The Journal of Fungus
Cover Image
e-ISSN 2147-6845 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Selcuk University |


THE JOURNAL OF FUNGI IS AN OPEN-ACCESS AND PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL.

OUR PAPER IS PUBLISHED ORIGINAL AND REVIEWED ARTICLES IN SYSTEMATIC AND BASIC MYCOLOGY, LICHENOLOGY, APPLIED MYCOLOGY, MEDICAL MYCOLOGY, PHYTOPATHOLOGY, AND SIMILAR SCIENCES.

 ORIGINAL ARTICLES MUST BE BASED ON RESEARCH. REVIEW ARTICLES MUST BE BASED ON THE LATEST RESOURCES.

 THE JOURNAL OF FUNGUS IS A COMPLETELY FREE DOCUMENT.

 THE JOURNAL OF FUNGUS IS A FULLY OPEN ACCESS.

The Journal of Fungus

e-ISSN 2147-6845 | Period Biannually | Founded: 2010 | Publisher Selcuk University |
Cover Image

16.929

25.505


THE JOURNAL OF FUNGI IS AN OPEN-ACCESS AND PEER-REVIEWED INTERNATIONAL JOURNAL.

OUR PAPER IS PUBLISHED ORIGINAL AND REVIEWED ARTICLES IN SYSTEMATIC AND BASIC MYCOLOGY, LICHENOLOGY, APPLIED MYCOLOGY, MEDICAL MYCOLOGY, PHYTOPATHOLOGY, AND SIMILAR SCIENCES.

 ORIGINAL ARTICLES MUST BE BASED ON RESEARCH. REVIEW ARTICLES MUST BE BASED ON THE LATEST RESOURCES.

 THE JOURNAL OF FUNGUS IS A COMPLETELY FREE DOCUMENT.

 THE JOURNAL OF FUNGUS IS A FULLY OPEN ACCESS.

Volume 9 - Issue 2 - Oct 2018
 1. A new Genus, Schenella, Addition to Turkish Mycota from Geastraceae
  Pages 92 - 94
  Hasan Hüseyin Doğan
 2. Yenilebilen Yabani Mantar Morchella esculenta (L.) Pers.’nın Besinsel Kalitesi ve Biyoaktif Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 95 - 105
  HİLAL ACAY
 3. A New Species Record For Turkey Mycobiota: Macrophoma strobi
  Pages 106 - 109
  Faruk Selçuk, Merve ULUKAPI, Tuğba GÜNDOĞAN
 4. Suillus lakei, An Interesting Record For Turkish Mycobiota
  Pages 110 - 116
  Ilgaz Akata, Hasan Hüseyin DOĞAN, Öyküm Öztürk, Fuat Bozok
 5. Mantarlardan Elde Edilen Alkaloitler
  Pages 117 - 125
  Büşra Fendoğlu, Ayşe Kuruüzüm-Uz, Didem Şöhretoğlu
 6. Edirne İli Söğütlük Ormanı Toprağından İzole Edilen Aspergillus Türlerinin Biyoçeşitliliği
  Pages 126 - 141
  Ahmet ASAN, Eda Gizem Ayan, Burhan Şen, Suzan Okten
 7. Septoria Sacc. (Mycosphaerellales) Species Determined in Aladağlar and Bolkar Mountains (Turkey)
  Pages 142 - 147
  Şanlı Kabaktepe, Ilgaz Akata
 8. Erzincan Tulum Peynirlerinden İzole Edilen Fungal Türler
  Pages 148 - 154
  Günay Tülay ÇOLAKOĞLU, Gülçin ERKOL
 9. Plectania ericae, a New Record for Turkey from Sarcosomataceae
  Pages 155 - 157
  Abdullah KAYA, Yasin UZUN
 10. Effect of Combinations of Salt and Temperature on Morphological Characteristics of Microfungi
  Pages 158 - 164
  Rasime DEMİREL, Orkun Kayış, Semra İlhan
 11. Investigation of Oxidant and Antioxidant Status of Edible Mushroom Clavariadelphus truncatus
  Pages 165 - 168
  Mustafa SEVİNDİK
 12. Bursa Ve Samsun İllerindeki Tereyağlardan İzole Edilen Funguslar Üzerine Araştırmalar
  Pages 169 - 175
  Günay ÇOLAKOĞLU, Hikmet Öznur ÖZTÜRK
 13. Morphology and Phylogeny Reveal a New Record Gyromitra for Turkish Mycobiota
  Pages 176 - 181
  Ayten Dizkırıcı, İsmail Acar, Ayşenur Kalmer, Yusuf Uzun
 14. Günlük Kullanılan Spor Tipi Ayakkabılarda Fungal Kontaminasyonun Belirlenmesi
  Pages 182 - 187
  Vedat Kadri Özkan, Mustafa Tamer Uzun, Musa Tahir Gündoğan
 15. Ganoderma lucidum’un Türkiye’deki Yabani Ve Kültür Formlarının Tavuk Embriyoları Üzerindeki Bazı Etkilerinin Karşılaştırılması
  Pages 188 - 195
  Haluk ÖZPARLAK, Bülent ÇELİK, Döndü BALTA
 16. Bazı Makrofungus Misellerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
  Pages 196 - 205
  Mehmet Akyüz, Ayşe EREN
 17. Modifiye Atmosfer Ve Metil Jasmonat Uygulamalarının Agaricus bisporus’un Hasat Sonrası Kalite Ve Muhafaza Ömrüne Etkileri
  Pages 206 - 218
  Şeyda Çavuşoğlu
REVIEWER SUGGESTION FORM

Please click here.

ARTICLE FINAL CONTROL FORM
Please click here.
WRITING RULES

Please click here.