İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Uğur YAHŞİ
Fizik Bölümü Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy, İSTANBUL, TÜRKİYE

Tel:  +0 (216) 345 1186   Dahili: 1348 
E-posta:uyahsi@marmara.edu.tr  -  uyahsi@gmail.com
Web:
http://mimoza.marmara.edu.tr/~uyahsi
Web: http://abys.marmara.edu.tr/ugur.yahsi/

BAŞ EDİTÖR

Doç. Dr. Hayriye KORKMAZ
34722 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Teknoloji Fakültesi
Marmara Üniversitesi
Tel:  +0 (216) 345 1186   Dahili: 1348 
Web: http://abys.marmara.edu.tr/hayriye.korkmaz/
 
E-posta: hkorkmaz@marmara.edu.tr

EDİTÖRLER KURULU

Prof. Dr. Ebru TOKSOY ÖNER
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Biyomühendislik Bölümü

34722 Kadıköy, İstanbul, TURKEY
Tel: +90 216 348 0292 ext 726
E-posta: ebru.toksoy@marmara.edu.tr  
Web: http://ibsb.bioe.eng.marmara.edu.tr, www.halomonaslevan.com
Web: http://abys.marmara.edu.tr/ebru.toksoyoner/


Prof. Dr. Mustafa KURT
Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
34722 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
E-posta: mkurt@marmara.edu.tr
Web:
http://abys.marmara.edu.tr/mustafa.kurt/

Prof. Dr. Ayhan MERGEN
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
34722 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
E-posta: ayhan.mergen@marmara.edu.tr
Web: http://abys.marmara.edu.tr/ayhan.mergen/

Prof. Dr. Ece KÖK YETİMOĞLU
Marmara Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü
34722 Kadıköy, İstanbul, Türkiye
E-posta: ecekok@marmara.edu.tr
Web:
http://abys.marmara.edu.tr/ece.kokyetimoglu/

DANIŞMA KURULU