Yazar Rehberi

-Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından itibaren başlamalıdır. Metin içinde makalenin yazar(lar)ı hakkında herhangi bir olmamalıdır.

-ÖNEMLİ: Makalenin ilk sayfasında yazar bilgilerinde, her yazarın ORCID ID'sinin de eklenmesi gerekmektedir.

- Makaleyi DergiPark sistemine yüklerken BAŞLIK-ÖZET-ANAHTAR KELİMELER bölümlerinin hem Türkçe hem İngilizce sekmelerini doldurunuz.

-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Başlık: Her yazının Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir.

Özet ve Anahtar Kelimeler: Özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla sekiz kelimeden oluşan anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. İngilizce yazılan makalelerde ayrıca Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimeler de yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır.

Ana Metin: Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) otuz beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir.

Sayfa Yapısı:             A4 ebadında, Times New Roman 12 punto

Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm

Satır aralığı 1,5

Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli

Özet kısmı hariç her satırbaşında TAB boşluğu verilmelidir.

Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde başlıklarda numaralandırma yapılacaktır.

Alt başlıklar: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Başlıkları Numaralandırma: Makalede kullanılacak başlık numaralandırılması şu şekilde olmalıdır:

                GİRİŞ

                1. XXXXXXX XXXX

                    1.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            1.1.1. Xxxx Xxxxx

                            1.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    1.2. Xxxx Xxxxxxx

                2. XXX XXXXXX XXXX

                    2.1. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx

                            2.1.1. Xxxx Xxxxx

                            2.1.2. Xxxxx Xxx Xxxxx

                    2.2. Xxxx Xxxxxxx

                    2.3. Xxx Xxxx

                SONUÇ

                KAYNAKLAR

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin ve grafiklerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin başlık ve içeriklerinde de Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır.

Örnek Makale Düzenini görmek için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ: Dergimiz, 2018 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Summary) ile birlikte yayınlama kararı almıştır. 

Ulusal ve uluslararası atıfları artıracağı öngörülen Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, yayına hazırlık aşamasında yazarlardan talep edilecektir.

Genişletilmiş Özet ile ilgili ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.


 

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

veya

Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  'vd.' ifadesi kullanılır.

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

veya

Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

     

İlk gönderme

 (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

 (TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)


İnternet Kaynaklarına Atıf Yapılırken:     Eğer yazar ve yayın tarihi belliyse, (Soyisim, Yıl) şeklinde; yazar belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, Yıl) şeklinde; yazar ve yayın tarihi belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, t.y.) şeklinde yapılmalı; erişim linki KAYNAKÇA'da verilmelidir.

Örnek: (Civaoğlu, 2017) veya (CNN, 2016) veya (Cevizoğlu, t.y.) veya (TBMM, t.y.)


NOT: Eğer atıf yapılan yayının tarihi belli değilse, 'tarih yok' anlamına gelen (t.y.) ifadesini kullanınız.


                                                                       KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazarlı kitap:                 SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:                      BORTON, H. (1970), Japan's Modern Century, New York: The Ronald Press Company.

Birden çok yazarlı kitap:     SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Örnek:                        NIVISION, D., WRIGHT, A., ve BARY, W. (1959), Confucianism in Action, Stanford: Stanford University Press.

Kitap bölümü:                      SOYADI, A. (Yıl), Bölümün başlığı, Editörün A. SOYADI içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Örnek:                        WATSON, J.(1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.

 

Dergi makalesi:                     SOYADI, A. (Yıl), Makalenin başlığı, Derginin adı (İtalik), Cilt(Sayı), syf.

Örnek:                        HOLMES, S. (2004), An Extraordinary Odyssey: The Iwakura Embassy Translated, London Review Journal, 59(1), 83-119.

İnternet Alıntısı:                   SOYADI, A. (Yıl), Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

Örnek:                         NARANGOA, L. (2000), Japan’s Modernization: The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, 18 Şubat 2017 tarihinde Aarhus Üniversitesi: http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/OLD_ISSUES/pdf/kontur_02/li_narangoa.pdf adresinden alındı.

Eğer yayın tarihi belli değilse t.y. (tarih yok) ifadesi kullanılmalıdır

Örnek:                            Seval,  H. (t.y.) Başlık, 18 Şubat 2017 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Link adresinden alındı.

 

Atıf yapma hususunda daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.


YAZARLARIMIZA ÖNEMLİ HATIRLATMA:

Hakemlerimizden dikkat etmelerini rica ettiğimiz hususlar aşağıdadır. Yazarların bunları göz önünde bulundurarak makalelerini sistem üzerinden göndermeden önce bir sefer daha kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıklarının çalışmaya uygunluğu

Titles’ suitability to the scope of article

Özet; çalışmanın amacını uygulanan yönteme göre elde edilen bulguları ve önerileri kapsıyor mu?

Does the abstract contains the purpose, outcomes and recommendations of the study?

Türkçe ve İngilizce özet uyumlu mudur?

Are Turkish and English abstracts compatible?

Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler uygun birbirine paralel ve yeterli midir?

Are Turkish and English keywords compatible?

Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli, güncel ve çalışmanın konusu ile ilgili midir?

Are the resources used adequate, up-to-date and relevant to the topic of the study?

Makalede yararlanılan her kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?

Are all cited works included in the references?

Makalede yararlanılmayan herhangi bir kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?

Is there any un-mentioned studies in the references?

Giriş bölümünde çalışmanın konusu ve amacı yeterince vurgulanmış mıdır?

Is the theme of the article emphasized enough in the introduction part?

Kullanılan araştırma yöntem ya da yöntemleri çalışma konusuna uygun mudur?

Are the research method(s) used convenient and adequate for the study?

Şekil ve Tablolar araştırma verilerine göre uygun ve anlaşılabilir şekilde düzenlenmiş midir?

Are the figures and tables in the main text understandable and proper in term of academic ethics?

Araştırma bulguları yeterince tartışılmış mıdır?

Are the outcomes of the research sufficiently discussed?

Çalışma tutarlı ve bütünlük içinde akıcı ve anlaşılır bir dille takdim edilmiş midir?

Is the study presented consistently and fluently in a clear and understandable language?

Çalışmada dil bilgisi kurallarına riayet edilmiş midir?

Have the rules of linguistic information been respected in the study?

Çalışmanın bilime katkısı yönünden özgün değeri var mıdır?

The article is stimulating/seminal in terms of contribution to knowledge.