Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2007 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

77.789

584.394

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cilt 24 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Kamu Görevlilerinin Özel Hayatı: Cinsel Tercih
  Sayfalar 453 - 481
  Turan Yıldırım
 2. Doktor Lütfi Hakkında Zeyl ve “Fikr-i Islahȃt” Eseri
  Sayfalar 482 - 509
  Rukiye Akkaya Kia
 3. Ulusal Ekonomi ve Girişimcilik Üzerine 1329 (1913) Tarihli ve Yazarı Belli Olmayan Bir Risale
  Sayfalar 510 - 529
  Rukiye Akkaya Kia
 4. İdarenin Esnek Hukuk İşlemlerinin Yargısal Denetime Konu Edilmesi: Fransız Hukuku Odaklı İnceleme
  Sayfalar 530 - 568
  Bige Açımuz
 5. Hileli İflas Suçu (Türk Ceza Kanunu Madde 161)
  Sayfalar 569 - 632
  Muhammed Demirel
 6. 1982 Anayasası Kapsamında Çevre Hakkının Karşılaştırmalı Kısa Bir Tahlili
  Sayfalar 633 - 659
  Ümit Güveyi
 7. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 2. Maddesi Çerçevesinde Yaşam Hakkının Korunmasında Devletin Yükümlülüğü
  Sayfalar 660 - 681
  Ayşe Özkan Duvan
 8. Sermaye Piyasasında Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu
  Sayfalar 682 - 710
  Uğur Aşkın
 9. Tanzimat Sonrası Vergi Reformlarının Anayasal Vergilendirme İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 711 - 742
  Berrin Günay, Asım Furkan Tekir
 10. Kriminolojik Açıdan: Akıl Hastalığı ve Suç
  Sayfalar 743 - 765
  Candan Yılmaz
 11. Adil Yargılanma Hakkı Işığında Denetim Muhakemesine Başvuru Hakkı
  Sayfalar 766 - 783
  Neslihan Can
 12. Kasten Öldürme Suçunun Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma Veya Bombalama ya da Nükleer, Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK M. 82/1-c)
  Sayfalar 784 - 803
  Adem Palut
 13. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un İspat Yüküne İlişkin Getirdiği Düzenleme
  Sayfalar 804 - 822
  Serap Helvacı, Fatma Zeynep Altıner Yolcu
 14. Genel İşlem Koşullarında Saydamlık Kuralının, Bunun TBK m. 20 vd.’daki Görünümlerinin ve TTK m. 55 f. 1 f ile TBK m. 20 vd.’nın Birlikte Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 823 - 860
  O. Gökhan Antalya, E. Doğa Doğancı
 15. Tarımsal Arazilerde Mülkiyetin Devri
  Sayfalar 861 - 905
  Alper Uyumaz, Onur İlhan
 16. Paylı Mülkiyette ve 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Kapsamında Yasal Önalım Hakkı
  Sayfalar 906 - 930
  Turan Şahin
 17. Özel Sağlık Sigortası Sözleşmesinin Niteliği, Tarafları ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi
  Sayfalar 931 - 965
  Cüneyt Süzel
 18. Tüketici Hukukunda İş Görme (Hizmet) Sözleşmelerinde Ayıplı İfa
  Sayfalar 966 - 998
  Ece Baş Süzel
 19. Ceza Koşulunun Borçlunun Borca Aykırı Davranıştaki Kusuru İle İlişkisi Nedir?
  Sayfalar 999 - 1018
  Hüseyin Can Aksoy
 20. Sigorta Acentelerinin Ücret Hakkı
  Sayfalar 1019 - 1044
  Sema Aydın, Sergül Balsever
 21. Uluslararası Ticaret ve Yatırım Hukuku Bakımından Tütün Ürünlerinin Düz Paketlenmesi Meselesi
  Sayfalar 1045 - 1085
  Talat Kaya
 22. Alman Hukukunda Elektronik Tapu Sicilinin Gelişimi ve Oluşumu
  Sayfalar 1086 - 1110
  İpek Çevik
 23. Tüketicinin Korunması Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişimin Türk Hukukuna Yansıması
  Sayfalar 1111 - 1124
  Fatma Zeynep Altıner Yolcu
 24. Senatus Consultum Ultimum: Eski Roma’da Olağanüstü Yönetim Kararı
  Sayfalar 1125 - 1145
  Selahattin Eren
 25. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu
  Sayfalar 1146 - 1173
  Yasemin Yılmaz