Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 45 - 65 2017-06-30

EUROPEANIZATION IN WESTERN BALKANS AND POLITICAL MECHANISMS THAT PROVIDE EUROPEANIZATION
BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR

Numan BAŞ [1] , Timuçin KODAMAN [2]

218 694

After 1990s, The Balkans Region has been categorized as two different sub regions by various international organizations. The first sub region is the Western Balkans, consisting of Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Croatia and Macedonia. The other sub region is the Eastern Balkans Region consisting of Bulgaria and Romania. The countries in the Eastern Balkans became members of the European Union without any significant delay after the Cold War. The Western Balkans, on the other hand, face a challenging process towards EU membership due to the problematic historical process they live in, and because of their complex structure in ethnic, social and economic terms. The EU knows that the tension and conflicts that will emerge in this region, which it regards as its backyard, can also affect its own stability. For this reason, the EU is trying to democratize and strengthen the weak state structure in the Western Balkans. The EU uses the policies of conditionality and socialization as a means to achieve this goal. In this study, the effects of the EU's conditionality and socialization policies on the Western Balkans will be examined.

1990’lardan itibaren çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından Balkanlar Bölgesi iki ayrı alt bölge olarak kategorize edilmeye başlanmıştır. Birinci alt bölge; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Hırvatistan ve Makedonya’dan oluşan Batı Balkanlar Bölgesi’dir. Diğer alt bölge ise Bulgaristan ve Romanya’dan ibaret olan Doğu Balkanlar Bölgesi’dir. Doğu Balkanlar’da yeralan ülkeler, Soğuk Savaş sonrasında önemli bir gecikme olmaksızın Avrupa Birliği’ne üye olmuşlardır. Batı Balkanlar ise gerek yaşadığı sorunlu tarihsel süreç, gerekse etnik, sosyal ve ekonomik açıdan karmaşık yapısı nedeniyle, AB üyeliği yolunda zorlu bir süreç yaşamaktadır. AB, arka bahçesi olarak gördüğü bu bölgede ortaya çıkacak gerginlik ve çatışmaların kendi istikrarını da etkileyebileceğini bilmektedir. Bu nedenle AB, Batı Balkanlar’da zayıf olan devlet yapısını demokratikleştirmeye ve güçlendirmeye çalışmaktadır. AB, bu amacını gerçekleştirirken koşulluluk ve sosyalizasyon politikalarını araç olarak kullanmaktadır. Bu çalışmada AB’nin uyguladığı koşulluluk ve sosyalizasyon politikalarının Batı Balkanlar üzerindeki etkileri incelenecektir.  

  • ALUJEVİC, L. (2012), Integration of Western Balkans: From Reconciliation to European Future, Centre for European Studies, Brussels.
  • ARASTADAKİSİ, O. (2005), “The Europenization of the Balkans” The Brown Journal of World Affairs, 12(1), 77-89.
  • ANASTAKİS, O. (2008), “The EU’s Political Conditionality in the Western Balkans: Towards a More Pragmatic Approach”, Southeast European and Black Sea Studies, 8 (4), 365-377.
  • BARNES, I. - BARNES, P. (2007), Enlargement”, European Union Politics, Editör: Michelle Cini, Oxford University Press, New York, 227-241.
Birincil Dil tr
Konular Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Numan BAŞ
E-posta: numan1993@yahoo.com.tr
Ülke: Turkey


Yazar: Timuçin KODAMAN
E-posta: timucinkodaman@sdu.edu.tr

Bibtex @araştırma makalesi { makuiibf296177, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {45 - 65}, doi = {10.30798/makuiibf.296177}, title = {BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR}, key = {cite}, author = {KODAMAN, Timuçin and BAŞ, Numan} }
APA BAŞ, N , KODAMAN, T . (2017). BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (1), 45-65. DOI: 10.30798/makuiibf.296177
MLA BAŞ, N , KODAMAN, T . "BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2017): 45-65 <http://dergipark.gov.tr/makuiibf/issue/30113/296177>
Chicago BAŞ, N , KODAMAN, T . "BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 4 (2017): 45-65
RIS TY - JOUR T1 - BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR AU - Numan BAŞ , Timuçin KODAMAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.30798/makuiibf.296177 DO - 10.30798/makuiibf.296177 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 65 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-1658 M3 - doi: 10.30798/makuiibf.296177 UR - http://dx.doi.org/10.30798/makuiibf.296177 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR %A Numan BAŞ , Timuçin KODAMAN %T BATI BALKANLAR’DA AVRUPALILAŞMA VE AVRUPALILAŞMAYI SAĞLAYAN SİYASAL MEKANİZMALAR %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2149-1658 %V 4 %N 1 %R doi: 10.30798/makuiibf.296177 %U 10.30798/makuiibf.296177