Kapak Resmi
134.370     |     175.035
Dergi Sayıları

59426eafe0d53.jpg


YAZI ÇAĞRISI 
"MEDYA VE ŞİDDET - 2"

Yazı Teslimi İçin Son Tarih:
30 Ağustos 2017

 
Savaşlar, çatışmalar, terör olayları, insani krizler ve toplumsal gerilimler Türkiye ve dünya gündemini belirlemeye devam etmektedir. Medya ve iletişim çalışmalarında geniş bir yer tutan şiddet olaylarının medyadaki yansıması ve medyadaki şiddetin toplumsal etkisi, önemini hâlâ korumaktadır.

Şiddet olgusu bireysel suçlardan bölgesel savaşlara kadar farklı olaylar üzerinden karşımıza çıkmakta ve medya, şiddeti yeni formlar üzerinden üretme imkanı sunmaktadır.  Bu durum sadece fiziksel ve gözle görünür şiddet için değil,  simgesel şiddet için de geçerlidir.

Bu çerçevede şiddet olgusunun medya ve iletişim boyutuyla ele alınması amacıyla Marmara İletişim Dergisi'nin 28. sayısı  "Medya ve Şiddet" temasının devamı olarak yayınlanacaktır.

 
Makale ve değerlendirme yazılarıyla şu başlıklar altında katkı sunmanızı bekliyoruz:
 • - Medyatik şiddet
 • - Medyada şiddetin temsili
 • - Şiddet ve siyasal söylem
 • - Terör eylemlerinin medyada temsili
 • - Terör eylemlerinin haberleştirilmesi
 • - Terör ve gazetecilik
 • - Terörün iletişimi
 • - Siberterörizm
 • - Medya, ifade özgürlüğü ve terör
 • - Şiddet olaylarının haberleştirilmesi ve etik
 • - Suç, suçlu, şiddet ve adaletin medyada  temsili
 • - Suç ve şiddetin medya aracılığıyla alımlanması
 • - Yeni medyada suç, şiddet ve siber suçlar
 • - Yeni suç ve suçlu kategorileri, suçun medyada yeniden üretimi
 • - Şiddetin mağduru veya hedefi olarak medya
 • - Kriz, çatışma, travma ve medya
 • - Medyada travma anlatıları ve temsilleri
 • - Türkiye’de travmatik olaylar ve felaketlerin medyatikleşmesi
 • - Bir medyatik söylem olarak krizler
 • - Çatışma, çatışma haberciliği ve barış gazeteciliği
 • - Çatışmaların medyatik inşası
 • - Medyada toplumsal cinsiyet ve şiddet
 • - Sinemada terörün temsili ve terör söylemi
 • - Medya, şiddet ve çocuk
 • - Türkiye’de darbe ve medya
Yazılarınızı dergipark.gov.tr/maruid  web sitesi üzerinden yazı gönderme sistemi aracılığıyla gönderebilir, sorularınız için ise iletisimdergi@marmara.edu.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Editör      : Hediyetullah Aydeniz
E-posta   :  
iletisimdergi@marmara.edu.tr
Web         : dergipark.gov.tr/maruid/
Marmara İletişim Dergisi'nin "Türkiye'de Habercilik" temalı 26. sayısı yayımlandı.  

Kurumsallaşma, habercilik eğitimi ve içerik üretimi-dağıtımı boyutları başta olmak üzere Türkiye’de haberciliğin bir sektör olarak gelişmesi ve çok boyutlu olarak toplumsal hayatta görevini hakkıyla yerine getirmesine katkı sunması ümidiyle  hazırlanan bu sayıda, Türk basınının kurumsallaşması, yeni iletişim teknolojileri ve yerel basın ilişkisi, köşe yazarlığı olgusu ve veri gazeteciliği konularını ele alan makaleler yer alıyor. Değerlendirme yazılarında ise Türkiye’de medya ve iletişim eğitimi ve meslek ilkeleri ile Türkiye'de dış haberciliğin gelişimine dikkat çekiliyor. Ayrıca dizi ve film analizi ile haberciliğin beyaz perdeye ve ekrana yansıması irdeleniyor.
 
Marmara İletişim Dergisi'nin arşivinin de yer aldığı web sitesini http://dergipark.gov.tr/maruid adresi üzerinden ziyaret ederek; dört makale ve beş değerlendirme yazısının yer aldığı 26. sayısına ulaşabilirsiniz.
Makaleler
Değerlendirmeler