Marmara Fen Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-5150 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/marufbd

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MFBD) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • Özgün Araştırma Makaleleri,
  • Lisansüstü Tez Makaleleri,
  • Derleme Makaleleri,
  • Editöre Mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.

Marmara Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2146-5150 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/marufbd
Kapak Resmi

29.505

55.331

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yılda 4 defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanan Fen Bilimleri Dergisi (MFBD) Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarında

  • Özgün Araştırma Makaleleri,
  • Lisansüstü Tez Makaleleri,
  • Derleme Makaleleri,
  • Editöre Mektupları

kabul etmektedir. Dergi hakemli dergi olup dergi yönetim kurulunun ön değerlendirmesinden geçtikten sonra önerdiği en az iki hakemin onayı ile kabul edilir.