Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 19, Sayfalar 42 - 55 2017-06-30

PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Ersan ÇİFTCİ [1] , Yaşar ÖZELMA [2]

311 444

Araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine verilen başlangıç piyano eğitiminin öğrencilerin genel yetenek düzeylerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Tez kaynaklı bulgulardan derlenen bu araştırmanın çalışma grubunu, Erzincan ili merkezinde ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 12 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak, görüşme formu ve literatür tarama kullanılmıştır.

Alan uzmanları tarafından tek metot olarak faydalanılması tavsiye edilen Denes Agay’in “Piyano Çalmayı Öğrenelim-1” kitabı kullanılarak öğrencilere piyano eğitimi verilmiştir. Eğitim; haftada iki gün 30’ar dk. olarak ikişerli öğrenci gruplarıyla, 6 ay boyunca yürütülmüştür. Piyano eğitimi sürecinin sonunda, öğrencilerin temel kabiliyetleri ve genel başarı durumları ile ilgili olarak sınıf öğretmenleri ve velilerin görüşleri alınmıştır.

Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmenleri ve velilerin görüşlerine göre; piyano eğitimi sürecinin öğrencilerde ayırdetme yeteneğini tamamen; dil, şekil-uzay, akıl yürütme, sayısal ve genel yeteneğini ise büyük ölçüde geliştirdiği belirlenmiştir.

Çocuk Gelişimi, Genel Yetenek
  • Gillmeister, K. (2008). The effect of instrumental music instruction on the standardized mathematics assessment achievement of elementary school students in grades 3 through 5. Unpublished master’s thesis, Goucher College, Maryland. s.3.
  • Güleç, D. ve Kavlak, O. (2013). Baba-bebek bağlanma ölçeği’nin türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. International Journal of Human Sciences. 10(2), 170-181. s.175.
  • Hasanova, O. (2008). Günümüzde piyano eğitimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (1), 141-146. s.142.
  • Rauscher, F. H. and Zupan, M. A. (2000). Classroom keyboard instruction improves kindergarten children’s spatial-temporal performance, a field experiment. Early Childhood Research Quarterly. 15(2), 215-228. s.223.
  • Şen, H., Şeyhun, H., Gökçe, S. ve Doğru, Y. (2002). Temel kabiliyetler testi 7-11 uyarlama çalışması el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi. s.1-126.
  • Şendurur, Y. ve Akgül-Barış, D. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22(1), 165-174. s.169.
  • Uluğbay, S. (2013). Müzik eğitiminin çocuk zekasına olan etkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 21(3), 1025-1034. s.1028.
  • Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/kgo.pdf (7 Eylül 2015’te alınmıştır).
  • Web: http://files.koycegizihl.webnode.com.tr/200003730-6038f622c7/grup%20%C3%A7al%C 4%B1%C5%9Fmas%C4%B1.doc (7 Eylül 2015’te alınmıştır).
  • Web: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.55d365 ec30dd11.79642606 (7 Eylül 2015’te alınmıştır).
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran 2017
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Ersan ÇİFTCİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yaşar ÖZELMA
Kurum: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD

Bibtex @araştırma makalesi { makusobed313805, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {42 - 55}, doi = {10.20875/makusobed.313805}, title = {PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÖZELMA, Yaşar and ÇİFTCİ, Ersan} }
APA ÇİFTCİ, E , ÖZELMA, Y . (2017). PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (19), 42-55. DOI: 10.20875/makusobed.313805
MLA ÇİFTCİ, E , ÖZELMA, Y . "PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 42-55 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/29997/313805>
Chicago ÇİFTCİ, E , ÖZELMA, Y . "PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 42-55
RIS TY - JOUR T1 - PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ AU - Ersan ÇİFTCİ , Yaşar ÖZELMA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.313805 DO - 10.20875/makusobed.313805 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 55 VL - 9 IS - 19 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.313805 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.313805 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ %A Ersan ÇİFTCİ , Yaşar ÖZELMA %T PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 19 %R doi: 10.20875/makusobed.313805 %U 10.20875/makusobed.313805
ISNAD ÇİFTCİ, Ersan , ÖZELMA, Yaşar . "PİYANO EĞİTİMİNİN İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE GENEL YETENEK DÜZEYİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 19 (Haziran 2017): 42-55. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.313805