Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 21, Sayfalar 301 - 314 2017-10-20

BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES

Raşit ACAR [1] , Kürşat ÖZDAŞLI [2]

298 983

Bu araştırma; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu  öğrencileri ile 5li Likert ölçeği ile hazırlanmış anket üzerine çalışılmıştır.  Bireysel kariyer planlama yapmanın öğrenci başarısı üzerindeki etkisi incelenmiş ve öğrencilerin genel not ortalamasına bağlı olarak genel not ortalaması (1) 2.00’ye kadar olanlar (2) 2.00-3.00 arası olanlar ve (3) 3.00-4.00 arası olanlar olmak üzere 3 boyutta tasarlanmıştır. Araştırma, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine uygulanmıştır. Kariyer Planlama ölçeğinde boyutlar incelendiğinde Fırsatları tanımlayan ve plan oluşturma düzeyi yüksek olan öğrencilerin ders başarısı daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. İki bölümden oluşan bu araştırmanın birinci bölümünde Kariyer kavramı ve bireysel kariyer planlama ilgili literatür bilgisi bulunurken; ikinci bölümde ise; anketten elde edilen veriler ve sonuçların analizi yer almaktadır.

Sosyal değişimler başta olmak üzere teknolojik, ekonomik alandaki hızlı gelişmelerle beraber değişim bireyler içinde kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir. Her geçen gün gelecek kaygılarının artış göstermesi bireylerin bu kaygılarını azaltma çabalarını artırmıştır. Gelecek kaygısı bireyleri bireysel kariyer planlaması yapmaya yöneltmiştir. Kendini tanıyan, kişiliğine göre bir kariyer planlaması yapan kişilerin daha çok  başarılı bireyler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bireysel Kariyer Planlaması yaparak bu yönde kendilerini geliştiren bireyler; yaptıkları işlerde daha başarılı oldukları,  kendilerini daha uygun meslekte iş bulmakta ve iş tatmin düzeyleri de artmaktadır.  Ayrıca Bireysel kariyer planlama kişilerin kendi kişisel özelliklerini öğrenme, fırsatları tanıma, hedef belirleme ve kişisel başarı düzeyini arttırmayı sağlamaktadır.

Kariyer, Kariyer Planlama, Bireysel Kariyer Planlama, Başarı
  • ANAFARTA N., (2001), Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif. Antalya: Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1 Sayı:2.
  • Antalyalı, Ö., (2005)., ‘Varyans Analizi (Anova- Manova)’ Kalaycı, Şeref (Der), ‘SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri’ Asil Yayın, Ankara.
  • Aytaç, S., (2005), Çalışma Yaşamına Kariyer Yönetimi Planlaması ve Sorunları, Ezgi Kitabevi, Bursa.
  • Aytaç, Serpil (1997). Bilgi Yaşamında Kariyer Yönetimi, Planlaması, Geliştirilmesi, Sorunları (1. Basım). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Ekim
Dergi Bölümü Ozel Sayi
Yazarlar

Yazar: Raşit ACAR
Kurum: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / SBMYO
Ülke: Turkey


Yazar: Kürşat ÖZDAŞLI

Bibtex @araştırma makalesi { makusobed316449, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {9}, pages = {301 - 314}, doi = {10.20875/makusobed.316449}, title = {BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES}, key = {cite}, author = {ACAR, Raşit and ÖZDAŞLI, Kürşat} }
APA ACAR, R , ÖZDAŞLI, K . (2017). BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 301-314. DOI: 10.20875/makusobed.316449
MLA ACAR, R , ÖZDAŞLI, K . "BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 301-314 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/31480/316449>
Chicago ACAR, R , ÖZDAŞLI, K . "BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2017): 301-314
RIS TY - JOUR T1 - BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AU - Raşit ACAR , Kürşat ÖZDAŞLI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.20875/makusobed.316449 DO - 10.20875/makusobed.316449 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 301 EP - 314 VL - 9 IS - 21 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.316449 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.316449 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES %A Raşit ACAR , Kürşat ÖZDAŞLI %T BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES %D 2017 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 9 %N 21 %R doi: 10.20875/makusobed.316449 %U 10.20875/makusobed.316449
ISNAD ACAR, Raşit , ÖZDAŞLI, Kürşat . "BİREYSEL KARİYER PLANLAMA YAPMANIN ÖĞRENCİNİN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SBMYO ÖĞRENCİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - THE EFFECT OF MAKING INDIVIDUALISTIC CAREER PLAN ON STUDENT’S SUCCESS: A RESEARCH INTO THE STUDENTS IN VOCATIONAL SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 21 (Ekim 2017): 301-314. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.316449