Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

69.616

432.143

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Cilt 24 - Sayı 1 - Tem 2018
 1. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Danışma Görüşü Vermeye İlişkin Yargı Yetkisi
  Sayfalar 1 - 16
  Selami Kuran, Abdulkadir Gülçür
 2. Disiplin Soruşturmalarında Hukuka Aykırı Deliller
  Sayfalar 17 - 35
  Gül Fiş Üstün
 3. AB ile Türkiye arasındaki Geri Kabul Anlaşması’nın İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 36 - 49
  Tülay Yıldırım Mat, Selman Özdan
 4. Anayasacılığın Uluslararası Hukuk Bakımından Uygulanabilirliğinde Dikkate Alınması Gereken Bazı Temel Hususlar
  Sayfalar 50 - 76
  Ali İbrahim Akkutay
 5. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları (TCK. m. 90)
  Sayfalar 77 - 121
  Sinan Bayındır
 6. Müşterek Faillik ve Dolaylı Faillik Kurumlarının İhmali Suçlar Yönünden Değerlendirilmesi
  Sayfalar 122 - 131
  Zahit Yılmaz
 7. Tahrikçi Ajan
  Sayfalar 132 - 148
  İbrahim Akar
 8. AİHM ve Türk Anayasa Mahkemesi’nin Kararları Işığında Hukuki Kesinlik (Belirlilik) İlkesinin İncelenmesi
  Sayfalar 149 - 175
  Abdulkadir Gülçür
 9. Danıştay Kararları Işığında Acele Kamulaştırmalarda “Aceleliğine Karar Verilen Haller” Bakımından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 176 - 196
  Onur Kaplan
 10. Yetkisiz Temsilcinin Hukuki Sorumluluğu
  Sayfalar 197 - 214
  Serap Helvacı, Bülent Karasu
 11. Türk Hukukunda Kültür Varlıklarının Mülkiyeti
  Sayfalar 215 - 238
  Sibel Özel
 12. Die Prüfung der Sachentscheidungsvoraussetzungen in der Neuen Türkischen Zivilprozessordnung
  Sayfalar 239 - 257
  Özden Özkaya Ferendeci
 13. Davalının Cevap Dilekçesi Vermemesi Halinde M. 128’in Uygulanması ve Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Arayışları
  Sayfalar 258 - 269
  Özden Özkaya Ferendeci
 14. İflas Tasfiyesinde Geçici Dağıtma
  Sayfalar 270 - 295
  İbrahim Aşık
 15. Taşınır Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu Bakımından Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetinin Yerine Getirilmesinin Tabi Olduğu Süreler
  Sayfalar 296 - 335
  Mustafa Ünlütepe
 16. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu’nun 617. Maddesine Dayalı Olarak Sona Ermesi
  Sayfalar 336 - 373
  Gülşah Sinem Aydın
 17. MIGA Konvansiyonunun Uygulama Alanı ve Konvansiyon Kapsamındaki Uyuşmazlıklara İlişkin Çözüm Yöntemleri
  Sayfalar 374 - 399
  Alper Çağrı Yılmaz
 18. Futbolcu Menajerliği Sözleşmesinde Menfaat Çatışması
  Sayfalar 400 - 414
  Hakkı Mert Doğu
 19. Anayasa Mahkemesi’nin 2014/12321 Başvuru Numaralı ve 20.07.2017 Tarihli Tari Kararı’nın Değerlendirilmesi
  Sayfalar 415 - 439
  Pelin Çavdar
 20. Alman Ceza Yargılamasında Delillerin Kullanılması Yasağı – Anlamı, İşlevi ve Şartları
  Sayfalar 440 - 445
  Joachim Kretschmer, H. Özden Özkaya Ferendeci
 21. Uzlaştırmanın Kapsamı ve Şartları
  Sayfalar 446 - 452
  Kerim Çakır