Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 20, Sayfalar 327 - 337 2017-09-30

FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR

Burak KAYHAN [1] , Yusuf TEPELİ [2]

150 328

Bu çalışma, pazarlama, satış, dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araştırma-geliştirme giderlerinden oluşan faaliyet giderlerinin işletmelerin karlılığına olan etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler hisse senetleri BİST’de işlem gören işletmelerin finansal tabloları aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe yer alan 30 tane işletme oluşturmaktadır. Verileri analize uygun olan 16 tane işletme değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu işletmelerde faaliyet giderlerinin işletme karlılığını nasıl etkilediğini gösteren modeller panel veri regresyon yöntemiyle saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre faaliyet karı ile araştırma ve geliştirme giderleri ve pazarlama, satış ve dağıtım giderleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Faaliyet Giderleri, İşletme Karlılığı, BİST Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektörü
 • Akdoğan, Nalan ve Sevilengül, Orhan, (2007), Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 12.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Anagnostopoulou, S. C. ve Levis, M., (2008), “R&D and performance persistence: Evidence from the United Kingdom” The International Journal of Accounting, Cilt: 43, Sayı:3: 293–320.
 • Akpınar, Onur ve Özdemir, Ekrem, (2012), Genel Muhasebe İlkeler ve Uygulamalar, 2.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Birgili, Erhan ve Düzer, Murat, (2010), “Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: İMKB’de Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:46, 74-83.
 • Branch, B., (1974), “Research and Development Activity and Profitability: A Distributed Log Analysis”, Journal of Political Economy, (Sept./Oct.), 999-1011.
 • Brooksbank, Roger, Kirby, David A. and Wright, Gillian, (1992), “Marketing and Company Performance: An Examination of Medium Sized Manufacturing Firms in Britian”, Small Business Economics, Cilt:4, Sayı:3, 221-236.
 • Çifci, Sertaç, Doğanay, Murat ve Gülşen, A., Zafer, (2010), “Pazarlama Giderlerinin İşletme Karlılıkları Üzerindeki Etkisi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:47, Sayı:544, 95-102.
 • Dekimpe, Marnik, G. and Hanssens, Dominique M., (1999), “Sustained Spending and Persistent Response: A New Look at Long Term Marketing Profitability”, Journal of Marketing Research, Cilt:36, Sayı:4, 297-412.
 • Gupta, Sunil, and Zeithaml, Valarie, (2006), "Customer metrics and their impact on financial performance." Marketing Science, Cilt:25, Sayı:6,718-739.
 • Guo, .B, Wang, Z. and Shou, Y., (2004), "Firm Size, R&D and Performance: An Empirical Analysis on Software Industry in China." International Engineering Management Conerance, 613-616.
 • Güriş, Selahattin, (2015), Stata ile Panel Veri Modelleri, Der Yayınları, İstanbul.
 • Hansen, Gary S. and Wernerfelt, Birger, (1989), "Determinants of Firm Performance: The Relative Importance of Economic and Organizational Factors." Strategic Management Journal, Cilt:10, Sayı:5,399-411.
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data. Cambridge: Cambridge: Cambridge University Press.
 • Karacaer, Semra, Aygün, Mehmet ve İç, Süleyman, (2009), “Araştırma ve Geliştirme Giderlerinn Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Bir İnceleme”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, 65-86.
 • Kiracı, Murat, Arsoy, M.Fatih, (2014), “Araştırma Geliştirme Giderlerinin İşletmelerin Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: İMKB Metal Eşya Sektöründe Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Cilt:13, Sayı:41, 33-48.
 • Kraniskov, A. ve Jayachandran, S. (2008), “The Relative Impact of Marketin, Research and Development and Operations Capabilities on Firm Performance” Journal of Marketing, Cilt:72, Sayı:4, 1–11.
 • Morbey, G.K., (1988), “R&D: Its Relationship to Company Performance”, Journal of Product Innovation Management,Cilt:5,Sayı:3, 191–200.
 • Sevilengül, Orhan, (2009), Genel Muhasebe, 15.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Sougiannis, T. (1994) “The Accounting Based Valuation of Corporate R&D”, The Accounting Review, Cilt:69, Sayı:1, 44–68.
 • Topuz, Y. Volkan ve Akşit, Nazlı, (2013), “İşletmelerin Pazarlama Giderlerinin Hisse Senetleri Getirileri Üzerindeki Etkisi: İMKB Gıda Sektörü Örneği”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:13, Sayı:1, 53-60.
 • Yerdelen Tatoğlu, Ferda, (2012a), Panel Veri Ekonometrisi, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Yerdelen Tatoğlu, Ferda, (2012b), İleri Panel Veri Analizi, 2.Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Wooldridge, J. M., (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Cambridge: The MIT Press.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Eylül
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Burak KAYHAN

Yazar: Yusuf TEPELİ

Bibtex @araştırma makalesi { makusobed341455, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {327 - 337}, doi = {10.20875/makusobed.341455}, title = {FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR}, key = {cite}, author = {TEPELİ, Yusuf and KAYHAN, Burak} }
APA KAYHAN, B , TEPELİ, Y . (2017). FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 327-337. DOI: 10.20875/makusobed.341455
MLA KAYHAN, B , TEPELİ, Y . "FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 327-337 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/31299/341455>
Chicago KAYHAN, B , TEPELİ, Y . "FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 327-337
RIS TY - JOUR T1 - FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR AU - Burak KAYHAN , Yusuf TEPELİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.341455 DO - 10.20875/makusobed.341455 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 337 VL - 9 IS - 20 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.341455 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.341455 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR %A Burak KAYHAN , Yusuf TEPELİ %T FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 20 %R doi: 10.20875/makusobed.341455 %U 10.20875/makusobed.341455
ISNAD KAYHAN, Burak , TEPELİ, Yusuf . "FAALİYET GİDERLERİNİN İŞLETME KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİST METAL EŞYA, MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA- IMPACT OF OPERATING EXPENSES ON PROFITABILITY: A RESEARCH AT BIST FABRICATED METAL PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT SECTOR". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (Eylül 2017): 327-337. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.341455