Yıl 2015, Cilt 42, Sayı 42, Sayfalar 317 - 334 2016-03-02

Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Murat ÖZDEMİR [1] , Süheyla BOZKURT [2]

245 1160

Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan eğitim ve okul yöneticilerinin yeni-kamu işletmeciliği anlayışının eğitimdeki yansımalarına yönelik görüşleri incelenmiştir. Araştırmada, katılımcıların yeni-kamu işletmeciliği yaklaşıma özgü ilkeleri ne düzeyde benimsedikleri ve yeni kamu işletmeciliğini benimseme düzeylerinin cinsiyet, görev, kıdem, yöneticilikte geçen hizmet süresi ve sendika üyeliği değişkenlerine göre fark gösterip göstermediği sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli kademelerinde görev yapan 300 yönetici katılmıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla “yerelleşme”, “piyasalaştırma”, “özelleştirme” ve “yönetişim” olmak üzere dört boyuttan oluşan “Yeni Kamu İşletmeciliği Tutum Ölçeği-YKİTÖ” geliştirilmiştir. Bu çerçevede YKİTÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Katılımcılardan toplanan ölçekler ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA ve Kruskal Wallis-H testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların yeni kamu işletmeciliğine ilişkin ilkeleri yüksek düzeyde benimsedikleri saptanmıştır. Bu bulguya dayalı olarak yeni kamu işletmeciliği anlayışının eğitim ve okul yöneticileri arasında yaygın şekilde kabul gördüğü genel sonucuna ulaşılmıştır.
Yeni kamu işletmeciliği, özelleştirme, piyasalaştırma, yerelleşme, yönetişim
  • Üstüner, Y. (2000). Kamu yönetimi kuramı ve kamu işletmeciliği okulu. Amme İdaresi Dergisi, 33(3), 15-31.
  • Yıldırım, M. (2011). Pragmatizm ve yeni kamu işletmeciliği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(1), 187-208.
Birincil Dil tr;
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Murat ÖZDEMİR

Yazar: Süheyla BOZKURT

Bibtex @ { maruaebd177528, journal = {Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {42}, pages = {317 - 334}, doi = {}, title = {Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {BOZKURT, Süheyla and ÖZDEMİR, Murat} }
APA ÖZDEMİR, M , BOZKURT, S . (2016). Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 42 (42), 317-334. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/16987/177528
MLA ÖZDEMİR, M , BOZKURT, S . "Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 42 (2016): 317-334 <http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/16987/177528>
Chicago ÖZDEMİR, M , BOZKURT, S . "Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 42 (2016): 317-334
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Murat ÖZDEMİR , Süheyla BOZKURT Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 334 VL - 42 IS - 42 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Eğitim Bilimleri Dergisi Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Murat ÖZDEMİR , Süheyla BOZKURT %T Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2016 %J Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 42 %N 42 %R %U
ISNAD ÖZDEMİR, Murat , BOZKURT, Süheyla . "Eğitim ve Okul Yöneticilerinin Yeni-Kamu İşletmeciliği Anlayışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 42 / 42 (Mart 2016): 317-334.