Marife Dini Araştırmalar Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0671 | e-ISSN 2630-5550 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Abdülkadir Okumuşlar | http://www.marife.org

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI ve ASOS Index’te taranmaktadır. Tüm araştırmacıların çalışmalarını Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde değerlendirmelerini bekleriz.

Marife Dini Araştırmalar Dergisi

ISSN 1303-0671 | e-ISSN 2630-5550 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Abdülkadir Okumuşlar | http://www.marife.org
Kapak Resmi

11.143

34.588

Marife Dini Araştırmalar Dergisi, ULAKBİM TR DİZİN VERİ TABANI ve ASOS Index’te taranmaktadır. Tüm araştırmacıların çalışmalarını Marife Dini Araştırmalar Dergisi’nde değerlendirmelerini bekleriz.

Cilt: 18 Sayı: 1 Yaz 2018 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Jabir Ibn Hayyan's Classification of Science And Its Place in Islamic Epistemology
  Sayfalar 11 - 22
  Aygün Akyol
 2. İftira Bir “Kötülük”tür ve “İnsanlık Suçu”dur!
  Sayfalar 23 - 38
  Nurten Kiriş Yılmaz, Mevlüt Albayrak
 3. İslam’da Bireyler Arası İletişim İlkeleri ve Günümüz Teorilerine Yansımaları
  Sayfalar 39 - 53
  Ekmel Geçer
 4. Mu‘tezile’ye Göre Ahlâkın Temellendirilmesinde Vahyin ve Aklın Alanları
  Sayfalar 55 - 76
  Murat Akın
 5. Felsefî ve Tasavvufî Açıdan Harakânî’de Bilgi Problemi
  Sayfalar 77 - 99
  Habib Şener
 6. Hanefî Mezhebinde Delil-Hüküm İlişkisi Bağlamında Tenzîhen-Tahrîmen Mekruh Ayrımı
  Sayfalar 101 - 121
  Selma Çakmak
 7. Akademik Tefsir Araştırmalarında Konu ve Kaynak Bulma Sorunlarına Çözüm Önerileri
  Sayfalar 123 - 145
  İlhami Günay
 8. Kur’an Tilavetinde Nitelik Sorunu
  Sayfalar 147 - 175
  İrfan Çakıcı
 9. Kıraat Eğitiminde Ali b. Süleyman el-Mansûrî Öncesi Mısır Tarikinin Arka Planı: Biyografik Bir İnceleme
  Sayfalar 177 - 192
  Ahmet Gökdemir
 10. Tâbi‘ûn Döneminde Önemli Bir Müfessir: Mesrûk b. el-Ecda‘ (Biyografik Bir İnceleme)
  Sayfalar 193 - 213
  Yunus Emre Gördük
 11. Teşehhütte Şehâdet Parmağının Durumu
  Sayfalar 215 - 230
  Mustafa Karabacak
 12. İslâm Hukuku Açısından Genel İşlem Koşulları İçeren Akitler: İz’ân Akitleri (Türk Borçlar Kanunu Bağlamında)
  Sayfalar 231 - 257
  Uğur Bekir Dilek
 13. Şer’î Nasslarda Lügavî Yorumlamadan Kaynaklanabilecek Hataların Engellenmesinde Hadislerin Rolü - Serika Ayeti Örneği
  Sayfalar 259 - 278
  Mustafa Ölmez
 14. Şerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Şiirle İstişhad Metodu
  Sayfalar 279 - 296
  Adnan Arslan
 15. Mefâtîhu’l-ulûmʼda Nahiv Bâbı
  Sayfalar 297 - 305
  İclal Arslan, Zübeyt Nalçakan
 16. The 2017 Science, Technology And Innovation For Global Peace And Prosperity: Conference Report
  Sayfalar 307 - 312
  Yusuf Ziya Karipek