Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 24, Sayfalar 262 - 270 2018-06-30

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE

Serdar TUNA [1]

56 106

Müze eğitimi kapsamında yapılabilecek eğitsel etkinliklerden biri de “Yaratıcı Yazma Etkinliği”dir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf öğrencilerine, programda yer alan Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi kapsamında, Burdur il merkezinde bulunan ve 17.yy sivil mimari örneklerinden olan Baki Bey Konağında yaratıcı yazma etkinliklerinden hikaye yazma etkinliği yaptırılmıştır. Bu araştırmanın amacı, M.A.E. Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 4. Sınıf öğrencilerinin 2017 - 2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aldıkları Müze Eğitimi dersi kapsamında Burdur Baki Bey konağında gerçekleştirilen yaratıcı yazma etkinliğine yönelik, öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemektir. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımından olgubilim (fenomenoloji) araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 öğretim yılı güz döneminde Resim-İş öğretmenliği programı 4. sınıfta öğrenim gören ve Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersini alan 25 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Bu araştırmanın bulgularından elde edilen sonuca göre; öğrenciler, müze eğitimi kapsamında yapmış oldukları yaratıcı yazma etkinliğini; empati becerisini, merak duygusunu ve hayal gücünü geliştirici, yaratıcı, ilgi çekici, eğlenceli, bilgilendirici ve uygulanabilir bulmuşlardır.

Müze Eğitimi, Yaratıcı Yazma, Resim-İş Eğitimi
 • Akmehmet, K. ve Ödekan, A. (2006). Müze eğitiminin tarihsel gelişimi. İTÜ Dergisi Sosyal Bilimler. C.3 S.1 p.47-58.
 • Barret, R.M. (2010). An analysis of the storyline method in primary school; its theoretical underpinnings and its impact on pupils’ intrinsic motivation. Yayınlanmamış doktora tezi. Durham Uni. UK.
 • Březinová, J. (2007). Storyline in teaching english to young learners. Yayınlanmamış master tezi. Masaryk Unıversıty In Brno
 • CIRT (Center for Innovation in Researc and Teaching). (2018). Phenomenology methods & data collection. Erişim 11.04.2018 https://cirt.gcu.edu/research/developmentresources/research_ready/phenomenology/methods_dat
 • Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 2/1, 84-114.
 • ICOM (2018). International council of museums. Erişim 21.03.2018, http://icom.museum/the-vision/museum-definition/
 • İlhan, A.Ç. (2009). Educational studies in Turkish museums. Procedia Social and Behavioral Sciences 1., 342–346.
 • Kaya, B. (2013). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1 (2), 89-10.
 • Kuvanç, E.B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
 • Kültür (2018). Bakibey konağı. Erişim 06.02.2018 http://www.burdurkulturturizm.gov.tr/TR,155623/bakibey-konagi.html
 • Okvuran, A. (2012). Müzede dramanın bir öğretim yöntemi olarak Türkiye’de gelişimi . Eğitim ve Bilim. 37, 166
 • Yiğit, E. Ö. ve Erdoğan, T. (2008). Sosyal bilgiler dersı̇nde uygulanan öyküleştirme yöntemı̇nin ilköğretı̇m altıncı sınıf öğrencı̇lerı̇nin yaratıcı düşünme düzeylerı̇ne etkı̇sı̇. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 3, 2008, s.399-416
 • Waters, J. (2017). Phenomenological research guidelines. Erişim 11.04.2018 https://www.capilanou.ca/psychology/student-resources/research-guidelines/ Phenomenological-Research-Guidelines/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran
Dergi Bölümü Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7926-7706
Yazar: Serdar TUNA (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { makusobed429839, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-1387}, eissn = {1309-1387}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {262 - 270}, doi = {10.20875/makusobed.429839}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE}, key = {cite}, author = {TUNA, Serdar} }
APA TUNA, S . (2018). ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (24), 262-270. DOI: 10.20875/makusobed.429839
MLA TUNA, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 262-270 <http://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/37654/429839>
Chicago TUNA, S . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2018): 262-270
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE AU - Serdar TUNA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.20875/makusobed.429839 DO - 10.20875/makusobed.429839 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 262 EP - 270 VL - 10 IS - 24 SN - 1309-1387-1309-1387 M3 - doi: 10.20875/makusobed.429839 UR - http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.429839 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE %A Serdar TUNA %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE %D 2018 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-1387-1309-1387 %V 10 %N 24 %R doi: 10.20875/makusobed.429839 %U 10.20875/makusobed.429839
ISNAD TUNA, Serdar . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZE EĞİTİMİ VE UYGULAMALARI DERSİ KAPSAMINDA YARATICI YAZMA ETKİNLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ - TEACHER CANDIDATES OPINIONS ON CREATIVE WRITING ACTIVITY WITHIN THE SCOPE OF MUSEUM EDUCATION AND PRACTICE COURSE". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 / 24 (Haziran 2018): 262-270. http://dx.doi.org/10.20875/makusobed.429839