Editör Yrd.
Ad: Arş.Gör. Hasan Fatih SEVAL
E-posta: hfseval@mehmetakif.edu.tr
Telefon: 0248 213 2552
Adres:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü C-318 Burdur/Merkez

(Lütfen elektronik posta aracılığıyla iletişime geçmeyi tercih ediniz)


Yazar Destek
Ad: Arş.Gör. Emrah ÖZEL
E-posta: eozel@mehmetakif.edu.tr
Telefon: 0248 213 2519
Adres:

MAKÜ İİBF İktisat Bölümü

(Lütfen elektronik posta aracılığıyla iletişime geçmeyi tercih ediniz)


Yazar Destek
Ad: Arş.Gör. Harun KAYA
E-posta: hkaya@mehmetakif.edu.tr
Telefon: 0248 213 2559
Adres:

MAKÜ İİBF Bankacılık ve Finans Bölümü

(Lütfen elektronik posta aracılığıyla iletişime geçmeyi tercih ediniz)


Yazar Destek
Ad: Arş.Gör. Merve YAVUZ
E-posta: myavuz@mehmetakif.edu.tr
Telefon: 0248 213 2589
Adres:

MAKÜ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

(Lütfen elektronik posta aracılığıyla iletişime geçmeyi tercih ediniz)


Yazar Destek
Ad: Arş.Gör. Mustafa ÇELİK
E-posta: mcelik@mehmetakif.edu.tr
Telefon: 0248 213 2542
Adres:

MAKÜ İİBF İşletme Bölümü

(Lütfen elektronik posta aracılığıyla iletişime geçmeyi tercih ediniz)


GENİŞLETİLMİŞ ÖZET

Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. Genişletilmiş Özet, makalelerin uluslararası düzeyde okunurluğunu ve alıntılanmasını kolaylaştıracak bir yöntemdir.

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında talep edilecektir.

Genişletilmiş Özetin amacı, okuyucunun makalenin alaka düzeyini belirleyebilmesi için makaleyle ilgili tüm önemli bilgileri vererek, açık, ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde bilgilerin sunulmasını sağlamaktır. Bu, aynı zamanda, konuyla alakalı veritabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için de çok yararlı olacaktır. Çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, makalelere yapılacak atıfları da önemli derecede artıracaktır.

Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne ve yazar(lar)ın üslubuna göre çeşitlilik gösterebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ