Marmara Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-5150 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/marufbd
Kapak Resmi

23.234

37.239

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MFBD) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • özgün araştırma makaleleri,
  • lisansüstü tez makaleleri,
  • derleme makaleleri,
  • editöre mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.