Editörler Kurulu

Prof.Dr. Ayşe Dilek AZAZ

Turkey
aysedilekazaz@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri
Kurum: Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Prof.Dr. Ayşen TÜRK

Turkey
aturk@anadolu.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Prof.Dr. Hacı Halil BIYIK

Turkey
hbiyik@adu.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: Adnan Menderes Üniversitesi

Prof.Dr. Hasan DOĞAN

Turkey
hhuseyindogan@yahoo.com
Konular: Yaşam Bilimleri,Biyoloji
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Kenan DEMİREL

Turkey
kdemirel_99@yahoo.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Ordu Üniversitesi Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

Prof.Dr. Sevda KIRBAG

Turkey
skirbag@firat.edu.tr
Konular: Yaşam Bilimleri,Mühendislik ve Temel Bilimler
Kurum: Fırat ü. Fen fakül. Biyoloji B

Doç.Dr. Burhan ŞEN

Turkey
burhan_sen@hotmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri,Biyoloji
Kurum: Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi

Doç.Dr. Faruk SELÇUK

Turkey
selcuk_faruk@yahoo.com
Konular: Biyoloji
Kurum: AHI EVRAN UNIV

Doç.Dr. Fatih KALYONCU

Turkey
fatihkalyoncu@hotmail.com
Konular: Biyoloji
Kurum: Manisa Celal Bayar University

Dr. SİNAN ALKAN

Turkey
sinanalkan42@gmail.com
Konular: Yaşam Bilimleri,Biyoloji,Çevre Bilimleri

Prof.Dr. Yusuf UZUN

Turkey
yusufuzun2004@yahoo.com
Konular: Yaşam Bilimleri
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ

Yrd.Doç.Dr. Şanlı KABAKTEPE

Turkey
sanli.kabaktepe@inonu.edu.tr
Konular: Biyoloji
Kurum: İnönü Üniversitesi
TELİF HAKKI DEVRİ FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

HAKEM ÖNERİ FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

MAKALE ÖN KONTROL FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

YAZIM KURALLARI

Lütfen buraya tıklayın.