Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 18, Sayfalar 110 - 124 2018-01-01

Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi

Hakan ÖNER [1] , Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU [2] , Selma ÖNER [3]

90 223

Bu çalışmanın amacı, “korku endeksi” olarak da anılan volatilite endeksi (volatility index, VIX) ile gelişmekte
olan ülkelerin hisse senedi piyasası endeksleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin incelenmesidir.
Bu amaçla, gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarını temsilen Türkiye BİST100 Endeksi, Şili IPSA Endeksi,
Güney Afrika JALSH Endeksi, Güney Kore KS11 Endeksi, Rusya MICEX Endeksi, Arjantin MERVAL
Endeksi, Meksika MXSE Endeksi, Tayland SETI Endeksi, Tayvan TWII Endeksi ve Polonya WIG20 Endeksi
seçilmiştir. Çalışmamız, 23 Ekim 2006 – 10 Mayıs 2017 dönemine ait işgünü verilerini kapsamaktadır. Ekonometrik
analizde Engel-Granger Eş-bütünleşme Testi ve Granger Nedensellik Testi uygulanmış ve değişkenler
arası ilişkiler Hata Düzeltme Modeli (Vector Error Correction Model, VECM) vasıtasıyla yorumlanmıştır.
Analiz neticesinde, Arjantin MERVAL Endeksi dışındaki diğer tüm gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasası
endeksleri ile VIX Endeksi arasında, kısa veya uzun dönemli en az bir ilişki saptanmıştır.
VIX Volatilite Endeksi, Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasaları, Finansal Entegrasyon
  • ARBATLI, Elif (2011). “Economic Policies and FDI Inflows to Emerging Market Economies”, IMF Working Paper, WP/11/192. ARIK, Evren, ve Elif MUTLU (2014). “Global Risk Aversion, the Benchmark Index and the Foreign Investors: The case of Borsa İstanbul”, Borsa İstanbul Working Paper No.08. BERGLÖF, Erik, Yevgeniya KORNIYENKO, Alexander PLEKHANOV ve Jeromin ZETTELMEYER (2009). “Understanding the Crisis in Emerging Europe”, European Bank for Reconstruction and Development Working Paper No.109. BROOKS, Chris (2002). Introductory Econometrics for Finance, Cambridge, Cambridge University Press. ERDOĞDU, Hamza, ve Ender BAYKUT (2016). “BIST Banka Endeksi’nin (XBANK) VIX ve MOVE Endeksleri ile İlişkisinin Analizi”, Bankacılar Dergisi, 98, 57-72. FOUNTAIN, Robert L., John R. HERMAN Jr. ve D. Leif RUSTVOLD (2008). “An Application of Kendall Distributions and Alternative Dependence Measures: SPX vs. VIX”, Insurance: Mathematics and Economics, 42 (2008), 469–472. GUJARATI, Damodar N. (2005). Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, 3. bs., İstanbul, Literatür Yayıncılık. HARTELIUS, Kristian, Kenichiro KASHIWASE ve Laura E. KODRES (2008). “Emerging Market Spread Compression: Is it Real or is it Liquidity?”, IMF Working Paper, WP/08/10. İMER-ERTUNGA, Evrim ve Şerife SERAP ÇAKAR (2016). “The Effects of Global Financial Conditions on Selected Financial Variables of Turkey”, Ekonomik Yaklaşım, 27 (100), 69-86. KARABIYIK, Lale ve Adem ANBAR (2007). “Volatilite ve Varyans Swapları”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, 35, 62-77. KAYA, Emine (2015). “Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi ile Zımni Volatilite (VIX) Endeksi Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 17 (28), 1-6. KORKMAZ, Turhan ve Emrah İsmail ÇEVİK (2009). “Zımni Volatilite Endeksinden Gelişmekte Olan Piyasalara Yönelik Volatilite Yayılma Etkisi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, 3 (2), 87-105. MACKINNON, James G. (1996). “Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests”, Journal of Applied Econometrics, 11 (6), 601-618. MCGUIRE, Patrick ve Martijn A. SCHRIJVERS (2003). “Common Factors in Emerging Market Spreads”, BIS Quarterly Review, Aralık, 65-78. MIYAZAKI, Takashi, Yuki TOYOSHIMA ve Shigeyuki HAMORI (2012). “Exploring The Dynamic Interdependence Between Gold and Other Financial Markets”, Economics Bulletin, 32 (1), 37-50. SEVÜKTEKİN, Mustafa ve Mehmet NARGELEÇEKENLER (2010). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
  • İnternet Kaynakları Reuters Veri Dağıtım Servisi, 19 Mayıs 2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hakan ÖNER (Sorumlu Yazar)

Yazar: Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU

Yazar: Selma ÖNER

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd460670, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {Marmara Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {110 - 124}, doi = {10.14784/marufacd.460670}, title = {Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi}, key = {cite}, author = {ÖNER, Hakan and ŞARKAYA İÇELLİOĞLU, Cansu and ÖNER, Selma} }
APA ÖNER, H , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU, C , ÖNER, S . (2018). Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 10 (18), 110-124. DOI: 10.14784/marufacd.460670
MLA ÖNER, H , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU, C , ÖNER, S . "Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (2018): 110-124 <http://dergipark.gov.tr/marufacd/issue/39171/460670>
Chicago ÖNER, H , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU, C , ÖNER, S . "Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 (2018): 110-124
RIS TY - JOUR T1 - Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi AU - Hakan ÖNER , Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU , Selma ÖNER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14784/marufacd.460670 DO - 10.14784/marufacd.460670 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 124 VL - 10 IS - 18 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.460670 UR - http://dx.doi.org/10.14784/marufacd.460670 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi %A Hakan ÖNER , Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU , Selma ÖNER %T Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi %D 2018 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 10 %N 18 %R doi: 10.14784/marufacd.460670 %U 10.14784/marufacd.460670
ISNAD ÖNER, Hakan , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU, Cansu , ÖNER, Selma . "Volatilite Endeksi (Vıx) ile Gelişmekte Olan Ülke Hisse Senedi Piyasası Endeksleri Arasındaki Engel-Granger Eş-Bütünleşme ve Granger Nedensellik Analizi". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 10 / 18 (Ocak 2018): 110-124. http://dx.doi.org/10.14784/marufacd.460670