Yıl 2014, Cilt 6, Sayı 10, Sayfalar 199 - 214 2014-08-05

Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education

Ayşegül ATAK YAYLA [1] , Fatmagül DALMIŞLI [2]

224 2403

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki müzik derslerinde materyal kullanımının durumunu, öğretmen görüşleriyle tespit etmektir. Araştırmanın çalışma evrenini 2011-2012 öğretim yılında Milli Eğitime bağlı Denizli ili merkez ilçe ilköğretim okullarında görev yapan 63 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, genel tarama modeli kullanılarak ilköğretimde görev yapan müzik öğretmenlerinin,  materyal kullanıma ilişkin görüşleri sorgulanmış, müzik öğretmenlerinin görüşleri maddeler halinde ayrı ayrı incelenmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bazı bulgulara göre, öğretmenlerin yaklaşık %90’ının materyal geliştirmeyle ilgili hizmet içi seminerlere katılmadığı, org ve blok flütün müzik derslerinde öğretmenler tarafından kullanılan en yaygın çalgılar olduğu tespit edilmiştir.  

müzik; müzik eğitimi; materyal; öğretim materyali; materyal geliştirme
  • Akarsu, S. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Müzik Dersi, Türkiyedeki Başlıca Müzik Türleri ve Genel Özellikleri Ünitesinde Materyal Kullanımının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars
  • Dalmışlı, F.(2013). Müzik Eğitiminde Materyal Geliştirme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Denizli
  • Günay, E.Özdemir, M. (2003). Müzik Öğretimi Teknolojisi ve Materyal Geliştirme. Önsöz Basım Yayıncılık, Ankara
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ayşegül ATAK YAYLA

Yazar: Fatmagül DALMIŞLI

Bibtex @ { makusobed206820, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {6}, pages = {199 - 214}, doi = {10.20875/sb.13832}, title = {Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education}, key = {cite}, author = {DALMIŞLI, Fatmagül and ATAK YAYLA, Ayşegül} }
APA ATAK YAYLA, A , DALMIŞLI, F . (2014). Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (10), 199-214. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/19442/206820
MLA ATAK YAYLA, A , DALMIŞLI, F . "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 199-214 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/19442/206820>
Chicago ATAK YAYLA, A , DALMIŞLI, F . "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2014): 199-214
RIS TY - JOUR T1 - Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education AU - Ayşegül ATAK YAYLA , Fatmagül DALMIŞLI Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 214 VL - 6 IS - 10 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education %A Ayşegül ATAK YAYLA , Fatmagül DALMIŞLI %T Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education %D 2014 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 6 %N 10 %R %U
ISNAD ATAK YAYLA, Ayşegül , DALMIŞLI, Fatmagül . "Müzik Eğitiminde Öğretim Materyallerinin Kullanımı - Use Of Instructional Materials In Music Education". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 10 (Ağustos 2014): 199-214.