Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

357.819

562.939

EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİMİZİN 47. SAYISI İLE KARŞINIZDAYIZ...

Merhaba, Eğitim Bilimleri Dergimizin 47. sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda da eğitim bilimleri alanında en güncel ve özgün çalışmaları sizlere sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda “Türk Üniversitelerinde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi” isimli çalışmada öğretim üyelerinin yükseltilmesi ve atamasında kullanılan kriterler incelenmiştir. “Affetmenin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ” başlıklı çalışmada duygusal zekâ özelliğinin üniversite öğrencilerinin affetme düzeyi üzerindeki yordayıcı rolü incelenmiş ve üniversite öğrencilerinin affetme düzeyi ile duygusal zekâ özelliği arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. “Sosyal Başarı Hedefleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması” isimli makalede Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlama süreci ele alınmış ve uygulandığı örneklem grubunda güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

“Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi” isimli çalışmada okul öncesi dönemde yaygın olarak kullanılan önleyici müdahale programlarından biri olan Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi (ADSD) programının içeriği, amaçları, etkililiği, katkıları ve güçlükleri öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir. “Bilgiye Ulaşma ve Bilgiyi İşleme Becerileri” başlıklı makalede fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerini incelenmiş ve analizler sonucu öğrencilerin deney tasarlama, verileri kaydetme, grafik çizme ve değişkenleri belirleme beceri düzeyleri açısından başarı yüzdesinin %30,00 olduğu belirlenmiştir. “Farklı Zekâ Düzeylerine Sahip İlkokul Öğrencilerinin Aile İşlevlerinin Öğrencilerin Davranış Problemlerine Etkisi” isimli makalede üstün zekâlı öğrencilerin, zihinsel engelli öğrencilerin ve normal zekâya sahip öğrencilerin davranış problemleri ile aile işlevleri arasındaki ilişkinin incelenmiş ve üstün zekâlı, zihinsel engelli ve normal zekâya sahip öğrencilerin aile işlevleri ile çocukların davranış problemleri arasında anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.

“Bilişim liderliği ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması” isimli makalede Bilişim Liderliği ile ilgili algıları ölçebilecek bir ölçek geliştirilmiştir. “Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi” isimli yarı-deneysel çalışma sonucunda sınıf dışı etkinlikler ile gerçekleştirilen fen bilimleri dersinin öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel süreç becerilerine olumlu etkisi olduğu belirlenmiştir. “DEHB Tanısı Almış 9-10 Yaş Grubu Öğrencilerine Uygulanan Duygusal Okur- Yazarlık Programının Duygusal Zekâ ve Dikkat Becerisi Düzeyleri Üzerindeki Etkisi” isimli yarı deneysel çalışmanın sonucunda DEHB olan çocukların duygusal okuryazarlıklarını geliştirmeye yönelik uygulanan programın duygusal zekâ düzeylerinde anlamlı ölçüde etkili olduğu belirlenirken, dikkat becerileri üzerinde ise etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. “Kişisel Anlam Profili Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli çalışmada Kişisel Anlam Profili Kısa Formu”nu Türkçe’ye uyarlama çalışması gerçekleştirilmiş ve sonuçta uyarlanan ölçeğin Türkçe’de kullanılması için yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerine haiz olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada eğitim bilimleri alanında en güncel, özgün ve kaliteli araştırmaları dergimizde sizlerle buluşturmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızla...

Cilt 47 - Sayı 47 - Oca 2018
 1. Türk Üniversitelerinde Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 22
  Yusuf ALPAYDIN, Gözde TÜRKMENOĞLU
 2. Affetmenin Yordayıcısı Olarak Duygusal Zekâ
  Sayfalar 23 - 37
  Esra ASICI
 3. Sosyal Başarı Hedefi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
  Sayfalar 39 - 50
  Nihan ARSLAN, Nihan TURHAN, Tuğba BİNGÖL, Muhammet ÖZTABAK, Şeyda ÇETİNTAŞ
 4. Okul Öncesi Alternatif Düşünme Stratejilerinin Desteklenmesi Programının Öğretmenlerin Bakış Açısıyla İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 67
  Şakire OCAK KARABAY, Tuğçe Burcu ARDA TUNÇDEMİR
 5. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerileri
  Sayfalar 69 - 84
  Nagihan TANIK ÖNAL, Uğur BÜYÜK, Sibel SARAÇOĞLU
 6. Çeşitli Zekâ Düzeylerine Sahip İlkokul Öğrencilerinin Davranış Problemleri ile Aile İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 85 - 104
  A. Nilgün CANEL, H. Pınar ÖZDEMİR KEMAHLI
 7. Bilişim Liderliği Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 105 - 124
  Mehmet ULUTAŞ, Hasan ARSLAN
 8. Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 125 - 140
  Zeynep BODUR, Mehtap YILDIRIM
 9. DEHB Tanısı Almış 9-10 Yaş Grubu Öğrencilerine Uygulanan Duygusal Okur-Yazarlık Programının Duygusal Zekâ ve Dikkat Becerisi Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 141 - 156
  Emine Beyza ÖZOĞLU, Müge YÜKSEL
 10. Kişisel Anlam Profili Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 157 - 168
  Halil EKŞİ, Nesrullah OKAN, Havva Şeyma MERT