Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4. cilt 1. sayıdan itibaren, en itibarlı uluslararası endekslerden ISI Web of Science (WoS) kapsamındaki Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaya başlanmıştır.

Katkılarından dolayı emeği geçen tüm editör kuruluna, hakemlerimize ve yazarlarımıza teşekkür eder, dergimizin daha kaliteli bir yayın hayatıyla ulusal ve uluslararası akademiye hizmet etmesini temenni ederim.

______________________________

                                                                                   MAKU IIBFD Editörü

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

2014 yılında yayın hayatına başlayan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 yaşında!

Şimdiye kadar 4 ciltte toplam 8 sayı yayınlayan dergimizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığı her geçen gün artmaktadır. Başta DOAJ ve TR DİZİN olmak üzere ulusal ve uluslararası seviyede saygın endeksler ile yürüttüğümüz başvuru süreçlerinin oldukça hızlı bir şekilde ilerlemekte olduğunu gururla belirtmek isteriz. 

2018 Haziran ve Aralık sayılarımız için makale başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatır; tüm yazar ve hakemlerimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Genişletilmiş Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir.

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında talep edilecektir.

Genişletilmiş Özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, konuyla alakalı veritabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için de çok yararlı olacaktır. Çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, makalelere yapılacak atıfları da önemli derecede artıracaktır.

Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne ve yazar(lar)ın üslubuna göre çeşitlilik gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ