Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

35.835

143.200

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir.

Dergi yılda en az iki sayı olmak üzere yayımlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Son Sayı
Cilt 23 - Sayı 1 - May 2017
 1. Olağanüstü Hal Dönemi Kanun Hükmünde Kararnamelerin Yargısal Denetimi Üzerine
  Sayfalar 13 - 43
  Prof.Dr. Osman CAN, Arş.Gör. Duygu ŞİMŞEK AKTAŞ
 2. Dilekçe Hakkının Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK m. 121)
  Sayfalar 45 - 55
  Prof.Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
 3. Devlet-Dışı Aktörlere Karşı Meşru Müdafaada "İsteksiz veya Aciz" Doktrini: Suriye ve DAEŞ Örneği
  Sayfalar 57 - 88
  Prof.Dr. Selami KURAN, Arş.Gör. Hande GÜR
 4. Silahlı Çatışmalarda Kültürel Varlıkların Korunması Hukuki Rejiminde Bir İstisna Olarak "Askeri Gereklilik": Antlaşmalarla Getirilen Düzenlemeler
  Sayfalar 89 - 158
  Prof.Dr. Selami KURAN, Arş.Gör. F. Şeyda TÜRKAY KAHRAMAN
 5. Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukukunda Hastanelerin, Tıbbi Personelin ve Tedavi Görenlerin Korunması
  Sayfalar 159 - 193
  Arş.Gör. Alper IŞIK
 6. Osmanlı Millet Sisteminden Ulusa Geçiş
  Sayfalar 195 - 231
  Arş.Gör. Cansu KOÇ BAŞAR
 7. Halk Tarafından Seçilen Cumhurbaşkanı'nın Siyasal Rejime Etkisi (Avusturya Örneği)
  Sayfalar 233 - 262
  Arş.Gör. Özge ÇELEBİ
 8. Kişilik Hakkı İhlalinden Doğan Vekaletsiz İşgörmede Kusurun Bir Şart Olarak Aranıp Aranamayacağı Sorunu
  Sayfalar 265 - 302
  Prof.Dr. Serap HELVACI, Arş.Gör. Gülşah Sinem AYDIN
 9. Yabancı Hakem Kararlarının Tenfızine Engel Bir Durum: Tahkim Sözleşmesinin Geçersiz Olması
  Sayfalar 303 - 323
  Prof.Dr. Sibel ÖZEL
 10. Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Esasına Uygulanacak Hukuka Dair MÖHUK M. 25'in Kapsamı
  Sayfalar 325 - 344
  Prof.Dr. Sibel ÖZEL, Arş.Gör. Kazım ÇINAR
 11. Kadın İşçilerin Çalışma Şartlarına İlişkin Türk İş Mevzuatının Öngördüğü Düzenlemelere Genel Bir Bakış
  Sayfalar 345 - 369
  Yrd.Doç.Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK
 12. Banka İşletmesi Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması Kuramının Uygulanmasına ve Bu Kuramın 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesindeki Normatif Görünümlerine İlişkin Tespitler ve Değerlendirmeler
  Sayfalar 371 - 440
  Yrd.Doç.Dr. Dilek CENGİZ
 13. Uluslararası Ticaret Multimodel Konişmentoya Hazır Mı? Multimodel Konişmentonun Uluslararası Ticarette Kullanımı ve Hukuki Etkileri Hakkında Bir İnceleme
  Sayfalar 441 - 464
  Dr. Julia Constantino Chagas LESSA, Ivan S. BARNABA
 14. Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru
  Sayfalar 465 - 504
  Arş.Gör. Gökçe KURTULAN