Eğitim Bilimleri Dergisi

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1989 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

351.752

539.061

EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİMİZİN 46. SAYISI İLE KARŞINIZDAYIZ...

Merhaba, Eğitim Bilimleri Dergimizin 46. sayısını sizlere sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.

 

Bu sayımızda da eğitim bilimleri alanında en güncel ve özgün çalışmaları sizlere sunuyoruz. Bu sayımızda “İlkokulda gerçekçi matematik eğitimi ile gerçekleştirilen öğretimin öğrencilerin başarısına, görsel matematik okuryazarlığına ve problem çözme tutumlarına etkisi” isimli deneysel çalışmada deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre problem çözme başarıları bakımından daha fazla ilerlediği görülmüştür. “TIMSS 2011 öğretmen ölçeklerinin faktör yapısının ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi” başlıklı çalışmada TIMSS 2011’de matematik öğretmenleri için kullanılan ölçeklerin psikometrik özelliklerini incelenmiş ve ölçeğin öğretmen özelliklerine ilişkin yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. “Büyüklenmeci narsisizmin iki farklı yüzü: Narsistik hayranlık ve rekabetin mutlulukla ilişkisi” isimli makalede narsisizmin ve mutluluk arasındaki iki yönlü ilişki incelenmiştir.

 

“Tuzların hidrolizi konusunun öğretiminde argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (atbö) yaklaşımının etkisi” isimli çalışmada ATBÖ yaklaşımının tuzların hidrolizi konusunu öğrenme ile kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. “Okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik metaforik algıları” başlıklı makalede okul öncesi öğretmen adaylarının kimya, fizik ve biyoloji kavramlarına yönelik metaforik algılarının incelenmiştir. “PISA 2012 verilerine göre matematik okuryazarlığının lojistik regresyon ile kestirilmesi” isimli makalede matematik okuryazarlığının sınıflandırılmasında anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, matematikten zevk alma, matematik öz algılama/hızlı öğrenme, azim- çabuk pes etme bağımsız değişkenlerin anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir.

 

“Marmara yaratıcı düşünme eğilimleri ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması” isimli çalışmada Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği (MYDEÖ) olarak adlandırılan ölçeğin, genel yaratıcı düşünme eğilimlerini ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu tespit edilmiştir. “Öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi” başlıklı makalede öğretmenlerin mesleki gelişimi için atölye çalışması modeline dayalı bir uygulamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Bu sayımızda incelemesine yer verdiğimiz kitap “Erken Çocukluk Eğitimi-Büyük Düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar”dır. Editörlüğünü Prof. Dr. Ebru Aktan Acar’ın yaptığı bu kitap Nobel Akademik Yayıncılık tarafından çıkarılmıştır. Dünyadaki farklı uygulama örneklerine yer veren bu kitap, farklı model ve yaklaşımları uygulamak isteyen öğretmenlerimiz için bir rehber kitap olma niteliği taşımaktadır.

 

Ülkemizde ve dünyada eğitim bilimleri alanında en güncel, özgün ve kaliteli araştırmaları dergimizde sizlerle buluşturmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızla...