Yıl 2018, Cilt 47, Sayı 47, Sayfalar 125 - 140 2018-01-01

Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi

Zeynep BODUR [1] , Mehtap YILDIRIM [2]

192 442

2004 yılından itibaren değişen fen bilimleri öğretim programı sadece sınıf içi değil, sınıf dışında da etkinliklerde bulunmasını desteklemektedir. Bu nedenle formal eğitimin informal eğitim araçlarıyla desteklenmesi etkili bir fen öğretimi için şarttır. Buradan hareketle araştırmanın amacı “Sınıf dışı etkinliklerinin Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi ünitesinde ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısı ve bilimsel süreç becerileri üzerine etkisini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma 2013–2014 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Sancaktepe ilçesi sınırlarındaki bir ortaokulun 7. Sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada yöntem olarak ön test- son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 36 kontrol, 36 deney grubu olmak üzere 72 öğrenci oluşturmaktadır. Kontrol grubu okul içinde derslere devam ederken, deney grubu okul içindeki müfredatı destekleyecek şekilde 4 hafta boyunca, her hafta yaklaşık 2 ders saati boyunca Sancaktepe Bilim Ve Deney Merkezinde sınıf dışı etkinliklerde bulunulmuştur. Araştırma öncesi ve sonrası çalışma grubuna akademik başarı testi ve bilimsel süreç becerileri testi uygulanarak veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 21,0 programında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda akademik başarı testi ve bilimsel süreç becerileri testi toplam puanlarında deney grubu lehine olumlu sonuçlara ulaşılmıştır. 

sınıf dışı etkinlikleri, fen eğitimi, bilimsel süreç
  • Akın, F.(2012). Okul İçi Ve Okul Dışı Öğrenmelerin Öğrenci Başarısına Etkisi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.
  • Alp, E., Ertepınar, H., Tekkaya, C. ve Yılmaz, A .(2006). Statistical Analysis of Children's Environmental Knowledge and Attitudes in Turkey, International Research in Geographice & Environmental Education Vol. 15, No.3, 210-223.
  • Alper, U., Erar, H., Özdem, Y. (2014). Eğlenceli Bilim: Bilim Merkezlerinin İlköğretim
  • Arslan, A. G., & Tertemiz, N. (2004). İlköğretimde Bilimsel Süreç Becerilerinin
  • Geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 479-492.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep BODUR
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Mehtap YILDIRIM
Kurum: MARMARA UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { maruaebd271564, journal = {Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {1300-8889}, eissn = {2147-5202}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {47}, pages = {125 - 140}, doi = {10.15285/maruaebd.271564}, title = {Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {BODUR, Zeynep and YILDIRIM, Mehtap} }
APA BODUR, Z , YILDIRIM, M . (2018). Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi. Eğitim Bilimleri Dergisi, 47 (47), 125-140. DOI: 10.15285/maruaebd.271564
MLA BODUR, Z , YILDIRIM, M . "Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi". Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 125-140 <http://dergipark.gov.tr/maruaebd/issue/33200/271564>
Chicago BODUR, Z , YILDIRIM, M . "Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi". Eğitim Bilimleri Dergisi 47 (2018): 125-140
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi AU - Zeynep BODUR , Mehtap YILDIRIM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.15285/maruaebd.271564 DO - 10.15285/maruaebd.271564 T2 - Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 140 VL - 47 IS - 47 SN - 1300-8889-2147-5202 M3 - doi: 10.15285/maruaebd.271564 UR - http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.271564 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Eğitim Bilimleri Dergisi Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi %A Zeynep BODUR , Mehtap YILDIRIM %T Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi %D 2018 %J Eğitim Bilimleri Dergisi %P 1300-8889-2147-5202 %V 47 %N 47 %R doi: 10.15285/maruaebd.271564 %U 10.15285/maruaebd.271564
ISNAD BODUR, Zeynep , YILDIRIM, Mehtap . "Sınıf Dışı Etkinliklerinin Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi". Eğitim Bilimleri Dergisi 47 / 47 (Ocak 2018): 125-140. http://dx.doi.org/10.15285/maruaebd.271564