İntihal Politikası

Yüklenen her bir makale hakem sürecine geçilmeden iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler kabul edilmemektedir.