Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 21, Sayfalar 40 - 52 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE

Mümin ESER [1] , Zehra BURDUR [2]

485 610

Özet

Bu araştırma, öğrencilerin akademik yaşam içinde en çok etkilendikleri akademik faaliyet olarak ortaya çıkan sınavlara yönelik kaygılarını ölçmeye yöneliktir. Sınav kaygısı, sınav gerginliği, zihinsel karışıklık, akademik başarı kaygısı, sınav kariyer ilişkisi, sınav alternatifi ve sınav gelecek ilişkisi gibi faktörleri barındırmaktadır. Çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin sınav kaygılarını belirlemeye yöneliktir.

Araştırmaya Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören 320 Nazilli MYO öğrencisi katılmıştır. Verilerin analizinde SPSS, istatistiksel farklılık-ilişkilerin analizinde t-test kullanılmıştır. Çalışmada sınav kaygılarını belirlemek için Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulunda okuyan öğrencilere anket uygulanmıştır. Öğrencilerin sınav kaygılarını belirleyerek sonuçlarının değerlendirilmesi bu çalışmanın temel amaçları arasında yer alır.

Sınav kaygısı, Meslek Yüksekokulu, Akademik faaliyet, Sınav gerginliği
  • Abalı, O., (2015) Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları, Adeda Yayıncılık, İstanbul. Biçer, U., (2015) Sınav Kaygısını Yenmek İçin 16 Etkin Uygulama, Cinius Yayınları, İstanbul. Kurt, İ., (2006) Sorularla Kaygı ve Sınav Kaygısı, Asil Yayınları, Ankara. Sekman, M., (2016) Başarı Üniversitesi, Alfa Yayınları, İstanbul. TDK, (1998) Türkçe Sözlük, 9 Baskı, Ankara. Yeşilyurt , F., (2007) Sınav Kaygısı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Akın, A., Demirci, İ., Arslan, S.,(2012) “Revize Edilmiş Sınav Kaygısı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması” Eğitim Bilimleri Ve Uygulama, 11(21), Sayfa:103-118, http://www.ebuline.com/pdfs/21Sayi/EBU21_6.pdf (18.01.2017) Ayrancı, E., Öge, E.,(2011) “Bir Vakıf Üniversitesindeki Öğrencilerin Sınav Kaygısı Hakkında Bir Araştırma” Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, Sayfa:87-102, http://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php (10.01.2017) Dündar, S., Yapıcı, Ş., Topçu, B.,(2008) “Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi” Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:28, Sayı:1 Sayfa:171-186, Ankara. Güler, D., Çakır, G.,(2013) “Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39) Sayfa:82-94, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tpdrd/article/view/1058000157/1058000159 (24.01.2017) Kavakçı, Ö., Güler, A., Çetinkaya, S.,( (2011) “Sınav Kaygısı ve İlişkili Psikiyatrik Belirtiler” https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_14_1_7_16.pdf (23.01.2017) Küçük, D.,(2010) “Müzik Öğretmeni Adaylarının Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Çalgı başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, Sayfa:37-50, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15499 (22.01.2017) Kutlu, Ö.,(2001) “Ergenlerin Üniversite Sınavına İlişkin Kaygıları” Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim ve Bilim, Cilt:26, Sayı:121, Sayfa:12-23, http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5241 (19.01.2017) Totan, T., Yavuz, Y.,(2009) “Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması ” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 9, Sayı:17 Sayfa:95-109, http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/westside-sinav-kaygisi-olcegi-toad.pdf (15.01.2017) Yaşar, M., (2014) “İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması” Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 36 Sayfa: 59-75, http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1428620766_5.pdf (16.01.2017) Yıldırım, İ., (2000) “Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı Ve Sosyal Destek ” Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 Sayfa:167-176, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000048947/5000046267 (14.01.2017)
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim
Dergi Bölümü Ozel Sayi
Yazarlar

Yazar: Mümin ESER
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Zehra BURDUR

Bibtex @araştırma makalesi { makusobed307491, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {40 - 52}, doi = {10.20875/makusobed.307491}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE}, key = {cite}, author = {BURDUR, Zehra and ESER, Mümin} }
APA ESER, M , BURDUR, Z . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 40-52. DOI: 10.20875/makusobed.307491
MLA ESER, M , BURDUR, Z . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 40-52 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/31480/307491>
Chicago ESER, M , BURDUR, Z . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 40-52
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE AU - Mümin ESER , Zehra BURDUR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.307491 DO - 10.20875/makusobed.307491 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 52 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.307491 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.307491 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE %A Mümin ESER , Zehra BURDUR %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.307491 %U 10.20875/makusobed.307491
ISNAD ESER, Mümin , BURDUR, Zehra . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISI İLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÜZERİNE ÖRNEĞİ - TEST ANXIETY OF STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOLS A CASE STUDY: AN NAZILLI VOCATIONAL SCHOOL SAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (Ekim 2017): 40-52. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.307491