.
 14. Üniversite ve Enstitü, bu yayında ileri sürülen bilgi, alet, ürün ya da işlevlerin doğruluğu, bütünlüğü, uygunluğu ve kullanılırlığı konusunda bir yüklenimi ve iddiası bulunmamaktadır; bu sebeple, herhangi bir nedenle sorumlu tutulamazlar. 
 15. Bu yayının herhangi bir kısmı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilmeden yayınlanamaz, bilgi saklama sistemine alınamaz veya elektronik, mekanik vb sistemlerle çoğaltılamaz.
 16. Yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez.