Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1309-1387 | e-ISSN 1309-1387 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | https://sbe.mehmetakif.edu.tr/
Makale SablonuMAKALE ŞABLONU


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 yılından günümüze Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.

Yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çevrimiçi (online) olarak yayınlanan, farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanında(*) yayın yapan ulusal hakemli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olan dergimiz, Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yayınlanması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazıların düşünsel ve bilimsel; çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.


* Alanlar

Antropoloji (Sosyal ve Kültürel)
Filoloji
Sanat Tarihi
Coğrafya (Beşeri, Ekonomik, Sosyal, Siyasi, Kültürel)
Hukuk
Siyaset Bilimi
Demografi
İletişim Bilimleri
Sosyoloji
Dil Bilimi
İnsan Hakları
Suç Bilimi
Ekonomi
İşletme
Tarih Bilimleri (Tarih, Arkeoloji, Paleografi, Jeneoloji, Nümizmatik)
Etnoloji
Müzikoloji
Teoloji
Felsefe
Psikoloji
Uluslararası İlişkiler


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1309-1387 | e-ISSN 1309-1387 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | https://sbe.mehmetakif.edu.tr/
Kapak Resmi

142.077

258.631
Makale SablonuMAKALE ŞABLONU


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 yılından günümüze Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır.

Yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında çevrimiçi (online) olarak yayınlanan, farklı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar kurulu bulunan ve sosyal bilimler alanında(*) yayın yapan ulusal hakemli bir dergidir.

Yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca olan dergimiz, Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yayınlanması için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen yazıların basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 

Dergide yayınlanacak yazılar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazıların düşünsel ve bilimsel; çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.


* Alanlar

Antropoloji (Sosyal ve Kültürel)
Filoloji
Sanat Tarihi
Coğrafya (Beşeri, Ekonomik, Sosyal, Siyasi, Kültürel)
Hukuk
Siyaset Bilimi
Demografi
İletişim Bilimleri
Sosyoloji
Dil Bilimi
İnsan Hakları
Suç Bilimi
Ekonomi
İşletme
Tarih Bilimleri (Tarih, Arkeoloji, Paleografi, Jeneoloji, Nümizmatik)
Etnoloji
Müzikoloji
Teoloji
Felsefe
Psikoloji
Uluslararası İlişkiler


Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Son Sayı
Cilt 10 - Sayı 25 - Eyl 2018
 1. Kapak Sayfası, Künye, Hakemler, İçindekiler
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 2. ÖRGÜTSEL ADALETİN ÖRGÜT SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AFYONKARAHİSAR'DAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA - THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE ON ORGANIZATIONAL HEALTH: AN APPLICATION ON HEALTH STAFF IN AFYONKARAHİSAR
  Sayfalar 369 - 384
  Ayça Hatice TÜRKAN, İbrahim KILIÇ, Sinan SARAÇLI
 3. KIRANARDI MAHALLESİNDEN DERLENEN “ÇOCUKLARIN VEFASI” İSİMLİ MASALIN TÜR ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ - EXAMINING OF TALE OF “ÇOCUKLARIN VEFASI” IN TERMS OF PROPP’S TALE ANALYSIS METHOD IN THE KIRANARDI TOWN
  Sayfalar 385 - 396
  Mehmet FİDAN
 4. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ GELİŞİM VE ETİK İLE İLGİLİ TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - A COMPARISON BETWEEN THE ACCOUNTING PROFESSIONS AND THE STUDENTS WHO TOOK ACCOUNTING COURSES IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT AND ATTITUDES ABOUT ETHICS
  Sayfalar 397 - 420
  Şura ŞAHİN, Osman AKIN
 5. AVRUPA PARLAMENTOSU VE YÜKSEK TEMSİLCİ BAĞLAMINDA AB’NİN ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA YAKLAŞIMI - EU’S APPROACH TO OPERATION OLIVE BRANCH AS PART OF EUROPEAN PARLIAMENT AND HIGH REPRESENTATIVE
  Sayfalar 437 - 453
  Halis AYHAN
 6. TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES
  Sayfalar 454 - 466
  Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ
 7. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GERİ KABUL ANLAŞMALARININ AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKALARI VE İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ - THE EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION’S READMISSION AGREEMENTS WITHIN THE SCOPE OF EUROPEAN UNION MIGRATION POLICIES AND HUMAN RIGHTS
  Sayfalar 467 - 484
  Gülnihan ÖLMEZ KIYICI, Ummahan KAYGISIZ
 8. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI VE TÜRKİYE’DE İŞKUR TARAFINDAN UYGULANAN AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARINA GÜNCEL BİR BAKIŞ - ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND EMPLOYMENT POLICIES APPLIED BY ISKUR IN TURKEY A CURRENT OVERVIEW
  Sayfalar 485 - 502
  Mehmet Muharrem KASAPOĞLU, Sedat MURAT
 9. HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGILARININ İNCELENMESİ - INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTIONS OF NURSES
  Sayfalar 503 - 519
  Ertuğrul BAYER, Durkadın GÜNAL
 10. A STUDY ON THE APPLICATION LIGHTING PROJECT OF KILIÇ ALİ PASHA MOSQUE AT TOPHANE DISTRICT - TOPHANE KILIÇ ALİ PAŞA CAMİİ’NİN AYDINLATMA UYGULAMA PROJESİ’NE DAİR
  Sayfalar 520 - 533
  Sedat BAYRAKAL
 11. BÜYÜKŞEHİR SU VE ATIKSU İDARELERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ - ATA ENVELOPMENT ANALYSIS MEASUREMENT OF PRODUCTIVITY OF MUNICIPALITIES WATER AND WASTE WATER ADMINISTRATIONS
  Sayfalar 566 - 590
  Gürkan KOÇ, Durmuş ACAR
 12. YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ - IN LOCAL PROGRESS THE ROLE’S OF TOURISM SECTOR AND THE EXAMPLE OF BARTIN PROVINCE - YEREL KALKINMADA TURİZM SEKTÖRÜNÜN ROLÜ VE BARTIN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 604 - 628
  İlayda KILIÇOĞLU, Zafer YILDIZ
 13. DÖVİZ KURU İLE İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA - ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATE AND EXPORT AND IMPORT: AN EMPIRICAL STUDY
  Sayfalar 638 - 649
  Dicle BOZDAN, İlkyaz ÖZENCİ, Yasemin KESKİN BENLİ
 14. 1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017
  Sayfalar 650 - 671
  Elif Ayşe ŞAHİN İPEK
 15. RİCARDO'NUN KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER TEORİSİ: TÜRKİYE, KOLOMBİYA VE GÜNEY KORE ÜÇLÜSÜNÜN SEKTÖREL BAZDA UYGULAMALI BİR ANALİZİ - RICARDO'S COMPARATIVE ADVANTAGES THEORY: AN APPLIED ANALYSIS ON THE SECTORAL BASIS IN THE TRIPARTITE OF TURKEY, COLOMBIA AND SOUTH KOREA
  Sayfalar 672 - 685
  Hüseyin TOPUZ, Artuğ Eren COŞKUN
 16. CAM TAVAN SENDROMU: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ BAĞLAMINDA BİR ARAŞTIRMA - GLASS CEILING SYNDROME: A RESEARCH IN THE CONTEXT OF HUMAN RESOURCES MANAGERS
  Sayfalar 686 - 709
  İsa İPÇİOĞLU, Özüm EĞİLMEZ, Hilal ŞEN
 17. THE EFFECTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON CORPORATE GOVERNANCE: APPLICATION IN COMPANIES WITHIN THE SCOPE OF BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX - İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDE UYGULAMA
  Sayfalar 421 - 436
  Figen CANBAY ÇİĞDEM, Recep GÜNEŞ, Yusuf Cahit ÇUKACI
 18. SÜRDÜRÜLEBİLİR ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK, SOSYAL VE ÇEVRESEL BOYUTLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - A STUDY ON THE ECONOMICAL, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL DIMENSIONS OS SUSTAINABLE ELECTRONIC COMMERCE
  Sayfalar 549 - 565
  Ömer Faruk ACAR, Mustafa Zihni TUNCA
 19. TÜRKİYE’NİN ÜLKE KREDİ NOTLARI İLE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARI ARASINDAKİ UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ: STANDARD&POORS ÖRNEĞİ - THE LONG TERM RELATIONSHIP BETWEEN SOVEREIGN CREDIT RATINGS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT OF TURKEY: SAMPLE OF STANDARD&POORS
  Sayfalar 629 - 637
  Gizem VERGİLİ, Mutlu Başaran ÖZTÜRK, Asuman BALAT
 20. MISIR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE MUSTAFA REŞİT PAŞA’NIN TANZİMAT FİKRİNİN ANLAŞILMASI - UNDERSTANDING THE TANZIMAT FACILITY OF MUSTAFA REŞİT PASA IN THE SOLUTION OF THE EGYPT ISSUE
  Sayfalar 534 - 548
  Zeynep YILDIRIM
 21. TÜRKİYE’DE 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR YASASI KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİRLER/ BÜTÜNŞEHİRLER: YÖNETSEL YAPI, MALİ/İKTİSADİ BOYUT ve GELECEK VİZYONU ÜZERİNE BİR TARTIŞMA - METROPOLITAN AND WHOLE-CITY IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF LAW NO 6360:DISCUSSION ON MANAGERIAL STRUCTURE,FINANCIAL/ECONOMIC DIMENSION AND FUTURE VISION
  Sayfalar 591 - 603
  Gökhan KALAĞAN