Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)
Kapak Resmi
ISSN 2602-4551 | e-ISSN 2602-425X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayınlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve uluslararası hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergisi, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimizde intihal raporu alınmaktadır. %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. Bu sebeple, çalışma gönderilirken iThenticate raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedirDergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir.

Makalelerde yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri çalışmanın en başında ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Makale göndermeden önce lütfen yazım kurallarını okuyunuz. Dergimizin makale şablonunu incelemek için tıklayınız.


Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University aims to reach all parties related to applied sciences in electronic environment, published as 2 issues per year (March and September) every 6 months. The Journal of Applied Science is a scientific and refereed journal, and the publishing language is Turkish and English. The Journal of Applied Science aims to publish original scientific studies which are produced in such a way as to cover the social and technical applied sciences associated with the departments of the universities of applied sciences and applied sciences faculties.

Plagiarism report is requested in our journal. Studies of plagiarism reports above 20% are rejected. Therefore, when you submit your work to the journal, please upload the iThenticate report to the systemThere is no charge for studies published in our journal. Our journal has an open access policy.

In the articles, the title, names, institutions and e-mail information should be indicated on a separate page at the beginning of the studyPlease read the spelling rules before sending an article. Click here to review the article template of our journal.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD)

ISSN 2602-4551 | e-ISSN 2602-425X | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi |
Kapak Resmi

1.935

9.195

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayınlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve uluslararası hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergisi, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimizde intihal raporu alınmaktadır. %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. Bu sebeple, çalışma gönderilirken iThenticate raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedirDergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir.

Makalelerde yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri çalışmanın en başında ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Makale göndermeden önce lütfen yazım kurallarını okuyunuz. Dergimizin makale şablonunu incelemek için tıklayınız.


Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University aims to reach all parties related to applied sciences in electronic environment, published as 2 issues per year (March and September) every 6 months. The Journal of Applied Science is a scientific and refereed journal, and the publishing language is Turkish and English. The Journal of Applied Science aims to publish original scientific studies which are produced in such a way as to cover the social and technical applied sciences associated with the departments of the universities of applied sciences and applied sciences faculties.

Plagiarism report is requested in our journal. Studies of plagiarism reports above 20% are rejected. Therefore, when you submit your work to the journal, please upload the iThenticate report to the systemThere is no charge for studies published in our journal. Our journal has an open access policy.

In the articles, the title, names, institutions and e-mail information should be indicated on a separate page at the beginning of the studyPlease read the spelling rules before sending an article. Click here to review the article template of our journal.