Dergi Sahibi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adına

 

Prof. Dr. Adem KORKMAZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

(ademkorkmaz@mehmetakif.edu.tr)

Editör

Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

(mkaragul@mehmetakif.edu.tr)

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Hasan Fatih SEVAL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

(hfseval@mehmetakif.edu.tr)

Arş. Gör. Emrah ÖZEL

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

(eozel@mehmetakif.edu.tr)

Arş. Gör. Harun KAYA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

(hkaya@mehmetakif.edu.tr)

Arş. Gör. Merve YAVUZ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

(myavuz@mehmetakif.edu.tr)

Arş. Gör. Mustafa ÇELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

(mcelik@mehmetakif.edu.tr)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ULUSOY

Beykent Üniversitesi

ahmetulusoy@beykent.edu.tr

 

Prof. Dr. Arshi KHAN

Aligarh Muslim Üniversitesi

arshikhan@gmail.com

 

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN

Gazi Üniversitesi

aydogan@gazi.edu.tr

 

Prof. Dr. Hüseyin DALĞAR

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

hdalgar@mehmetakif.edu.tr

 

Prof. Dr. Muhittin KAPLAN

İstanbul Üniversitesi

muhittin.kaplan@istanbul.edu.tr

  

Prof. Dr. Yonca ANZERLİOĞLU

Hacettepe Üniversitesi

yonca@hacettepe.edu.tr

 

Doç. Dr. İsmail ÇELİK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

ismailcelik@mehmetakif.edu.tr

 

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Genişletilmiş Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir.

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında talep edilecektir.

Genişletilmiş Özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, konuyla alakalı veritabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için de çok yararlı olacaktır. Çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, makalelere yapılacak atıfları da önemli derecede artıracaktır.

Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne ve yazar(lar)ın üslubuna göre çeşitlilik gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ