Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 25 - 44 2017-06-30

CULTURAL, POLITICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF MARRIAGE AS A COMMUNICATION FORM (GIRESUN SAMPLE)
BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ)

Mustafa GÜLTEPE [1] , Selfiye ÖZKAN [2]

319 244

Culture is a phenomenon that includes the beliefs, values, economic political thoughts of the society in which the individual lives. For this reason, Levi-Strauss opposes the definition of culture as civilized or barbarian. According to him, there is a function in society where every cultural practice belongs. In this context, culture is the whole of the rules governing the historical, economic and social relations of individuals or groups. The dimensions of marriage relations have been tried to be reached as a form of communication that Levi-Strauss has studied as a form of communication under the work "Relations of Relatives". The communicational, cultural, economical and political dimensions of marriage relations have been investigated by interviewing over 80 elderly people living in the province of Giresun in the concept of our research. The interview technique was used as a data collection tool in the research. The obtained data was analyzed by coding technique within content analysis method. As a cultural element, the applications of marriage in the realization process will be mentioned and the functions of these applications will be emphasized.

Kültür, bireyin içinde yaşadığı toplumun, inançları, değerleri, ekonomik siyasal düşünüşlerini de kapsayan bir olgudur. Bu nedenle Levi-Strauss,  kültürün uygar ya da barbar şeklinde tanımlanmasına karşı çıkmaktadır. Ona göre her kültür pratiğinin ait olduğu toplumda bir işlevi bulunmaktadır. Bu bağlamda kültür bireylerin ya da grupların tarihsel, ekonomik, sosyal ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Levi-Strauss “Akrabalık İlişkileri” adlı çalışması kapsamında evliliğin farklı boyutları incelenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada Levi-Strauss’un bu eserinden yola çıkılarak Giresun ilinde yaşayan 80 yaş üstü bireylerle görüşülerek evlilik ilişkilerinin iletişimsel, kültürel, ekonomik ve siyasi boyutları araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kapsamında kodlama tekniği ile çözümlenmiştir. Kültürel bir unsur olarak evliliğin gerçekleşme sürecinde ne gibi uygulamalar olduğuna değinilerek bu uygulamaların işlevleri üzerinde durulacaktır.

 • ALTUNTEK, S. (2015), “Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar” Dipnot Yayınları, İstanbul.
 • BARCLAY, H. (2014), “Efendisiz Halklar”, Çeviren: Zarife Biliz, Sümer Yayıncılık, İstanbul.
 • BATES, D. G. (2009), “21. Yüzyılda Kültürel Antropoloji – İnsanın Doğadaki Yeri”, Kolektif Çeviri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • ÇETİN, C. (2007), “Anadolu berket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları”. Ankara Üniversitesi Dil ve tarihCoğrafya Fakültesi Dergisi. 46 (1), 189-210.
 • EMECEN F., YÜKSEL A., (2015), “ Giresun Kazası Nüfus Defteri” Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • FISKE, J. (2015), “İletişim Çalışmalarına Giriş”, Çeviren: Süleyman İrvan, Pharmakon Yayınevi, Ankara.
 • HAVILAND, W., PRINS, H., WALRATH, D., MCBRIDE, B. (2006). “Kültürel Antropoloji”, Çeviren: İnan Deniz ve Erguvan Sarıoğlu, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 • KOŞAY, H. Z. (1944), “Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme”Maarif Matbaası, Ankara.
 • LEVI-STRAUSS, C. (2013), “Hepimiz Yamyamız”, (Çeviren: Haldun Bayrı) Metis Yayınları, İstanbul.
 • MONAGHAN, J., JUST P., (2007), “Sosyal ve Kültürel Antropoloji”, (Çeviren: Hakan Gür) Dost Yayınları: Ankara.
 • ÖZBUDUN, S., ŞAFAK, B., ALTUNTEK N. S., (2007). “Antropoloji Kuramlar/ Kuramcılar”, Dipnot Yayınları: Ankara.
 • SMITH, P. (2001), “Kültürel Kuram”, (Çeviren: Selime Güzelsarı) Babil Yayınları, İstanbul.
 • SÜMER, F. (1972), “Oğuzlar (Türkmenler)Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları” Ankara Üniversitesi Basımevi: Ankara. Tarihleri - Boy
 • RITZER, G. (2014), “Sosyoloji Kuramları”, (Çeviren: Himmet Hülür) De-kiYayıncılık: Ankara.
 • TEZCAN, M. (2003), “Türk Kültüründe Kız Kaçırma Geleneklerinin Antropolojik Çözümlenmesi”, Aile ve Toplum, Yıl: 5 Cilt: 2 Sayı: 6 Ekim-Aralık.
 • YILDIRIM, A. ŞİMŞEK, H. (2013), “Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri”, Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • YÜCEL, T. (2015), “Yapısalcılık”, Can Yayınları: İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa GÜLTEPE
E-posta: mustafagultepe@hotmail.com
Kurum: GIRESUN UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Selfiye ÖZKAN
E-posta: selfiyeozkan@outlook.com
Kurum: GIRESUN UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { makuiibf293137, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {25 - 44}, doi = {10.30798/makuiibf.293137}, title = {BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ)}, key = {cite}, author = {ÖZKAN, Selfiye and GÜLTEPE, Mustafa} }
APA GÜLTEPE, M , ÖZKAN, S . (2017). BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 25-44. DOI: 10.30798/makuiibf.293137
MLA GÜLTEPE, M , ÖZKAN, S . "BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2017): 25-44 <http://dergipark.gov.tr/makuiibf/issue/30113/293137>
Chicago GÜLTEPE, M , ÖZKAN, S . "BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ)". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2017): 25-44
RIS TY - JOUR T1 - BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ) AU - Mustafa GÜLTEPE , Selfiye ÖZKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30798/makuiibf.293137 DO - 10.30798/makuiibf.293137 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 44 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-1658 M3 - doi: 10.30798/makuiibf.293137 UR - http://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.293137 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ) %A Mustafa GÜLTEPE , Selfiye ÖZKAN %T BİR İLETİŞİM BİÇİMİ OLARAK EVLİLİĞİN KÜLTÜREL, SİYASİ VE EKONOMİK UNSURLARI (GİRESUN ÖRNEĞİ) %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2149-1658 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30798/makuiibf.293137 %U 10.30798/makuiibf.293137