Kapak Resmi
8.095     |     19.922
Arşiv

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi ekonomi, finans, bankacılık, sermaye piyasası ve borsa, sigortacılık ve aktüerya alanlarında ortak bir zemin oluşturmayı ve genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sağlamayı amaçlayan yılda iki defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir...

 


Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü E-Dergisi ISSN: 1303-8281, Yıl:2 Sayı:2 (Ocak-2012) Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2012