Kabul Edilmiş Makaleler

  • Humik asitlerin stres altındaki bitkilerin büyümesine ve besleyicilerin alınmasına etkileri I: Tuzluluk
    Şener Akıncı 26 Ara 2017
  • ERGİTMELİ KAYNAK YÖNTEMLERİNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZ VE DUMANIN ÇALIŞAN SAĞLIĞINA ETKİSİ
    DENİZ KELEŞ, Yahya BOZKURT 30 Ara 2017