Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir.

Dergi yılda en az iki sayı olmak üzere yayımlanmaktadır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Marmara Üniversitesi |
Kapak Resmi

48.903

236.461

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları dergisi hakemli bir dergidir.

Dergi yılda en az iki sayı olmak üzere yayımlanmaktadır.

Cilt 23 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Roma'da Kadının Fiil Ehliyetinin Sınırları
  Sayfalar 17 - 32
  Seldağ GÜNEŞ PESCHKE
 2. Roma İmparatorluğunda Seçim Yolsuzlukları ve Ambitus
  Sayfalar 33 - 54
  Pervin SOMER
 3. Glossator'lar
  Sayfalar 55 - 96
  Halide Gökçe TÜRKOĞLU
 4. Roma Hukukunda Korkutma (Metus)
  Sayfalar 97 - 184
  Nurcan İPEK
 5. Donatio Mortis Causa'nın Miras Hukukunun Sınırlayıcı Hükümlerine Tâbi Tutulması Çerçevesinde Lex Furia, Lex Vocania ve Lex Falcidia ile Getirilen Düzenlemelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 185 - 207
  Emine MINDIZ
 6. Lex Rhodia de Iactu'ya Genel Bir Bakış
  Sayfalar 209 - 234
  İpek Sevda SÖĞÜT
 7. Roma Hukukunda Davaların Yarışması Meselesine (concursus actionum) Genel Bir Bakış
  Sayfalar 235 - 281
  Nilgün DİNÇER ARAZ
 8. Roma Hukukunda Köle Mülkiyetinin Sınırları
  Sayfalar 283 - 322
  Selahattin EREN
 9. Roma Hukukunda Kamulaştırma
  Sayfalar 323 - 341
  Serkan SEYHAN
 10. Kıta Avrupası Özel Hukukunun Uyumlaştırılması: Roma Hukuku Bize Ne Öğretebilir; Ne Öğretemez?
  Sayfalar 343 - 364
  Pascal PICHONNAZ, Ceren Soydan
 11. Roma Hukukundan Günümüze Hukuki Sebep ve Sinallagma İlişkisi
  Sayfalar 365 - 393
  Ege TÜREL
 12. Bir Öteki Roma Müessesesi: Hizmet Akdi
  Sayfalar 395 - 415
  Hazal UNGAN ÇALIŞKAN
 13. Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet İlkesi
  Sayfalar 419 - 440
  O. Gökhan ANTALYA
 14. Yabancıların Taşınmaz Edinmesindeki Gelişmeler ve Türkiye'deki Son Durum
  Sayfalar 441 - 484
  Şeref ERTAŞ, Gülseren Y. ÖZTÜRK
 15. Özellikle Taşınmaz Mallara Yönelik Ketmi Verese Davası
  Sayfalar 485 - 506
  Cem AKBIYIK
 16. Aleniyet İlkesine İlişkin Almanya'daki Güncel Gelişmeler
  Sayfalar 507 - 519
  Christian SCHRADER, İbrahim AŞIK
 17. Federal Almanya'da Bireysel Başvurunun Anlamı ve İşlevi İlk Bölüm
  Sayfalar 521 - 532
  Bartholomäus REGENHARDT, İbrahim Aşık
 18. Federal Almanya'da Bireysel Başvurunun Anlamı ve İşlevi İkinci Bölüm
  Sayfalar 533 - 546
  Bartholomäus REGENHARDT, Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
 19. Almanya'da Hakimlerin Seçimine İlişkin Federal Anayasa Mahkemesi'nin Güncel Bir Kararının İncelenmesi
  Sayfalar 547 - 558
  Christian SCHRADER, Hamide Özden ÖZKAYA FERENDECİ
 20. Doktor Yardımlı İntihar ve Bu Konuyu Ele Alan Düzenlemelere Bir Örnek Olarak, "California Hayatı Sonlandırma Seçeneği Yasası"nın Değerlendirilmesi
  Sayfalar 559 - 579
  İpek SAĞLAM
 21. Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin İşe Zamanında Başlamaması veya İşi Tamamlayamaması Nedeniyle İş Sahibinin Hakları (Fıdıc Kırmızı Kitap-1999 Çerçevesinde)
  Sayfalar 581 - 612
  Murat TOPUZ, Diogoye WATHIE
 22. Türk Hukukunda Aşırı İfa Güçlüğü ve Toplu İş Sözleşmesine Uygulanabilirliği
  Sayfalar 613 - 642
  Pelin ÇAVDAR, Aybüke KARACA
 23. Türk Boşanma Hukukuna Farklı Bir Yaklaşım: Zina ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Arasındaki Keskin Sınır
  Sayfalar 643 - 664
  İsmail DEDE
 24. İİK Kapsamında İflas Hukukunda Yabancı Para Borçları Açısından Takasta Özdeşlik Şartı
  Sayfalar 665 - 682
  Melike ERGÜN TOPCU
 25. New York Konvansiyonu Madde II(3)'ün Yorumlanması
  Sayfalar 683 - 724
  Mertcan İPEK
 26. Kişi Adlarının Marka Olarak Tescili
  Sayfalar 725 - 748
  Ozan Ali YILDIZ
 27. Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine - "Demos"tan "Populus Romanus"a
  Sayfalar 751 - 765
  Bihterin DİNÇKOL
 28. AIHM'de İçtihat Değişikliği Yaşanan Üç Konu İle İlgili Bazı Gözlemler
  Sayfalar 767 - 772
  Durmuş TEZCAN
 29. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunda Etkin Pişmanlık (TCK.m.110)
  Sayfalar 773 - 792
  Zafer İÇER
 30. Yargıtay Kararları Işığında 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda Düzenlenen Suç Tipleri
  Sayfalar 793 - 882
  Batuhan AKTAŞ
 31. İnsan Ticareti Suçu ve İçtima Sorunu
  Sayfalar 883 - 972
  Yeşim YILMAZ