Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir.

Dergi yılda en az iki sayı olmak üzere yayımlanmaktadır.


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Cilt 23 - Sayı 1 - May 2017