Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)
Kapak Resmi
ISSN 2602-4551 | e-ISSN 2602-425X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayınlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergisi, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimizde intihal raporu alınmaktadır. %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. 

Dergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir.Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University aims to reach all parties related to applied sciences in electronic environment, published as 2 issues per year (March and September) every 6 months. The Journal of Applied Science is a scientific and refereed journal, and the publishing language is Turkish and English. The Journal of Applied Science aims to publish original scientific studies which are produced in such a way as to cover the social and technical applied sciences associated with the departments of the universities of applied sciences and applied sciences faculties.

We have a plagiarism report in our journal. Studies of plagiarism reports above 20% are rejected.

There is no charge for studies published in our journal.

Our journal has an open access policy.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)

ISSN 2602-4551 | e-ISSN 2602-425X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

914

2.291

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayınlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergisi, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimizde intihal raporu alınmaktadır. %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. 

Dergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir.Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University aims to reach all parties related to applied sciences in electronic environment, published as 2 issues per year (March and September) every 6 months. The Journal of Applied Science is a scientific and refereed journal, and the publishing language is Turkish and English. The Journal of Applied Science aims to publish original scientific studies which are produced in such a way as to cover the social and technical applied sciences associated with the departments of the universities of applied sciences and applied sciences faculties.

We have a plagiarism report in our journal. Studies of plagiarism reports above 20% are rejected.

There is no charge for studies published in our journal.

Our journal has an open access policy.

Cilt 2 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. İşgörenlerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Farklı Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 21
  Feriştah Güner, Özlem Çetinkaya Bozkurt
 2. Bulanık Kümeleme Analizinde Parametre Seçiminin Etkisi
  Sayfalar 22 - 33
  Ozer Ozdemir, Asli Kaya
 3. MOBİLYA ENDÜSTRİSİ İÇİN YENİ KANEPE YATAK MEKANİZMASI SİSTEMİ
  Sayfalar 34 - 41
  Hüseyin MUTLU, Burak Emre YAPANMIŞ, Berat Barış BULDUM
 4. V-Lüle Türbülator Yerleştirilen Bir Borunun Termal Performansı
  Sayfalar 42 - 54
  Sibel Güneş, Orhan Keklikcioğlu, Toygun Dağdevir, Veysel Özceyhan
 5. Mamogram İmgeleri Üzerinde Farklı Süzgeçlerin Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 55 - 68
  ayşe aydın yurdusev, Canan Oral, Mahmut Hekim
 6. Proje Müdürlerine İş Yönetme Belgesi Düzenlemesi ve Uygulamada Yaşanan Mevzuat Problemleri
  Sayfalar 69 - 83
  Gökhan Gelişen, Hakkı Yıldırım