Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 21, Sayfalar 101 - 117 2017-10-20

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE

Esra SERTEL [1] , Hakan YILDIRIM [2] , Serel ÖZMEN AKYOL [3]

185 246

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında mesleki ve teknik eğitim büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizin 2023 hedeflerinden biri, dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasında yer almaktır. Bu hedefin yerine getirilmesinde, meslek yüksekokullarının rolü ve katkısı göz ardı edilemez. Ancak, meslek yüksekokulu öğrencilerinin okula uyum sorunu yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, meslek yüksekokulu öğrencilerinin okul tercih sebepleri ve uyum durumlarının değerlendirilmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışma, Sivrihisar Meslek Yüksekokulundaki öğrencilerinin okul tercih sebepleri ve uyum durumlarını değerlendirerek, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyip, öğrencilere sunulan olanaklar hakkında daha gerçekçi değerlendirmeler ortaya koymak ve sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır.  Bu çalışmanın evrenini, Sivrihisar Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada tarama modeli kullanılmış, veri toplamak için “okul tercih sebepleri ve üniversite yaşamına uyum anketi” uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 öğretim yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksek Okulunda öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 265 öğrenci katılmıştır.

Araştırmanın sonucunda; tercihlerinde üniversite ve program hakkında bilgisi olanlar ile yeteneklerini dikkate alanların daha memnun oldukları ve uyum sorunları yaşamadıkları; bu karşın bilinçli seçim yapmamışların memnuniyet ve uyum düzeylerinin düşük olduğunu söylemek mümkündür.

Meslek Yüksekokulu, MYO Tercih Sebepleri, MYO Öğrencileri Uyum Durumu
 • Aktaş, Y. (1997). Üniversite Öğrencilerinin Uyum düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 107–110.
 • Aladağ, M., Kağnıcı, D. Y., Tuna, M. E., & Tezer, E. (2003). Üniversite Yaşamı Ölçeği: Ölçek Geliştirme Ve Yapı Geçerliği Üzerine Bir Çalışma. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2(20), 41-47.
 • Aslan, S. (2015). Üniversite Yaşamına Uyum Ölçeği’nin Geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(4), 132–145.
 • Bayrak, Ö. A. (2012). Meslek yüksekokulu öğrenci̇leri̇ni̇n akademi̇k ve sosyal uyumlarinin çeşi̇tli̇ deği̇şkenlere göre i̇ncelenmesi̇. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trakya Üniversitesi.
 • Çelik, M., Dilber, F., & Dilber, A. (2009). Sınavsız Geçişin Meslek Yüksekokullarındaki Eğitim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma; Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Örneği. 1.Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Konya.
 • Davras, G. M., & Bulgan, G. (2012). Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin İngilizce hazırlık eğitimine yönelik tutumları: Isparta MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği örneği. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13 (2), 227–235.
 • Erol, A., Yergin, H., & Mercan, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerinin Belirleyicileri: Hakkari Örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(2), 1–10.
 • Gelibolu, S. (2014). Üniversite Ve Yükseköğretim Programı Tercihinde Dikkate Alınan Faktörlerin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara Üniversitesi.
 • Kılıç, C. C., Salman, A., & Avcıoğlu, R. (2007). Meslek Yüksekokullarının Süregelen Sorunları ve Bayındır Meslek Yüksekokulu Örneği. 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs, İzmir.:292.
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D. D., Özdemir, S., Ulaş, Ö., & Yılmaz, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Bölüm Seçme Nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 135–151.
 • Özgüven, İ. E. (1992). Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı. Ankara: Odak Ofset Matbaacılık.
 • Senar, N., & Garip, M. (2013). Türkiye’de Eğitim Sistemi ve Eğitim İmkanları. İstanbul. İSTESOB Yayın No: 10.
 • Tuna, M. E. (2003). Cross-Cultural Differences in Coping Strategiesas Predictors of University Adjustment Of Turkish and U.S. Students. the Department of Educational Sciences. Middle East Technical University.
 • Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve suç (8. Baskı). İstanbul: Remzi Kitap Evi.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim
Dergi Bölümü Ozel Sayi
Yazarlar

Yazar: Esra SERTEL
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Hakan YILDIRIM
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Serel ÖZMEN AKYOL
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { makusobed312241, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {101 - 117}, doi = {10.20875/makusobed.312241}, title = {MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE}, key = {cite}, author = {ÖZMEN AKYOL, Serel and YILDIRIM, Hakan and SERTEL, Esra} }
APA SERTEL, E , YILDIRIM, H , ÖZMEN AKYOL, S . (2017). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 101-117. DOI: 10.20875/makusobed.312241
MLA SERTEL, E , YILDIRIM, H , ÖZMEN AKYOL, S . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 101-117 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/31480/312241>
Chicago SERTEL, E , YILDIRIM, H , ÖZMEN AKYOL, S . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 101-117
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE AU - Esra SERTEL , Hakan YILDIRIM , Serel ÖZMEN AKYOL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.312241 DO - 10.20875/makusobed.312241 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 117 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.312241 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.312241 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE %A Esra SERTEL , Hakan YILDIRIM , Serel ÖZMEN AKYOL %T MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.312241 %U 10.20875/makusobed.312241
ISNAD SERTEL, Esra , YILDIRIM, Hakan , ÖZMEN AKYOL, Serel . "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN OKUL TERCİH SEBEPLERİ VE UYUM DURUMLARI: SİVRİHİSAR ÖRNEĞİ - REASONS OF SCHOOL PREFERENCES AND COMPLIANCE SITUATIONS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS: SİVRİHİSAR SAMPLE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (Ekim 2017): 101-117. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.312241


Öğretmen Adaylarının Üniversite Yaşamına Sosyal, Kişisel ve Akademik Uyumları
Trakya Eğitim Dergisi
Hanife ESEN AYGÜN
DOI: 10.24315/tred.436426