Yıl 2016, Cilt 8, Sayı 16, Sayfalar 162 - 173 2016-09-28

Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students

Meriç ERASLAN [1] , Murat ÖZMADEN [2]

528 336

Yapılan bu araştırmada üniversite öğrencilerinin görüşlerine göre spor eğitimi veren kurumların değişim ihtiyacının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan 498 öğrenci ve Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi olan 342 öğrenci olmak üzere toplam 840 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin değişim ihtiyacına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde Tufan (2010) tarafından geliştirilen “Değişim İçin Durum Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 22.0 programında Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin Değişim İçin Durum Belirleme Ölçeği’nden aldıkları puanların orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutlarına ilişkin öğrenci görülerinin öğrenim görülen üniversite, yaş grubu, bölüm ve sınıf değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0.05). Buna karşılık öğrencilerin değişim ihtiyacına ilişkin görüşlerinin cinsiyet ve ilgilendikleri spor dalına (takım veya ferdi) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir (p>0.05). Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının değişim ihtiyacına ilişkin görüşlerinin bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği söylenebilir.

Spor, üniversite, değişim ihtiyacı
 • Beycioğlu, Kadir-Aslan, Mahire (2010), “Okul Gelişiminde Temel Dinamik Olarak Değişim ve Yenileşme: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Rolleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.7, Sayı.1, (153-173).
 • Çolakoğlu, Mürüvvet (2005), “Eğitim Örgütlerinde Değişim ve Liderlik”, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.1, (63-77).
 • Erdil, Oya-Keskin, Halit (2004), “Örgütsel Değişim Sürecinin Özellikleri, Enformasyon Sisteminin Etkinliği, İş Değişimlerini Uygulama Etkinliği, Rekabet Stratejileri ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkiler” Yönetim, Cilt.15, Sayı.47, ( 3-14).
 • Gizir, Sıdıka (2008) “Örgütsel Değişim Sürecinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Öğrenme”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, (182-196).
 • Güçlü, Nezahat-Şehitoğlu, Ekrem Tuğrul (2006), “Örgütsel Değişim Yönetimi”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı.13, (240-254).
 • Kerman, Uysal-Öztop, Sezai (2014), “Kamu Çalışanlarının Örgütsel Değişim Direncini Etkileyen Uygulamalar”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt.6, Sayı.10, (1-20).
 • Koç, Zeynep (2014), Örgütsel Değişim, Değişim Yönetimi Ve Örgütsel Davranışlar Üzerine Örnek Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Saylı, Halil-Tüfekci, Ahmet (2008) “Başarılı Bir Örgütsel Değişimin Gerçekleşmesinde Dönüştürücü Liderliğin Rolü”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı.30, (193- 210).
 • Seçkin, Zeliha-Demirel, Yavuz-Özçınar, M. Faruk (2016), “Örgütsel Değişim Sürecinin Algılanmasına Yönelik Betimsel Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt.8, Sayı.1, (125-134).
 • Tokat, Bülent-Kara, Hakan-Karaa, M. Yekta (2013), “A-B Tipi Kişilik Özelliklerine Sahip İşgörenlerin Olası Bir Örgütsel Değişime Yatkınlıklarının Araştırılması”, Turkish Studies, Cilt.8, Sayı.8, (1973-1988).
 • Töremen, Fatih (2002), “Eğitim Örgütlerinde Değişimin Engel ve Nedenleri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.12, Sayı.1, (185-202).
 • Tufan, Dilek (2010), Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi (Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tunçer, Polat (2011), “Örgütsel Değişim ve Liderlik”, Sayıştay Dergisi, Sayı.80, (57-83).
 • Tunçer, Polat (2013), “Değişim Yönetimi”, The Journal of Academic Social Science Studies, Cilt.6, Sayı.2, (891-915).
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Meriç ERASLAN

Yazar: Murat ÖZMADEN

Bibtex @ { makusobed260847, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {8}, pages = {162 - 173}, doi = {10.20875/sb.34297}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students}, key = {cite}, author = {ÖZMADEN, Murat and ERASLAN, Meriç} }
APA ERASLAN, M , ÖZMADEN, M . (2016). Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (16), 162-173. DOI: 10.20875/sb.34297
MLA ERASLAN, M , ÖZMADEN, M . "Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 162-173 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/24660/260847>
Chicago ERASLAN, M , ÖZMADEN, M . "Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2016): 162-173
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students AU - Meriç ERASLAN , Murat ÖZMADEN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.20875/sb.34297 DO - 10.20875/sb.34297 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 173 VL - 8 IS - 16 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/sb.34297 UR - http://dx.doi.org/10.20875/sb.34297 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students %A Meriç ERASLAN , Murat ÖZMADEN %T Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students %D 2016 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 8 %N 16 %R doi: 10.20875/sb.34297 %U 10.20875/sb.34297
ISNAD ERASLAN, Meriç , ÖZMADEN, Murat . "Üniversite Öğrencilerinin Görüşlerine Göre Spor Eğitimi Veren Öğrenim Kurumlarının Değişim İhtiyacının Belirlenmesi Determination Of Needs Of Change In Institutions That Provides Sports Education According To Opinions Of University Students". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 16 (Eylül 2016): 162-173. http://dx.doi.org/10.20875/sb.34297