Yıl 2016, Cilt 44, Sayı 44, Sayfalar 33 - 52 2016-10-31

Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi

Halil Ekşi [1] , Meryem Aksak [2] , Neslihan Yaman [3]

545 546

Bu araştırmada öncelikli olarak, öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algıları, kurum içindeki informal ilişkileri ve kişisel anlam profilleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın bir diğer amacı ise öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkların yönetimine ilişkin algılarının, kurumdaki informal ilişkilerinin ve kişisel anlam profillerinin; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma şekli, branşı, okul türü, hizmet süresi ve bulunduğu okuldaki hizmet süresi değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır.

Araştırmanın örneklemini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Gaziosmanpaşa ilçesindeki 12 farklı okuldan 301 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlere Farklılıkların Yönetimi Ölçeği, İnformal İlişkiler Ölçeği, Kişisel Anlam Profili ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel çözümlemeleri “SPSS 15 for Windows” paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Analiz yöntemleri olarak da ortalama (x), standart sapma (ss), frekans (N), yüzde (%), bağımsız gruplar t-testi, ANOVA ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. 

Farklılık, farklılıkların yönetimi, informal ilişkiler, kişisel anlam profili
  • Aydın, A.R.(2005).Din ve psikoloji ilişkisi üzerine. Din bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 1(4),15-29. Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2010). Yönetici ve Öğretmenlerin Okullarında Farklılıkların Yönetimine İlişkin
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halil Ekşi

Yazar: Meryem Aksak

Yazar: Neslihan Yaman

Bibtex @ { maruaebd286484, journal = {Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {44}, pages = {33 - 52}, doi = {10.15285/maruaebd.286484}, title = {Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi}, key = {cite}, author = {Yaman, Neslihan and Aksak, Meryem and Ekşi, Halil} }
APA Ekşi, H , Aksak, M , Yaman, N . (2016). Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 44 (44), 33-52. DOI: 10.15285/maruaebd.286484
MLA Ekşi, H , Aksak, M , Yaman, N . "Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 44 (2016): 33-52 <http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/27193/286484>
Chicago Ekşi, H , Aksak, M , Yaman, N . "Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 44 (2016): 33-52
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi AU - Halil Ekşi , Meryem Aksak , Neslihan Yaman Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.286484 DO - 10.15285/maruaebd.286484 T2 - Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 52 VL - 44 IS - 44 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.286484 UR - http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.286484 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Eğitim Bilimleri Dergisi Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi %A Halil Ekşi , Meryem Aksak , Neslihan Yaman %T Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi %D 2016 %J Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 44 %N 44 %R doi: 10.15285/maruaebd.286484 %U 10.15285/maruaebd.286484
ISNAD Ekşi, Halil , Aksak, Meryem , Yaman, Neslihan . "Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi". Eğitim Bilimleri Dergisi 44 / 44 (Ekim 2016): 33-52. http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.286484