http://dergipark.gov.tr/marucog

Marmara Coğrafya Dergisi; coğrafya eğitimi, fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya ile ilgili güncel sorunları ve araştırmaya dayalı çalışmaları bilimsel düzeyde ortaya koyan, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makalelerin kabul edildiği Marmara Coğrafya Dergisi, coğrafya çalışmalarını odağına alan tüm akademik çalışmalara açıktır.