LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

VEDAT ŞAHİN [1]

809 1541

Like in any other fields today, one may see rapid developments and increasing specializations in different ways even in the field of geography. Furthermore, the terms of business, transportation, logistics and geography are more frequently interlaced and used side by side. In this context, the logistic geography becomes more important in the crossing point of trade, transportation and logistics activities. The logistic geography involves any logistic activities realized among different regions across the world on the basis of the scientific geographical data, and presents them with the causes and consequences in line with the global distribution of principles of the geography. Hence, the logistic geography approaches the logistics in the perspective of the spatial relations, and makes evaluations accordingly. Indeed, it is understood that the raw materials and products are not equally distributed across the world, if they are considered in the scale of the world geography. Therefore, trade and transport activities and hence the logistic supports are needed. On the other hand, the site selection and transport services become more important for the logistic services. In turn, the factors in selecting a plant site gain importance. By the way, particular attention should be paid to accurately render transport services to forward the raw materials and products at the right place and under the most appropriate conditions. Logistics geography, these issues are addressed with own perspective as well.

ÖZET

Günümüzde tüm alanlarda olduğu gibi coğrafya alanında da hızlı gelişmeler yaşanmakta ve çeşitli konularda uzmanlaşmalar artmaktadır.  Ayrıca son dönemlerde ticaret, ulaştırma, lojistik ve coğrafya daha sıklıkla yan yana kullanılmaya başlamıştır. Bu alanların kesişme noktasında yer alan lojistik coğrafyası ise değer kazanan başka bir alandır. Bu nedenle “lojistik coğrafyası nedir? Sorusu akla gelmektedir. Lojistik coğrafyasının özelliği, dünyanın farklı bölgeleri arasında gerçekleşen lojistik faaliyetleri, coğrafya bilimi verilerine göre ele alması ve coğrafyanın yeryüzünde dağılış prensibi doğrultusunda sebep ve sonuçları ile ortaya koymasıdır. Dolayısı ile lojistik coğrafyası, lojistik konusunu ele alırken mekânsal ilişki perspektifinden yaklaşmakta ve buna göre değerlendirmelerde bulunmaktadır. Nitekim dünya coğrafyası ölçeğinde ele alındığında, hammadde ve ürünlerin yeryüzüne eşit olarak dağılmadığı görülmektedir. Bu nedenle mal alış verişinin gerçekleşmesi için ticaret ve nakliye faaliyetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer yandan lojistik faaliyetler için yer seçimi ve nakliye önemli bir unsurdur. Bu yönü ile bir lojistik tesisin kurulacağı yer belirlenirken dikkat edilmesi gereken coğrafi faktörler önem kazanmaktadır. Ayrıca nakliye hizmetlerinin uygun şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda hammadde ve ürünler, gerek duyulan zamanda ve istenilen mekânda olabilmektedir. Lojistik coğrafyası bu konuları da kendi bakış açısı ile ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Lojistik, Lojistik Coğrafyası, Nakliye ve Yer Seçimi

ABSTRACT

Like in any other fields today, one may see rapid developments and increasing specializations in different ways even in the field of geography. Furthermore, the terms of business, transportation, logistics and geography are more frequently interlaced and used side by side. In this context, the logistic geography becomes more important in the crossing point of trade, transportation and logistics activities. The logistic geography involves any logistic activities realized among different regions across the world on the basis of the scientific geographical data, and presents them with the causes and consequences in line with the global distribution of principles of the geography. Hence, the logistic geography approaches the logistics in the perspective of the spatial relations, and makes evaluations accordingly. Indeed, it is understood that the raw materials and products are not equally distributed across the world, if they are considered in the scale of the world geography. Therefore, trade and transport activities and hence the logistic supports are needed. On the other hand, the site selection and transport services become more important for the logistic services. In turn, the factors in selecting a plant site gain importance. By the way, particular attention should be paid to accurately render transport services to forward the raw materials and products at the right place and under the most appropriate conditions. Logistics geography, these issues are addressed with own perspective as well.

Keywords: Geography, Logistic, Logistic Geography, Transportation, Site Selection

 • Akyıldız, M., (2004). “Lojistik Dış Kaynak Kullanımının Gelişimi ve Türkiye’deki Kullanım Biçimleri” Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 3, s.1-22.
 • Alpugan, O., (1996). İşletme Bilimine Giriş, Derya Kitapevi, Trabzon. Arnold, D.,( 1995). Coğrafi Keşifler Tarihi. Çev, Bahadır, O., Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Askeri ve Teknik Sözlük. (1950), Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara.
 • Ceran,Y., ve Alagöz, A., (2007). “Lojistik Maliyet Yönetimi: Lojistik Maliyetler ve Lojistik Maliyet Muhasebesi” Yönetim Bilimler Dergisi, sayı 5:2, s.153-175
 • Ekinci, M. B., (2008). Uluslararası Hizmet Ticaretinde Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye. İTO Yayınları. İstanbul.
 • Filik, F., (2011). Lojistik Merkezlerin Rolü ve Önemi. M. Tanyaş, ve K. Hazır (Ed.), Lojistik Temel Kavramlar. S.199-251. Cağ Üniversitesi Yayınları, Tarsus.
 • Fleet, K., (2009). Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti. Çev, Akpınar,Ö., Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • Gülen, K. G., (2011). Lojistik Sektöründe Durum Analizi Ve Rekabetçi Stratejiler, Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • Güven, İ., (2010). Yeni ve Yakınçağ. İ. Güven ve Ü. Akagündüz (Ed.), Uygarlık Tarihi. s.333-382, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara.
 • Hançerlioğlu, O., (1982). Ticaret Sözlüğü, Remzi Kitapevi Yayınları, İstanbul.
 • İstanbul Ticaret Odası., (2006). Türkiye Lojistik Sektörü Altyapı Analizi, Entegre Matbaacılık. İstanbul.
 • Karacan, S., ve Kaya, M., (2011). Lojistik Faaliyetlerde Maliyetleme, Umuttepe Yayınları. Kocaeli.
 • Kobu, B., (1979). Üretim Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Küçük, O., (2011). Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Murat, S., ve Şahin, L., (2010). Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul.
 • Newman, W. H., (1979). Yönetim, İşletme Ve Kamu Yönetiminde Sevk Ve İdare. Çev, Sürgit, K., Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Öz, M., (2011). “Lojistikte Yeni Yaklaşımlar” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi. Sayı 1, s.141-155
 • Özey, R., (2013). Ticaret Coğrafyası ve Küreselleşme, Aktif Yayınevi, İstanbul, s.84
 • Tanyaş, M. ve İris, Ç., (2010). Türkiye Lojistik Raporu 2010, MÜSİAT Sektör Raporları, Mavi Ofset Basım Yayın, İstanbul.
 • Tanyaş, M. ve Paksoy, T., (2012). Konya- Karaman Bölgesi, Lojistik Strateji Planı Ön Hazırlık Raporu 2012, MÜSİAD, Konya. Taşdemir, M., (2012). Osmanlı’da Ulaşım. V. Engin, A.Uçar ve O, Doğan (Ed), Çamlıca Basım Yayım, İstanbul.
 • Timur, N., (1988). Sanayi işletmelerinde Lojistik Faaliyetlerin Organizasyonu, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. Tümertekin, E., (1976). Ulaşım Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Tümertekin, E., ve Özgüç, N., (1997). Ekonomik Coğrafya, Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • TÜSİAD., (2007). Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulaştırma Sektörü, Mikado Matbaacılık, İstanbul.
Birincil Dil tr;
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: VEDAT ŞAHİN
E-posta: vsahin@nku.edu.tr

Bibtex @ { marucog3994, journal = {Marmara Coğrafya Dergisi}, issn = {1303-2429}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {0 - }, doi = {10.14781/mcd.90671}, title = {LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, language = {tr}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, VEDAT} }
APA ŞAHİN, V . (2014). LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (29), . DOI: 10.14781/mcd.90671
MLA ŞAHİN, V . "LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Marmara Coğrafya Dergisi 0 (2014): <http://dergipark.gov.tr/marucog/issue/476/3994>
Chicago ŞAHİN, V . "LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Marmara Coğrafya Dergisi 0 (2014):
RIS TY - JOUR T1 - LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - VEDAT ŞAHİN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.14781/mcd.90671 DO - 10.14781/mcd.90671 T2 - Marmara Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 0 IS - 29 SN - 1303-2429-2147-7825 M3 - doi: 10.14781/mcd.90671 UR - http://dx.doi.org/10.14781/mcd.90671 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Marmara Coğrafya Dergisi LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A VEDAT ŞAHİN %T LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2014 %J Marmara Coğrafya Dergisi %P 1303-2429-2147-7825 %V 0 %N 29 %R doi: 10.14781/mcd.90671 %U 10.14781/mcd.90671