Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2149-1658 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/makuiibf

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide iktisat, işletme, tarih, sosyoloji, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU IIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) başvurulması gerekmektedir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

ESJI

ResearchBIB

Cite Factor

Scientific Indexing Services

 

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 2149-1658 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/makuiibf
Kapak Resmi

8.867

20.408

2000px-Open_Access_PLoS.svg.png                                1024px-CC-BY_icon.svg.png                                   ithenticate-badge-oval-reverse.png?t=1510653951733

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD), Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir.

Dergide iktisat, işletme, tarih, sosyoloji, maliye, finans, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve diğer ilgili alanlarda makaleler yayımlanmaktadır.

Yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanacak eserlerin her türlü sorumluluğu yazar veya yazarlara aittir.

MAKU IIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

Dergimize DergiPark sistemi üzerinden (http://dergipark.gov.tr/makuiibf) başvurulması gerekmektedir.

Yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate intihal tarama programı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir.

Makaleler en az iki hakem tarafından kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir.

 

 

MAKU IIBFD aşağıdaki endeksler tarafından taranmaktadır:

Emerging  Sources Citation Index (ESCI)

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

SOBIAD

Index Copernicus

ESJI

ResearchBIB

Cite Factor

Scientific Indexing Services

 

 

Cilt: 4 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2017
Makale Gönder
YAPILANDIRILMIŞ ÖZET

Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Yapılandırılmış Özet (Structured Abstract) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Yapılandırılmış Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir.

Yapılandırılmış Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, yayına hazırlık aşamasında yazarlardan talep edilecektir.

Yapılandırılmış Özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, konuyla alakalı veritabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için de çok yararlı olacaktır. Çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Yapılandırılmış Özet, makalelere yapılacak atıfları da önemli derecede artıracaktır.

Yapılandırılmış özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Yapılandırılmış özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.