Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-1658 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/makuiibf

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733

Önemli Not: Dergimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni makale başvuruları bir süreliğine kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide iktisat, işletme, tarih, sosyoloji, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU IIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) başvurulması gerekmektedir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

ESJI

ResearchBIB

Cite Factor

Scientific Indexing Services

 

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2149-1658 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/makuiibf
Kapak Resmi

14.494

38.864

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733

Önemli Not: Dergimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle yeni makale başvuruları bir süreliğine kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide iktisat, işletme, tarih, sosyoloji, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU IIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) başvurulması gerekmektedir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

ESJI

ResearchBIB

Cite Factor

Scientific Indexing Services

 

 

Cilt: 5 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Jenerik
  Sayfalar 125 - 131
  MAKU IIBFD
 2. TÜRKİYE’DE KURUMSAL KALİTE, REEL GELİR VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR İLİŞKİSİ
  Sayfalar 132 - 145
  Ali ACARAVCI, Seyfettin ARTAN, Sinan ERDOĞAN, Tunay BOSTAN GÖKTÜRK
 3. TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN MEVDUAT BANKALARININ PERFORMANS ANALİZİ: BÜYÜKLÜK VE SAHİPLİK YAPISI AYRIMIYLA BİR KARŞILAŞTIRMA
  Sayfalar 146 - 168
  Mustafa Çelik
 4. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENERJİ TÜKETİMİNİN KARBON EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  Sayfalar 169 - 186
  Murat Çetin, Özge Yüksel
 5. İÇSEL PAZAR YÖNLÜLÜK, PAZARLAMA YETENEKLERİ, ÖRGÜTSEL PERFORMANS ETKİLEŞİMİ: ANTALYA İLİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 187 - 203
  Ahmet Buğra HAMŞIOĞLU
 6. SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE ENERJİ TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME TEKNİĞİNDEN KANITLAR
  Sayfalar 204 - 222
  Güray Enes KARAAĞAÇ, Reşat CEYLAN
 7. SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN UYGUN EV SAHİBİ ÜLKELERİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 223 - 244
  Kenan Oğuzhan Oruç, Merve KILINÇ
 8. SÜT ÜRETİM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE BREZİLYA’DAKİ SÜT ÜRETİM İŞLETMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 245 - 266
  Nigar Özçetin, Şaban Uzay
 9. BİR KENTLİ HAKKI OLARAK “DOLAŞIM HAKKI”: AFYONKARAHİSAR HALKININ ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 267 - 286
  HULUSİ NUSRET ÖZSOY, ETHEM KADRİ PEKTAŞ
 10. FİNANSAL RİSKLER İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 287 - 301
  Emre Esat TOPALOĞLU
 11. KADINLARA UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALARA YÖNELİK HALKIN ALGI VE TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI: BURDUR KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 302 - 316
  Azime Arısoy, Adem Korkmaz
 12. ÜST YÖNETİCİ YETİŞTİRME OKULU OLARAK BANKA TEFTİŞ KURULLARI: SEKTÖREL BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 317 - 340
  İsmail KABAN
 13. THE MARKET POWER OF TURKEY'S IMPORTED TOBACCO MARKET
  Sayfalar 341 - 350
  Yrd. Doç. Dr. Kübra ÖNDER
 14. TÜRKİYE’DE SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ: UZUN HAFIZA TESTLERİNDEN KANITLAR
  Sayfalar 351 - 365
  Harun Kaya, İsmail ÇELİK
 15. KIYMETLİ MADENLERİN PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİNE KATKISI:BİST UYGULAMASI
  Sayfalar 366 - 382
  Devran DENİZ, Şakir SAKARYA, Hasan Aydın OKUYAN
 16. ŞİDDETE MARUZ KALAN YA DA BARINMA SIKINTISI YAŞAYAN KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 383 - 396
  İpek Beyza Altıparmak
 17. THE ANALYSIS OF DAHIYA DOCTRINE IN THE CONTEXT OF ISRAEL’S FURTHER SECURITY CLAIM
  Sayfalar 397 - 412
  Zafer Balpınar
 18. MİTOLOJİ VE İNANIŞLAR IŞIĞINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE HURMA AĞACI (PHOENIX DACTYLIFERA L.) VE SEMBOLLERİ
  Sayfalar 413 - 424
  Latif Gürkan KAYA, Zuhal KAYNAKCI ELİNÇ
 19. RASYONEL EKONOMİ VE DAVRANIŞ İKTİSADINDAN DEĞERLER İKTİSADINA
  Sayfalar 425 - 440
  Mehmet KARAGÜL
 20. BİR TOPLUMSAL İKTİDAR ALANI OLARAK BEDEN VE “YAŞLANAN BEDENİN” YENİDEN İNŞAASI
  Sayfalar 441 - 456
  Meral TİMURTURKAN, Gönül DEMEZ
Makale Gönder
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Genişletilmiş Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir.

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, yayına hazırlık aşamasında yazarlardan talep edilecektir.

Genişletilmiş Özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, konuyla alakalı veritabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için de çok yararlı olacaktır. Çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, makalelere yapılacak atıfları da önemli derecede artıracaktır.

Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne ve yazar(lar)ın üslubuna göre çeşitlilik gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.