Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty
Cover Image
e-ISSN 2149-1658 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | http://dergipark.gov.tr/makuiibf

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733
     

Our journal has been closed to new article submissions for a while.

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty (MAKU IIBFD) is a peer-reviewed scientific journal, published bi-annual between 2014-2018, except for special issues, and is planned to be tri-annual (April, August and December) as of 2019.

MAKU IIBFD publishes scientific articles on economics, bussiness, management, international relations, public administration, political science, sociology, history, finance, banking, and other related fields, in English or Turkish.

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU IIBFD, welcomes article submissions and does not charge any fee for any (article submission, peer review or publication) processes.

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) system.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

 

 

MAKU IIBFD is covered and abstracted by following indexing services:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

 

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty

e-ISSN 2149-1658 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University | http://dergipark.gov.tr/makuiibf
Cover Image

19.636

65.491

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733
     

Our journal has been closed to new article submissions for a while.

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty (MAKU IIBFD) is a peer-reviewed scientific journal, published bi-annual between 2014-2018, except for special issues, and is planned to be tri-annual (April, August and December) as of 2019.

MAKU IIBFD publishes scientific articles on economics, bussiness, management, international relations, public administration, political science, sociology, history, finance, banking, and other related fields, in English or Turkish.

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

MAKU IIBFD, welcomes article submissions and does not charge any fee for any (article submission, peer review or publication) processes.

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) system.

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

Double blind peer review is used for review process.

 

 

MAKU IIBFD is covered and abstracted by following indexing services:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

 

Volume: 5 Issue: 3 Last Issue
Volume 5 - Issue 3 - Dec 2018
 1. JENERİK
  Pages 457 - 466
  MAKU IIBFD
 2. GELENEKSEL VE MODERN PORTFÖY YÖNETİMİNİN AMPİRİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST UYGULAMASI
  Pages 467 - 482
  Devran DENİZ, Hasan Aydın OKUYAN
 3. TEDARİKÇİLERİN ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİNE DAYANAN MODEL ÖNERİSİ VE BİR VAKA ÇALIŞMASI
  Pages 483 - 497
  Semih Coşkun, Olcay Polat, Leyla Özgür Polat
 4. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YÖNETİCİ VE LİDERE İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YOLUYLA İNCELENMESİ
  Pages 498 - 518
  Emine Önder, Öznur Tulunay Ateş
 5. STATE-BUILDING PROCESS IN UZBEKISTAN: MANY MILES TO GO
  Pages 519 - 537
  Gürhan Ünal
 6. ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ
  Pages 538 - 548
  Türker BAŞ, Mustafa AMARAT, Özgün ÜNAL, Ayhan DURMUŞ, Şeyma BOZ
 7. ALT SINIR TEMELİNE DAYALI AĞIRLIKLI TAVLAMA YÖNTEMİ İLE KUTULAMA PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ
  Pages 549 - 567
  Neriman İNAK, Sezai TOKAT, Kenan KARAGÜL
 8. BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDININ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ÜZERİNDE ALGI DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 568 - 582
  Mahmut Sami ÖZTÜRK, Oğuzhan ÇARIKÇI
 9. IMPLICATIONS OF INSIDER AND OUTSIDER CEOs ON FIRM PERFORMANCE: EVIDENCE FROM CEO SUCCESSIONS FROM TURKEY
  Pages 583 - 596
  Aylin Ataay
 10. THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL AND ECONOMIC INDICATORS BY CANONICAL CORRELATION AND PARTIAL CANONICAL CORRELATION ANALYSIS FOR EU AND OTHER DEVELOPED COUNTRIES INCLUDING TURKEY
  Pages 597 - 614
  Ceren Ünal, Hüseyin Tatlıdil
 11. OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANAN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN TURİSTLERİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Pages 615 - 631
  Cenk Murat Koçoğlu
 12. AKDENİZ’E KIYISI OLAN ÜLKELERDE KURUMSAL YAPININ TURİZME ETKİLERİNİN ANALİZİ
  Pages 632 - 644
  Seyfettin ARTAN, Pınar HAYALOĞLU, Selim Koray DEMİREL
 13. ASGARİ ÜCRET UYGULAMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRKİYE-AB ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Pages 645 - 664
  Mehmet ÖÇAL, Hacer Simay KARAALP ORHAN
 14. BATIK MALİYET, POTANSİYEL REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK: DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI PİYASASI ÖRNEĞİ
  Pages 665 - 686
  FERHAT PEHLİVANOĞLU, Muhammet Rıdvan İNCE
 15. AHP YÖNTEMİ İLE ENGELLİ BİREYE SAHİP AİLELERİN STANDART HAYAT ŞARTLARINA ULAŞABİLMELERİ İÇİN GEREKLİ FİNANSAL DESTEĞİN BELİRLENMESİ
  Pages 687 - 704
  Fatih ECER, Ayşe Övgü KINAY, Efendi NASİBOĞLU
 16. FARKLI DEMOGRAFİK PROFİLLERDEKİ KADINLARIN YATIRIM KARARLARINA İLİŞKİN FİNANSAL RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ
  Pages 705 - 724
  ALİ BAYRAKDAROĞLU, Ezgi KUYU
 17. KARANLIK ÜÇLÜ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’ YE UYARLAMA, GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
  Pages 725 - 739
  Duygu Toplu Yaşlıoğlu, Özgür Atılgan
 18. KENT KONSEYLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ’NE ÜYE OLAN KENT KONSEYLERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 740 - 764
  Çiğdem AKMAN
 19. THE EFFECT OF ACCOMMODATION ENTERPRISES WORKERS' PERCEPTION OF SERVANT LEADERSHIP ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: THE CASE OF KONYA
  Pages 765 - 782
  Neriman ÇELİK
 20. MOBİLYA SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ÜRÜNLERİN DEĞER ALGILARI ÜZERİNE ETKİSİ VE BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 783 - 796
  Mehmet CIRANOĞLU
 21. SOSYAL MEDYA ANALİTİĞİ İLE DEĞER YARATMA: DUYGU ANALİZİ İLE GELECEĞE YÖNELİM
  Pages 797 - 811
  Burcu AKIN, Umman Tuğba GÜRSOY ŞİMŞEK
 22. ENVIRONMENTAL POLICIES AND FISCAL INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AN ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL TAXES
  Pages 812 - 838
  Düriye TOPRAK
 23. TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ İLE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MİST ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 839 - 848
  Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY, ASLI OZPOLAT
 24. TÜRKİYE’DE YAPISAL MALİ REFORMLARIN BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 849 - 866
  Özge UYSAL ŞAHİN, Sevda AKAR
 25. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BAŞINDA EĞİTİMDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN KARİYER HEDEFLERİNE ETKİSİ: MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 867 - 881
  Osman TUĞAY, Adile AKTAR
 26. A RESEARCH ON SOCIAL MEDIA ADDICTION AND DOPAMINE DRIVEN FEEDBACK
  Pages 882 - 897
  Hüseyin Bilal Macit, Gamze Macit, Orhan Güngör
 27. BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI ŞİRKETLERİNİN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 898 - 912
  Abdullah Ferit EROL, Sinan AYTEKİN
 28. BOYA SEKTÖRÜNDE TEDARİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ
  Pages 913 - 924
  Doğu Kayışkan, Hakan Aşan, Onur Özveri
 29. EXAMINING THE CAUSAL NEXUS BETWEEN TOURIST ARRIVALS AND TERRORISM IN EMERGING COUNTRIES
  Pages 925 - 933
  Sinem EYÜBOĞLU, Kemal Eyuboglu
 30. KOBİLERİN KREDİLENDİRİLME KARARLARINDA KREDİ SKORLAMA MODELLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 934 - 953
  Mustafa Çelik, Hüseyin DALĞAR, Ömer TEKŞEN, Ahmet Furkan SAK
 31. REKLAMLARDA İDEOLOJİK DİL VE SÖYLEM: NORMAN FAIRCLOUGH EKSENİNDE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 954 - 976
  NURHAN PAPATYA, MEHMET ALİ GENİŞ
 32. THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION UNCERTAINTY AND INTEREST RATE IN TURKEY: ROLLING WINDOW CAUSALITY TEST
  Pages 977 - 990
  Fatih CEYLAN, Osman TÜZÜN, Ramazan EKİNCİ, Işıl EREM CEYLAN
 33. ALFRED MARSHALL: ‘KANLI-CANLI’ İNSAN ANLAYIŞI
  Pages 991 - 1006
  HÜSNÜ BİLİR
STRUCTURED ABSTRACT

Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Genişletilmiş Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir.

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında talep edilecektir.

Genişletilmiş Özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, konuyla alakalı veritabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için de çok yararlı olacaktır. Çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, makalelere yapılacak atıfları da önemli derecede artıracaktır.

Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne ve yazar(lar)ın üslubuna göre çeşitlilik gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ