Yıl 2018, Cilt 5, Sayı 3, Sayfalar 882 - 897 2018-12-27

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE DOPAMİN ODAKLI GERİBİLDİRİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON SOCIAL MEDIA ADDICTION AND DOPAMINE DRIVEN FEEDBACK

Hüseyin Bilal Macit [1] , Gamze Macit [2] , Orhan Güngör [3]

20 202

20. yüzyılın ortalarına dek, toplumlarda insan ilişkileri yüz yüze ilişkilerden oluşmuştur. İnsanlar hayatları boyunca sınırlı sayıda kişiyle sosyal ilişkiler kurmuş, üzüntü ve sevinçlerini yakın çevresindeki kişilerle paylaşmıştır. 20. yüzyıl ortalarında transistörün icadı ile başlayıp günümüze kadar gelen büyük teknolojik gelişmeler, teknolojik iletişim araçlarının cebimize kadar girmesini sağlamış ve toplumların iletişim şekillerinde de büyük değişikliklere sebep olmuştur. İnternetin evlere girmesi ile başlayan sanal sohbet kültürü, günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ile medya paylaşımı boyutuna ulaşmıştır. Toplumun tüm bireyleri medyatik ve ünlü olma şansını yakalamış ve birçoğu bunun için çaba göstermeye başlamıştır. Ancak son yıllarda bu cazibeli medyanın bağımlılık yaptığına dair istatistiki ve tıbbi çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Bireylerin beyin ve sinir sistemlerindeki kimyasal hareketler ve fizyolojik davranış değişiklikleri üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, dünyada internet ve sosyal medya kullanımının 2018 yılı istatistik bilgileri sunulmuştur. Ayrıca bağımlılık kavramı, bağımlı davranışı ve semptomları incelenmiştir. Alkol, sigara ve haplar gibi biyolojik ve psikolojik bağımlılığa neden olan maddelerin bireylerin davranışlarında yol açtığı değişiklikler ve beyinde salgılanan dopamin gibi kimyasalların işleyişi hakkında araştırma yapılmıştır. Mani, depresyon ve bipolar bozukluk semptomları incelenmiş, uzun süre sosyal medya kullanan bireyler ile bağımlı ve hasta davranışları arasındaki benzerlikler incelenmiştir. 
Human relationships in societies consisted of face-to-face relationships until the middle of the 20th century. Throughout their lives, people ha