Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9319 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Maarif Mektepleri | mamulebd

Hakkında

MM- Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD)/MM-International Journal of Educational Sciences (MM-IJES) yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Google Sholar, Türk Eğitim İndeksi, Sindex, Index Copernicus, Issuu, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, Research Bib, Scientific World Index, Open Access Library (oalib), Studylib indekslerinde taranmaktadır.

Dergimizin kapsamı eğitimin tüm alanlarıdır. 

MM-UEBD, eğitimin tüm alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların etkin ve hızlı bir şekilde yayılmasına imkân veren ve ilgili alanlarda referans alınan platform oluşturmayı amaçlamaktadır.


Dergimizin Temel Yayın İlkeleri şu şekildedir;

1. Dergi eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine ve kuramsal nitelikli eserlere yer vermektedir.

2. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimiz, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2619-9319 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Maarif Mektepleri | mamulebd
Kapak Resmi

1.051

15.185

Hakkında

MM- Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi (MM-UEBD)/MM-International Journal of Educational Sciences (MM-IJES) yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Google Sholar, Türk Eğitim İndeksi, Sindex, Index Copernicus, Issuu, Eurasian Scientific Journal Index, DRJI, Research Bib, Scientific World Index, Open Access Library (oalib), Studylib indekslerinde taranmaktadır.

Dergimizin kapsamı eğitimin tüm alanlarıdır. 

MM-UEBD, eğitimin tüm alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların etkin ve hızlı bir şekilde yayılmasına imkân veren ve ilgili alanlarda referans alınan platform oluşturmayı amaçlamaktadır.


Dergimizin Temel Yayın İlkeleri şu şekildedir;

1. Dergi eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine ve kuramsal nitelikli eserlere yer vermektedir.

2. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimiz, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

Makale Ön Değerlendirme Ölçütleri

Hakemlere gönderilmeden önce esas alınan değerlendirme ölçütleri için tıklayınız.

Hakem Makale Değerlendirme Formu

Hakem makale değerlendirme formu için tıklayınız.

Editörden

Sayın Araştırmacılar,

İnsanoğlunun emsalsiz yetilerinin eseri olan bilim ve bilimsel bilginin önemi günümüzde yadsınamaz bir gerçektir. Bu önemin en önemli boyutunu üretilen bilimsel bilginin etkin paylaşımı oluşturmaktadır. Diğer taraftan kaliteli eğitim tüm toplumların birincil amaçları arasındadır. Eğitimin kalitesinin vaz geçilmez koşulu ise onun bilimsel bir temelde ele alınması ile mümkündür. Eğitimin bilimsel olarak sürekli analizi ve geliştirilmesi için öncelikle eğitim bilimlerinin tüm alanlarında yapılan çalışmaların sonuçlarının yaygınlaşması gerekir.  Ülkemizde yapılan eğitim araştırmalarının yaygınlaşması ise eğitim ile ilgili planlama ve icra etme süreçlerimize bilimsel bilginin daha etkin yansımasını sağlayacaktır. Bu amaca hizmet etmek için yola çıkan Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi yayına başladı.

Dergimizin ilk sayısında birbirinden değerli çalışmaları ile bize destek olan değerli araştırmacılara öncelikle teşekkür ederim. Çalışmaları inceleyen hakem kurulumuza ve yayın kurulumuza da ayrıca teşekkür ederim. Arkasında güçlü bir akademik yayın tecrübesi olan dergimizin birincil hedefi ilerleyen sayılarda daha fazla çalışmayı uluslararası birçok indekste taranmasına imkân veren bir platform oluşturmaktır. Bu hedefimizde siz değerli araştırmacıların katkılarını bekliyoruz. Yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür eder başarılar dilerim.

 

Dr.Öğrt.Üyesi Davut SARITAŞ

Baş Editör